Publicēts 01.08.2017
Publicēta pieteikumam nepieciešamā dokumentācija „Eiropa pilsoņiem” projektu uzsaukuma 2.kārtai
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. kārta attiecas tikai uz 2. darbības "Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība" 2.1 apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība (Town Twinning)” un 2.2 apakšpasākuma "Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)" ietvaros iesniegtajiem projektiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2017
Sāksies projektu pieņemšana pārstrādes atbalstam
26. jūnijā sāksies projekta iesniegumu pieņemšana aktivitātes “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” (4.2.). Apakšpasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.04.2017
Aicina iesniegt projektu pieteikumus jauniešu nodarbinātības veicināšanai

EEZ un Norvēģijas finanšu instruments 26.aprīlī izsludinās pieteikšanos projektu konkursam par jauniešu nodarbinātību. Projekta konkursa mērķis ir atbalstīt starpvalstu projektu iniciatīvas, kas veicina ilgtspējīgu un kvalitatīvu jauniešu nodarbinātību. Pieteikumus var iesniegt organizācijas no Bulgārijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas. Projektu atlase notiek divās kārtās:
 Lasīt vairāk
Eiropa_Pilsoniem_logo_2013 Publicēts 26.04.2017
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu iesniegšanas 2. kārta noslēgsies 2017. gada 1. septembrī
Aicinām visus potenciālos projektu iesniedzējus, kuri plāno iesniegt projektus ES programmas "Eiropa pilsoņiem" 2. darbības "Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība" 2.1 apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība (Town Twinning)” un 2.2 apakšpasākuma "Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)" ietvaros, savlaicīgi apdomāt projektu idejas, jo projektu iesniegšanas 2. kārta noslēgsies 2017. gada 1. septembrī.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.03.2017
Izsludināts ES programmas “Radošā Eiropa” Eiropas platformu konkurss
Eiropas Komisija (EK) izsludina Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" Eiropas platformu konkursu. Konkursā tiks atbalstītas platformas, kas veicina tādu autoru un mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību, kuri savu māksliniecisko darbību sākuši nesen un kuriem trūkst starptautisko sakaru.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2017
Meklē partnerus projekta pieteikumam Erasmus + programmas projektā
Nodibinājums Fundación Almería Social y Laboral (Andalūzija, Spānija) meklē partnerus projekta pieteikumam Erasmus + programmas KA2 Strategic partnership supporting development of innovation vocational education ietvaros. Projekta „Vardarbība starp bērniem un pusaudžiem: analīze un novēršana” mērķis ir izstrādāt metodoloģiju iebiedēšanas skolēnu vidū (bullying) novēršanai, aktivitātēs Andalūzijā iesaistot reģiona skolas un sociālā darba studentus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2017
Konkurss “Radām novadam”
Līdz 30.martam ir iespējams pieteikt jauniešu komandas jaunradītu un īstenotu jauniešu biznesa projektu konkursā ‘’Radām novadam’’. Konkurss ir turpinājums pilotprojektam, kurš noslēdzās 2016. gada vasarā un Eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības gara veicināšanas projektu Latvijā un vienu no labākajiem Eiropā.
 Lasīt vairāk
Eiropa_Pilsoniem_logo_2013 Publicēts 14.02.2017
1. marta projektu uzsaukumam nepieciešamā pieteikuma iesniegšanas dokumentācija
Š.g. 1.martā ir iesniegšanas termiņš ES programmas "Eiropa pilsoņiem" šādiem pasākumiem:
• „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi”
• „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība”
• „Pašvaldību sadraudzība”
• „Pašvaldību tīklojumi”
• „Pilsoniskās sabiedrības projekti”
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2017
Latvijas Pašvaldību savienība izsludina pieteikšanos grantu projektu konkursam
Latvijas Pašvaldību savienība izsludinājusi pieteikšanos grantu projektu konkursam projektā “Vietējās pašvaldības - attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” (“LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness”). Eiropas Komisijas finansētais projekts LADDER (www.ladder-project.eu) ir vērsts uz sabiedrības izpratnes veicināšanu DEAR jomā. DEAR ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir informēt ES pilsoņus par attīstības jautājumiem, mobilizēt lielāku sabiedrības atbalstu nabadzības novēršanas pasākumiem, atbalstīt inovatīvas idejas un mainīt attieksmes.
 Lasīt vairāk
28spo51 Publicēts 07.02.2017
Tiek izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai aktivitātē “Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 18. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu, izsludina projektu konkursu finansējuma saņemšanai 2017./2018. gadā aktivitātē “Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.
 Lasīt vairāk