Publicēts 31.01.2017
Sākusies projektu pieteikšana ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai “Valsts administrācija”
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt administratīvā darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programmai var pieteikties valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki (2-8 personas grupā). Programma atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu.
 Lasīt vairāk
Titulbilde_Rezeknes rajona partneriba Publicēts 30.01.2017
Izsludināts LEADER finansējums sabiedriskā labuma projektiem
Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, kas darbojas Rēzeknes un Viļānu novados, izsludina 2. projekta iesniegumu pieņemšanas kārtu sabiedriskā labuma projektiem ar kopējo finansējumu 489774,23 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 10. janvāra līdz 10. februārim sekojošās Rīcībās:
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.01.2017
Programmas Erasmus + sporta aktivitātes
Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) 2017. gada 25. janvārī notika informatīvs seminārs par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 2017. gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2017
Meklē sadarbības partnerus Erasmus+ projektā
Kabelsketales pašvaldība (Vācija) meklē sadarbības partnerus Erasmus+ KA 2 projektā pieaugušo izglītībā. Projekta mērķis ir labās prakses apmaiņa starp Eiropas brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 29.marts. Vairāk par projektu un tā ideju aprakstā angļu valodā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.01.2017
Aicina pievienoties projekta pieteikumam ERASMUS+ programmas aktivitātē „Stratēģiskā partnerība labās prakses apmaiņā”


Žirondes pašvaldība (Francija) aicina pievienoties projekta pieteikumam ERASMUS+ programmas aktivitātē „Stratēģiskā partnerība labās prakses apmaiņā”. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas partneru dalīšanos labās prakses pieredzē, inovatīvās metodēs vai iniciatīvās. Pašvaldības iecerētā projekta nosaukums ir „Eiropas mēroga apmaiņa par Ģimenes grupu konferencēm”, un atsaukties aicināti partneri, kuri pielieto ar šo metodi ikdienas darbā.
 Lasīt vairāk
ideas_0 Publicēts 12.12.2016
LIAA uzsāk projektu pieņemšanu 15 biznesa inkubatoros visā Latvijā
2016. gada 1. decembrī sākas projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 14 reģionālajos biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā. Plānots, ka septembrī darbu uzsākušie inkubatori veicinās auglīgu un inovatīvu jauno komersantu attīstību, tādējādi gan attīstot Latvijas ekonomiku, gan veicinot reģionālo izaugsmi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.11.2016
Projektu pieteikumu konkurss informācijas pasākumiem kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) jomā 2017. gadam
EK lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts (DG Agri) aicina pieteikties dotāciju – projektu pieteikuma konkursam informācijas pasākumiem kopējās lauksaimniecības politikas jomā 2017. gadam. Par to, kādi nosacījumi pretendentam jāievēro, kādi dokumenti jāiesniedz, vairāk lasāms šeit: http://ej.uz/informeparlaukiem
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.11.2016
Piesaki savu projektu valsts budžeta finansētā programmā ”NVO fonds”
9.novembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja atklātu projektu iesniegumu konkursu 2017.gadā īstenotajiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ''NVO fonds" ietvaros. Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus trīs darbības virzienos: NVO darbības stiprināšana, Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm, NVO interešu aizstāvības stiprināšana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.11.2016
Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
21.novembrī sākas pieteikšanās pasākumam "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". Tā mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.11.2016
Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Lauku atbalsta dienests informē, ka 21.novembrī sākas pieteikšanās programmā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, kuras mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
 Lasīt vairāk