Publicēts 24.03.2017
Izsludināts ES programmas “Radošā Eiropa” Eiropas platformu konkurss
Eiropas Komisija (EK) izsludina Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" Eiropas platformu konkursu. Konkursā tiks atbalstītas platformas, kas veicina tādu autoru un mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību, kuri savu māksliniecisko darbību sākuši nesen un kuriem trūkst starptautisko sakaru.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.03.2017
Meklē partnerus projekta pieteikumam Erasmus + programmas projektā
Nodibinājums Fundación Almería Social y Laboral (Andalūzija, Spānija) meklē partnerus projekta pieteikumam Erasmus + programmas KA2 Strategic partnership supporting development of innovation vocational education ietvaros. Projekta „Vardarbība starp bērniem un pusaudžiem: analīze un novēršana” mērķis ir izstrādāt metodoloģiju iebiedēšanas skolēnu vidū (bullying) novēršanai, aktivitātēs Andalūzijā iesaistot reģiona skolas un sociālā darba studentus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2017
Konkurss “Radām novadam”
Līdz 30.martam ir iespējams pieteikt jauniešu komandas jaunradītu un īstenotu jauniešu biznesa projektu konkursā ‘’Radām novadam’’. Konkurss ir turpinājums pilotprojektam, kurš noslēdzās 2016. gada vasarā un Eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības gara veicināšanas projektu Latvijā un vienu no labākajiem Eiropā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.02.2017
1. marta projektu uzsaukumam nepieciešamā pieteikuma iesniegšanas dokumentācija
Š.g. 1.martā ir iesniegšanas termiņš ES programmas "Eiropa pilsoņiem" šādiem pasākumiem:
• „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi”
• „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība”
• „Pašvaldību sadraudzība”
• „Pašvaldību tīklojumi”
• „Pilsoniskās sabiedrības projekti”
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2017
Latvijas Pašvaldību savienība izsludina pieteikšanos grantu projektu konkursam
Latvijas Pašvaldību savienība izsludinājusi pieteikšanos grantu projektu konkursam projektā “Vietējās pašvaldības - attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” (“LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness”). Eiropas Komisijas finansētais projekts LADDER (www.ladder-project.eu) ir vērsts uz sabiedrības izpratnes veicināšanu DEAR jomā. DEAR ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir informēt ES pilsoņus par attīstības jautājumiem, mobilizēt lielāku sabiedrības atbalstu nabadzības novēršanas pasākumiem, atbalstīt inovatīvas idejas un mainīt attieksmes.
 Lasīt vairāk
28spo51 Publicēts 07.02.2017
Tiek izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai aktivitātē “Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 18. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu, izsludina projektu konkursu finansējuma saņemšanai 2017./2018. gadā aktivitātē “Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2017
Sākusies projektu pieteikšana ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai “Valsts administrācija”
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt administratīvā darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programmai var pieteikties valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki (2-8 personas grupā). Programma atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu.
 Lasīt vairāk
Titulbilde_Rezeknes rajona partneriba Publicēts 30.01.2017
Izsludināts LEADER finansējums sabiedriskā labuma projektiem
Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, kas darbojas Rēzeknes un Viļānu novados, izsludina 2. projekta iesniegumu pieņemšanas kārtu sabiedriskā labuma projektiem ar kopējo finansējumu 489774,23 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 10. janvāra līdz 10. februārim sekojošās Rīcībās:
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.01.2017
Programmas Erasmus + sporta aktivitātes
Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) 2017. gada 25. janvārī notika informatīvs seminārs par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 2017. gadā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.01.2017
Meklē sadarbības partnerus Erasmus+ projektā
Kabelsketales pašvaldība (Vācija) meklē sadarbības partnerus Erasmus+ KA 2 projektā pieaugušo izglītībā. Projekta mērķis ir labās prakses apmaiņa starp Eiropas brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 29.marts. Vairāk par projektu un tā ideju aprakstā angļu valodā.
 Lasīt vairāk