Publicēts 31.10.2016
Atsākta projektu iesniegumu pieņemšanu programmā „NVO līdzfinansējuma programma”
Valsts budžeta finansētās programmas mērķis ir veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā, kas vērsti uz sabiedrības integrāciju un pilsoniskas sabiedrības attīstību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2016
Projektu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā
Pirmais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam sākas 2016. gada 21.septembrī. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 20. decembris plkst 16:00 (GMT+2). Līdz šim laikam projektu pieteikumiem jābūt iesniegtiem Apvienotajā tehniskajā sekretariātā (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius).
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.10.2016
Konkurss jauniešiem par e-līdzdalību
Eiropas Padome izsludinājusi jauniešu projektu konkursu par e-līdzdalību. Eiropas jauniešu informācijas un konsultāciju aģentūra (The European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA)) atbalstīs 10 projektu pieteikumus piešķirot 10.000 EUR, katram atbalstītajam priekšlikumam.
 Lasīt vairāk
06092016 Publicēts 06.09.2016
Atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas ēkās būs pieejami 32,6 miljoni EUR
Ministru kabineta 6. septembra sēdē atbalstīta Ekonomikas ministrijas izstrādātā ES fondu atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai apstrādes rūpniecības nozares komersantu ražošanas ēkās. Programmas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 32 555 030 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.08.2016
Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinājis pietekumus mērķprogrammām
Valsts Kultūrkapitāla fondas izsludinājis pietekumus vairākām mērķprogrammām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2016
Izsludināta pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem
No 21. jūlija līdz šā gada 22. augustam mobilitātes programmā „Kultūra” ir iespējams pieteikties finansiālam atbalstam radošiem braucieniem. Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas).
 Lasīt vairāk
demokratija Publicēts 21.06.2016
Projektu konkurss pilsoņu līdzdalības veicināšanai
The European Association for Local Democracy (ALDA) aicina iesniegt projektu pieteikumus atbalsta darbībām Eiropas pilsonības jomā. Projektu pieteikumiem ir jāatbilst ALDA galvenajiem mērķiem, proti, veicināt labu pārvaldību un pilsoņu līdzdalību Eiropas līmenī. Atbilstīgiem projektiem ir jāveicina aktīvu pilsoņu iesaistīšanos būtiskāko problēmjautājumu risināšanā un Eiropas Savienības pilnveidošanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.06.2016
Konkurss aktivitātes “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” atbalstītajiem projektiem
Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai to Latvijas kultūras organizāciju un institūciju projektiem, kuri ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības (ES) programmas „Kultūra” (2007–2013) un „Radošā Eiropa” (2014-2020) projektu konkursos. Šo programmu mērķis ir sekmēt kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu.
 Lasīt vairāk
DSC_0012 Publicēts 07.06.2016
Jūlijā sāksies projektu iesniegšana atbalstam ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā
2016. gada 24. maijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”. Projektu pieņemšana pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” Lauku atbalsta dienestā plānota šā gada jūlijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.06.2016
Pieejams Eiropas Savienības un nacionālais līdzfinansējums ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai vides un klimata jomās
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) informē, ka Eiropas Komisijas mājas lapā 2016. gada 19.maijā ir publicēts uzsaukums projektu iesniegšanai Eiropas Kopienas LIFE programmas Vides un Klimata apakšprogrammās 2016.gadā. Projektu īstenošanai pieejams arī nacionālais līdzfinansējums.
 Lasīt vairāk