LOGO_kopa Publicēts 03.06.2016
Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2016
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 2.jūnijā izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2016", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:
 Lasīt vairāk
AM_logo_4 Publicēts 18.05.2016
Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu attīstības sadarbības projektiem
13. maijā Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīs - Gruzijā, Moldovā, Ukrainā, kā arī Centrālāzijas valstīs – Kirgizstānā, Tadžikistānā, Uzbekistānā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.04.2016
Izsludināts Erasmus+ konkurss centralizētā aktivitātē
Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 3. pamatdarbības centralizētajā aktivitātē – atbalsts politikas reformām: sociālā iekļaušana ar pasākumiem izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (Parīzes deklarācijas ieviešanas kontekstā).
 Lasīt vairāk
konkurss Publicēts 22.04.2016
Eiropas Komisija aicina iesūtīt priekšlikumus jauniešu bezdarba mazināšanai
Iniciatīvas mērķis ir noteikt labāko praksi cīņā ar jauniešu bezdarbu, palīdzot jauniešiem dibināt kooperatīvus, lai izstrādātu shēmas un mācību moduļus, kas palīdzētu jauniešiem izveidot un veiksmīgi vadīt apvienotus uzņēmumus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2016
Maijā notiks divi bezmaksas informatīvie semināri par prioritāšu akcentēšanu pilsoniskās līdzdalības un Eiropas vēstures piemiņas projektos ES programmā “Eiropa pilsoņiem”
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu iesniegšanas 2. kārta noslēgsies 2016. gada 1. septembrī. Tādēļ, visiem potenciālajiem projektu iesniedzējiem, kuri plāno iesniegt projektus ES programmas "Eiropa pilsoņiem" 2. darbības "Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība" 2.1 apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība (Town Twinning)” un 2.2 apakšpasākuma "Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)" ietvaros iesakām savlaicīgi apdomāt projektu idejas un izskatīt iespējas piesaistīt sadarbības partnerus. Pieteikumu iesniegšana vēl nav atvērta.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2016
Tiek izsludināti divi projektu konkursi vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2016.gada 30.marta sēdes Nr.4 lēmumiem, izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2016.gadā vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”.
 Lasīt vairāk
dad36724656af969e9cb101520f1bbfa Publicēts 15.03.2016
Sākas pieteikšanās “Ascendum” grantam 2016!
Biedrība "Ascendum" izsludina pieteikšanos grantam 3000 eiro apmērā fizisku vai juridisku personu projektu realizācijai 2016. gadā. Atbalstītajiem projektiem jāatbilst sabiedriskā labuma darbībai sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē.
 Lasīt vairāk
pic05705 Publicēts 23.02.2016
Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”
Līdz marta beigām uzņēmumi var pieteikties elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma ieviešanai Labklājības nistrija (LM) aicina uzņēmumus ar nestandarta darbalaiku līdz 2016. gada marta beigām pieteikties elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma ieviešanai. Ja uzņēmumu interesē dalība ES EaSI projektā Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darbalaiku, aicinām rakstīt projekta vadītājam e-pastā Maksims.Ivanovs@lm.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 67782961.
 Lasīt vairāk
images_ValstsJaunatnesProgramma_logo_krasains_jpg_1421156071_crop_350_260 Publicēts 15.02.2016
Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu". Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 10. marts līdz plkst.17.00.
 Lasīt vairāk
images_ValstsJaunatnesProgramma_logo_krasains_jpg_1421156071_crop_350_260 Publicēts 15.02.2016
Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 10. marts līdz plkst. 17.00.
 Lasīt vairāk