Publicēts 30.08.2016
Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinājis pietekumus mērķprogrammām
Valsts Kultūrkapitāla fondas izsludinājis pietekumus vairākām mērķprogrammām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2016
Izsludināta pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem
No 21. jūlija līdz šā gada 22. augustam mobilitātes programmā „Kultūra” ir iespējams pieteikties finansiālam atbalstam radošiem braucieniem. Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas).
 Lasīt vairāk
demokratija Publicēts 21.06.2016
Projektu konkurss pilsoņu līdzdalības veicināšanai
The European Association for Local Democracy (ALDA) aicina iesniegt projektu pieteikumus atbalsta darbībām Eiropas pilsonības jomā. Projektu pieteikumiem ir jāatbilst ALDA galvenajiem mērķiem, proti, veicināt labu pārvaldību un pilsoņu līdzdalību Eiropas līmenī. Atbilstīgiem projektiem ir jāveicina aktīvu pilsoņu iesaistīšanos būtiskāko problēmjautājumu risināšanā un Eiropas Savienības pilnveidošanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.06.2016
Konkurss aktivitātes “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” atbalstītajiem projektiem
Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai to Latvijas kultūras organizāciju un institūciju projektiem, kuri ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības (ES) programmas „Kultūra” (2007–2013) un „Radošā Eiropa” (2014-2020) projektu konkursos. Šo programmu mērķis ir sekmēt kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu.
 Lasīt vairāk
DSC_0012 Publicēts 07.06.2016
Jūlijā sāksies projektu iesniegšana atbalstam ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā
2016. gada 24. maijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”. Projektu pieņemšana pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” Lauku atbalsta dienestā plānota šā gada jūlijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.06.2016
Pieejams Eiropas Savienības un nacionālais līdzfinansējums ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai vides un klimata jomās
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) informē, ka Eiropas Komisijas mājas lapā 2016. gada 19.maijā ir publicēts uzsaukums projektu iesniegšanai Eiropas Kopienas LIFE programmas Vides un Klimata apakšprogrammās 2016.gadā. Projektu īstenošanai pieejams arī nacionālais līdzfinansējums.
 Lasīt vairāk
LOGO_kopa Publicēts 03.06.2016
Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2016
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 2.jūnijā izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2016", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:
 Lasīt vairāk
AM_logo_4 Publicēts 18.05.2016
Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu attīstības sadarbības projektiem
13. maijā Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīs - Gruzijā, Moldovā, Ukrainā, kā arī Centrālāzijas valstīs – Kirgizstānā, Tadžikistānā, Uzbekistānā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.04.2016
Izsludināts Erasmus+ konkurss centralizētā aktivitātē
Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 3. pamatdarbības centralizētajā aktivitātē – atbalsts politikas reformām: sociālā iekļaušana ar pasākumiem izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (Parīzes deklarācijas ieviešanas kontekstā).
 Lasīt vairāk
konkurss Publicēts 22.04.2016
Eiropas Komisija aicina iesūtīt priekšlikumus jauniešu bezdarba mazināšanai
Iniciatīvas mērķis ir noteikt labāko praksi cīņā ar jauniešu bezdarbu, palīdzot jauniešiem dibināt kooperatīvus, lai izstrādātu shēmas un mācību moduļus, kas palīdzētu jauniešiem izveidot un veiksmīgi vadīt apvienotus uzņēmumus.
 Lasīt vairāk