Publicēts 20.04.2016
Maijā notiks divi bezmaksas informatīvie semināri par prioritāšu akcentēšanu pilsoniskās līdzdalības un Eiropas vēstures piemiņas projektos ES programmā “Eiropa pilsoņiem”
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu iesniegšanas 2. kārta noslēgsies 2016. gada 1. septembrī. Tādēļ, visiem potenciālajiem projektu iesniedzējiem, kuri plāno iesniegt projektus ES programmas "Eiropa pilsoņiem" 2. darbības "Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība" 2.1 apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība (Town Twinning)” un 2.2 apakšpasākuma "Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)" ietvaros iesakām savlaicīgi apdomāt projektu idejas un izskatīt iespējas piesaistīt sadarbības partnerus. Pieteikumu iesniegšana vēl nav atvērta.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.04.2016
Tiek izsludināti divi projektu konkursi vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2016.gada 30.marta sēdes Nr.4 lēmumiem, izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2016.gadā vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”.
 Lasīt vairāk
dad36724656af969e9cb101520f1bbfa Publicēts 15.03.2016
Sākas pieteikšanās “Ascendum” grantam 2016!
Biedrība "Ascendum" izsludina pieteikšanos grantam 3000 eiro apmērā fizisku vai juridisku personu projektu realizācijai 2016. gadā. Atbalstītajiem projektiem jāatbilst sabiedriskā labuma darbībai sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē.
 Lasīt vairāk
pic05705 Publicēts 23.02.2016
Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”
Līdz marta beigām uzņēmumi var pieteikties elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma ieviešanai Labklājības nistrija (LM) aicina uzņēmumus ar nestandarta darbalaiku līdz 2016. gada marta beigām pieteikties elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma ieviešanai. Ja uzņēmumu interesē dalība ES EaSI projektā Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darbalaiku, aicinām rakstīt projekta vadītājam e-pastā Maksims.Ivanovs@lm.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 67782961.
 Lasīt vairāk
images_ValstsJaunatnesProgramma_logo_krasains_jpg_1421156071_crop_350_260 Publicēts 15.02.2016
Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu". Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 10. marts līdz plkst.17.00.
 Lasīt vairāk
images_ValstsJaunatnesProgramma_logo_krasains_jpg_1421156071_crop_350_260 Publicēts 15.02.2016
Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 10. marts līdz plkst. 17.00.
 Lasīt vairāk
bc1fc116-40a5-4fae-a3c1-fcbfc92a202b Publicēts 09.02.2016
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1. marta projektu uzsaukumi
Noderīga informācija par Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) publicētajām pieteikuma formām ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1. marta projektu uzsaukumiem:
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.01.2016
Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumiem "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā", "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" un "Uzglabāšanas atbalsts". Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana minētajos pasākumos notiks no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 1.aprīlim.
 Lasīt vairāk
pohja-balti_mobiilsusprogramm_20090615_1766139239 Publicēts 27.01.2016
Pieejams finansējums valsts administrācijas darbinieku braucieniem
Līdz 2016.gada 30.martam valsts institūciju un pašvaldību darbinieki, iesniedzot individuālus vai grupu pieteikumus (2-8 personas grupā), var pretendēt uz finansējumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.01.2016
Sadarbības piedāvājumi ES programmā „Eiropa pilsoņiem”
Tuvojoties projektu iesniegšanas termiņam – 2016. gada 1. martam, palielinājies aktuālo sadarbības piedāvājumu klāsts ES programmas „Eiropa pilsoņiem” programmas ietvaros. Pēdējo nedēļu laikā ir ienākuši vairāki sadarbības piedāvājumi no dažādām valstīm.
 Lasīt vairāk