Publicēts 14.12.2015
Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadam
Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadam. Kopējais pieejamais finansējums ir 137372,00 EUR. Projektu īstenošanas laiks – no līguma par projekta izpildi noslēgšanas līdz 2016. gada 15. novembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2015
LAD izsludina projektu iesniegšanu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
2015.gada 4.decembrī Latvijas Vēstnesī publicētais Lauku atbalsta dienesta paziņojums sniedz informāciju par to, ka no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim notiks Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"
 Lasīt vairāk
56816_shutterstock_248149903 Publicēts 20.11.2015
Izsludina konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2016. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā.
 Lasīt vairāk
2015_08_Erasmus_VET_webbanner_transparentblue Publicēts 20.11.2015
Izsludina konkursu Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartām
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi 2016. gada konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu (VET Harta) pieteikumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.10.2015
Izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai aktivitātē “Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 01.oktobra sēdes Nr.10 lēmumu, izsludina projektu konkursu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „ Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.09.2015
Pieejams atbalsts zivsaimniecībā
Pasākuma "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas:
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2015
Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2015
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
No šī gada 3. septembra līdz 5. oktobrim notiks projektu pieņemšana atbalsta saņemšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai mazajās lauku saimniecībās. Šim mērķim paredzēts finansējums 20 851 400 eiro apjomā, un tiek lēsts, ka finansējuma pietiks 1390 saimniecību pieteikumiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.08.2015
Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība”
auku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.07.2015
Izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam pirmais konkurss
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kas ir Eiropas Savienības fondu „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmu INTERREG EUROPE kontaktpunkts Latvijā, informē, ka 22.jūnijā ir izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam pirmais konkurss.
 Lasīt vairāk