Publicēts 21.12.2016
Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvas atklāšana Rīgā
Š.g. 7.decembrī visā Eiropā - arī Rīgā - tika atklāta Eiropas Solidaritātes korpusa (ESK) iniciatīva. Tās ievaros 17-30 gadus veci jaunieši var pieteikties kā brīvprātīgām, tā apmaksātām aktivitātēm kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Aicinām Jūs noskatīties video par Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvas atklāšanas pasākumu, kurā ir skaidrota brīvprātīgā darba nozīme un stāstīts par iespējām pieteikties ESK.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2016
EK virzītās izmaiņas direktīvās apstiprina ESEB priekšlikumus politikas veidošanai
Šā gada 30.novembrī Eiropas Komisija (EK) apsprieda plānus, lai paātrinātu pāreju uz tīru enerģiju, veicinātu ES valstu izaugsmi un radītu jaunas darba vietas. EK uzsāk arī iniciatīvu "Smart Finance for Smart Buildings", jo nepieciešamība mobilizēt un atraisīt privātās investīcijas ir atslēga veiksmīgai energoefektivitātes politikai. Šī iniciatīva var sekmēt līdz pat 10 miljardu eiro ienākšanu valstu tautsaimniecībā no publiskajiem un privātajiem fondiem līdz 2020.gadam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2016
Sadarbības piedāvājumi ES programmā „Eiropa pilsoņiem”
Ir iesūtīti jauni sadarbības piedāvājumi partneriem, kuri vēlas piedalīties starptautisku projektu īstenošanā programmas ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2016
ES budžets 2017: EP un ES dalībvalstu vienošanās paredz pieaugumu Latvijai svarīgās jomās
Ceturtdien, 1.decembrī, Eiropas Parlaments (EP) balsos par Eiropas Savienības 2017.gada budžetu, par kuru EP un ES Padome (dalībvalstu ministri) vienojās agrā 17.novembra rītā. Panāktā vienošanās paredz finansējuma pieaugumu Latvijai svarīgās jomās - tā diskusijā “Ko sagaidīsim no ES budžeta nākotnē?” par ES naudas ietekmi uz Latvijas nākotni uzsvēra Inese Vaidere no atbildīgās EP Budžeta komitejas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2016
ES 2017.gada budžets pieņemts: lielāks atbalsts jaunatnei un iniciatīvām izaugsmei
Nākamā gada ES budžetā Eiropas Parlamenta (EP) deputāti nodrošinājuši lielāku atbalstu jauniešiem bez darba un Erasmus+, kā arī iniciatīvām mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, transporta infrastruktūras projektiem un izpētei. ES 2017.gada saistību daļa noteikta 157,8578 miljardu eiro, bet maksājumu daļa - 134,49 miljardu eiro apjomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2016
Balsojums Gada Eiropas Cilvēks Latvijā
Sācies balsojums par šā gada Eiropas cilvēka Latvijā titulu, kas ik gadu tiek piešķirts cilvēkam, kurš ar saviem darbiem devis vislielāko ieguldījumu Latvijas vārda popularizēšanā Eiropā un Eiropas kopējo vērtību integrēšanā Latvijā. Šobrīd vadībā izvirzījušies pieci titula kandidāti (sarindoti alfabētiskā secībā):
 Lasīt vairāk
Mētru produktus var iegādāties tirdziņos Lobs Lobam Rēzeknes novada pašvaldībā. Foto: Madara Bērtiņa Publicēts 07.12.2016
ZS “Mētras” ražo kvalitatīvus gaļas produktus un plāno attīstīties
Sakstagala pagastā, Laizānu ciemā jau kopš 1991. gada decembra zemnieku saimniecībā “Mētras” saimnieko Ēvalds un Maija Bodži. Bioloģiskajā saimniecībā tiek ražota gaļa un gaļas produkti, kas ir iecienīti ne tikai vietējā apkārtnē, bet arī Rīgā, Daugavpilī un citās pilsētās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.12.2016
Ieguldījums Eiropas jaunatnē: Komisija uzsāk Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu
Ir pagājuši vien divi mēneši, kopš Komisijas priekšsēdētājs Junkers paziņoja par Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu, un Komisija jau šodien uzsāk minēto iniciatīvu, kura ir pirmais no Bratislavas ceļvedī noteikto darbības prioritāšu rezultātiem. Sākot no šodienas, jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem var pieteikties jaunām iespējām sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā visā ES un gūt nenovērtējamu pieredzi, un apgūt vērtīgas prasmes karjeras sākumā.
 Lasīt vairāk
ES Publicēts 07.12.2016
Iznācis žurnāls „Latvijas intereses Eiropas Savienībā”
Pēdējais 2016.gada žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” numurs ir veltīts Eiropas Enerģētikas savienības attīstības tendenču izvērtēšanai. Savu viedokli par izaicinājumiem nozarei sniedz pieredzējuši Latvijas un Eiropas speciālisti.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.12.2016
Rēzeknes novada jaunieši aicināti piedalīties projektā “Proti un dari”
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "PROTI un DARI!", programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.
 Lasīt vairāk