Publicēts 07.08.2017
Tiks īstenots projekts „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”
2001. gadā Verēmu pamatskolā tika dibināta vokāli - instrumentālā grupa „Dūmi” ar mērķi dot iespēju jebkuram muzicēt gribošam Verēmu pamatskolas skolēnam apgūt nepieciešamās iemaņas kolektīvajā muzicēšanā un piedalīties skolas, pilsētas, novada rīkotajos pasākumos, konkursos, tādējādi raisot skolēnos interesi par mūziku, instrumentu apgūšanas iespējām, attīstot fantāziju, ritma izjūtu, izkopjot prasmi klausīties, dodot iespēju kvalitatīvi un interesanti pavadīt brīvo laiku.
 Lasīt vairāk
afs Publicēts 04.08.2017
Vidusskolēniem iespēja pieteikties apmaiņas mācību programmām ārvalstīs
Brazīlija, Francija, Japāna, ASV, Itālija – pasaules valstis, kurās vidusskolēniem ir iespēja mācīties bezpeļņas brīvprātīgo organizācijas „„AFS Latvija” Starpkultūru programmas” ietvaros. Šajās valstīs semestra programmu mācības sāksies jau 2018.gada janvārī un februārī, līdz ar to aktīvākā pieteikšanās norisinās tieši augustā un septembrī. Ikviens vidusskolēns ir aicināts nepalaist garām un izmantot „AFS Latvija” sniegto iespēju mācīties kādā no šīm pasaules valstīm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.08.2017
Īstenots projekts „Tautas tērpu iegāde Strūžānu deju kolektīvam „Dzieti””
Ir atbalstīts un īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros iesniegtais projekts „Tautas tērpu iegāde Strūžānu deju kolektīvam „Dzieti””( Nr. 17-01-AL15-A019,2202-000001). Projekta realizācijas rezultātā deju kolektīvam iegādāti 10 sieviešu un 10 vīriešu tautas tērpu komplekti par kopējo summu 4760 EUR (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro).
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.07.2017
ES skolēni bez maksas saņems pienu, augļus un dārzeņus
1. augustā tiks ieviesta jaunā ES programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu, un tā no 2017./2018. mācību gada pirmās dienas būs īstenojama visā Savienībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.07.2017
Jauniešus aicina ķerties pie biznesa
Lai īstenotu savas biznesa ieceres, ikviens 18 līdz 40 gadus vecs jaunietis aicināts pieteikties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) pasākumam “Laukiem būt!”, kura ietvaros plānota informatīvā diena, mācības un noslēdzošs biznesa ideju konkurss.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2017
Publicēti vairāki sadarbības partneru piedāvājumi
Lai veicinātu Jūsu organizācijas starptautisko sadarbību, aicinām izvērtēt aktuālākos sadarbības piedāvājumus, kas publicēti ES programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punkta Latvijā mājas lapā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.07.2017
Iesūti ES fondu projekta fotogrāfiju un laimē ceļojumu un fotoskolas nodarbību!
Eiropas Komisija ES fondu kampaņas #EUinMyRegion jeb “Eiropa manā reģionā” ietvaros aicina jebkuru interesentu līdz 27. augustam iesūtīt līdz trim fotogrāfijām ar ES fondu projektiem. No populārākajām un žūrijas izvēlētajām fotogrāfijām trīs labāko fotogrāfiju autori saņems braucienu uz Briseli divām personām Eiropas Reģionu un Pilsētu nedēļā 9. – 12. oktobrī un ielūgumu uz fotografēšanas darbsemināru.
 Lasīt vairāk
juridiska-fakultate-vasara Publicēts 20.07.2017
Investīciju plāns Eiropai. EIB 30 miljonu eiro aizdevums Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra attīstībai
Eiropas Investīciju banka (EIB) piešķīrusi līdz 30 miljonu eiro lielu aizdevumu Latvijas Universitātei (UL), lai turpinātu universitātes jaunās studiju pilsētiņas (Akadēmiskā centra) attīstību, īpaši koncentrējoties uz mūsdienīgu, jaunākajām tehnoloģijām aprīkotu pētniecības un studiju telpu celtniecību. Šī ir pirmā reize Baltijas valstīs, kad EIB tiešā veidā piešķir aizdevumu augstākās izglītības iestādei. Aizdevums garantēts ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) atbalstu. Tā ir nozīmīga Investīciju plāna Eiropai jeb tā sauktā “Junkera plāna” daļa.
 Lasīt vairāk
irs.php Publicēts 17.07.2017
Sākusies pieteikšanās dalībai „Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas” pasākumos
Sākusies pieteikšanās dalībai 9. – 12. oktobrī Briselē notiekošajiem „Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas” semināriem, kuru moto šogad ir „Reģioni un pilsētas labākai nākotnei”. Reģistrēšanās dalībai semināros - līdz 30. septembrim „Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas” tīmekļa vietnē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.07.2017
Politiskā mārketinga forums
No 2017. gada 2. līdz 5. augustam ar Frīdriha Eberta fonda un Biznesa augstskolas Turība atbalstu Latvijā notiks starptautiskais Politiskā mārketinga forums (Political Marketing Forum).
 Lasīt vairāk