Publicēts 12.01.2017
Īstenos vērienīgu atbalstu pieaugušo profesionālās kompetences pilnveidošanai
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta īstenošanu, kurā plānots pilnveidot pieaugušo profesionālo kompetenci, lai palielinātu strādājošo konkurētspēju un veicinātu produktivitātes pieaugumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.01.2017
ERASMUS+ projekta ietvaros notika diskusija “Kafija ar politiķiem”
10. janvārī Rēzeknes novada pašvaldībā norisinājās neformālā diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā Rēzeknes novada jaunieši kopā ar ERASMUS+ jaunatnes mobilitātes programmas projekta “Youth actors in decision making” dalībniekiem no deviņām Eiropas valstīm diskutēja ar Rēzeknes novada domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem par jaunu metožu un rīku izstrādi dažādu sociālo grupu jauniešu iesaistīšanai lēmumu pieņemšanas procesos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.01.2017
Vidusskolēniem iespēja iegūt stipendiju mācībām ārvalstīs
Bezpeļņas organizācija „„AFS Latvija” Starpkultūru programmas” izsludina konkursu vidusskolēniem uz trijām daļējām stipendijām mācībām Itālijā, Dānijā un Islandē 2017./2018. mācību gadā. Pieteikties stipendijai iespējams līdz šī gada 30.janvārim, aizpildot pieteikuma anketu „AFS Latvija” mājas lapā www.afs.lv.
 Lasīt vairāk
Foto no interneta resursiem Publicēts 06.01.2017
Labklājības ministrija aicina uz informatīvajiem semināriem par reģistrēšanos un atbalsta saņemšanas iespējām ESF projektā “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
Labklājības ministrija no 2017. gada 20. janvāra līdz 3. februārim organizē reģionālos seminārus par pieteikšanās kārtību, reģistrāciju, sociālās uzņēmējdarbības pazīmēm un to noteicošajiem kritērijiem, sociālās ietekmes izvērtēšanu, kā arī finanšu atbalsta saņemšanas iespējām un finanšu atbalsta saņēmēju uzraudzību projektā.
 Lasīt vairāk
1 (1) Publicēts 30.12.2016
Rēzeknes novadā uzsākts projekts topošo un esošo uzņēmēju kompetences vairošanai
Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē Rēzeknes novadā uzsāk projektu “Pasākumu kopums Austrumlatgales topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības iespējām Eiropas Savienībā”. Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem šī gada novembrī valstī bezdarba līmenis ir 8%, savukārt Latgales reģionā- 17,6%, Rēzeknē-15,3%. Veicot saimniecisko darbību, iespējams nodrošināt pašam sevi, radīt jaunas darba vietas un vairot labklājību.
 Lasīt vairāk
b Publicēts 27.12.2016
Jaunajā gadā izmēģini brīvprātīgo darbu
Eiropas Brīvprātīgo dienests kopš 1996. gada ir uzņēmis ap 100 000 jaunu brīvprātīgo, iesaistot viņus dažādos projektos gan Eiropā, gan pasaulē. Skaties mūsu video, uzzini par brīvprātīgo darbu vairāk un jaunajā gadā izmēģini šo iespēju, lai gūtu lielisku pieredzi un palīdzētu citiem.
 Lasīt vairāk
_vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-39 Publicēts 22.12.2016
Bezmaksas seminārā informēsim par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmaiņām 2017. gadā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina uz informatīvo semināru, kurā stāstīsim par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu jaunumiem, izmaiņām un finansēšanas kārtību. Ir zināms, ka 2017. gadā Latvijai jaunatnes neformālās izglītības projektu jomā būs pieejami vairāk kā 3 miljoni eiro.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.12.2016
Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvas atklāšana Rīgā
Š.g. 7.decembrī visā Eiropā - arī Rīgā - tika atklāta Eiropas Solidaritātes korpusa (ESK) iniciatīva. Tās ievaros 17-30 gadus veci jaunieši var pieteikties kā brīvprātīgām, tā apmaksātām aktivitātēm kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Aicinām Jūs noskatīties video par Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvas atklāšanas pasākumu, kurā ir skaidrota brīvprātīgā darba nozīme un stāstīts par iespējām pieteikties ESK.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2016
EK virzītās izmaiņas direktīvās apstiprina ESEB priekšlikumus politikas veidošanai
Šā gada 30.novembrī Eiropas Komisija (EK) apsprieda plānus, lai paātrinātu pāreju uz tīru enerģiju, veicinātu ES valstu izaugsmi un radītu jaunas darba vietas. EK uzsāk arī iniciatīvu "Smart Finance for Smart Buildings", jo nepieciešamība mobilizēt un atraisīt privātās investīcijas ir atslēga veiksmīgai energoefektivitātes politikai. Šī iniciatīva var sekmēt līdz pat 10 miljardu eiro ienākšanu valstu tautsaimniecībā no publiskajiem un privātajiem fondiem līdz 2020.gadam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2016
Sadarbības piedāvājumi ES programmā „Eiropa pilsoņiem”
Ir iesūtīti jauni sadarbības piedāvājumi partneriem, kuri vēlas piedalīties starptautisku projektu īstenošanā programmas ietvaros.
 Lasīt vairāk