Publicēts 22.08.2014
Aicinājums uz pasākumu “ES Pilsoņu gads 2013 un 2014 – sasniegtais un darāmais”
Otrdien, 26.augustā, Eiropas Kustība Latvijā rīko pasākumu „ES pilsoņu gads 2013 un 2014 – sasniegtais un darāmais”, Aktīva pilsoniskā līdzdalība un pilsoniskais dialogs, Koordinācija starp ekonomisko, sociālo un politisko pilsonību, Iekļaujoša pilsonība visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem u.c.
 Lasīt vairāk
NOR Publicēts 20.08.2014
Komersanti var pieteikties divpusējās sadarbības fonda atbalsta pasākumam
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir izsludinājusi pieteikumu pieņemšanu līdz 2014. gada 1. septembrim divpusējā sadarbības fonda atbalsta pasākumam Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā” ietvaros.
 Lasīt vairāk
pateretaji Publicēts 20.08.2014
Zini savas patērētāja tiesības!
Gandrīz 60% iedzīvotāju informētību par savām patērētāju tiesībām vērtē kā vāju, liecina Patērētāju tiesību aizsardzības centra un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS aptaujas rezultāti. Starp respondentiem visvājāk informētie ir jaunieši vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem, kā arī aptaujas dalībnieki no 55 līdz 74 gadu vecumam.
 Lasīt vairāk
EEA_Grants Publicēts 15.08.2014
Līdz 22.augustam var pieteikties partnerības veicināšanas pasākumam!
2014. gada 10. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē partnerības veicināšanas pasākumu, kura mērķis ir nodrošināt donorvalstu (Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina) potenciālo projektu partneru ierašanos Latvijā, lai potenciālais projekta iesniedzējs un projekta partneris varētu saskaņot ar projekta iesniegšanu saistītos jautājumus un nepieciešamo dokumentāciju.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.08.2014
Lasi jaunāko Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē ziņu lapu!
„Ludzas Diabēta biedrība ir pierādījusi, ka nevalstiskā organizācija ar pašvaldības līdzfinansējumu spēj realizēt vērienīgus un lietderīgus ES atbalstītos projektus,” tā jaunajā Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē informatīvā izdevuma numurā atzīst projekta „Uzvarēsim diabētu kopā” vadītāja Tatjana Juškāne.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.08.2014
Sākusies pieteikšanās „Atvērto dienu” semināriem Briselē
Šobrīd pašvaldību darbinieki ir aicināti pieteikties semināriem „Atvērto dienu” ietvaros, kas šogad no 6. līdz 9. oktobrim norisināsies Briselē (Beļģija). Pēdējo desmit gadu laikā „Atvērtās dienas” kļuvušas par plašāko reģionālajai un pilsētu attīstības tematikai veltīto pasākumu Eiropā. Šogad kopumā plānots organizēt 108 seminārus, kurus vienos moto „Augot kopā. Viedas investīcijas iedzīvotājiem.”
 Lasīt vairāk
bilde2 Publicēts 14.08.2014
Mācību semināri par uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību
Latgales plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros rīkos mācību seminārus Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultantiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjiem u.c. interesentiem. Semināri paredzēti laika periodā no 2014. gada 26. augusta līdz 2015. gada jūnijam.
 Lasīt vairāk
water-mastewater-management Publicēts 14.08.2014
Noteiktas Ciskādu ciema prioritārās ielas ūdenssaimniecības attīstībai
Sakstagala pagasta pārvalde izstrādā tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”. Izstrādes procesā, uzklausot iedzīvotāju ieteikumus, tiek mainītas ielas, kuras tiks pieslēgtas centralizētajai ūdenssaimniecībai. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijā ir iekļautas ielas ar blīvāku apdzīvotību, līdz ar to nodrošinot arī optimālāku tīklu izbūves secību vienlaicīgi ar kanalizācijas tīklu izbūvi. Ielu nomaiņa ir tehniski un ekonomiski pamatojama ar ciema reljefu un plānoto ūdenssaimniecības objektu izvietojumu.
 Lasīt vairāk
tele Publicēts 12.08.2014
Ārzemēs lietot internetu būs vēl lētāk
ES ir panākusi, ka mobilo datu viesabonēšanas maksa cilvēkiem, kuri ceļo Eiropā, šovasar ir uz pusi mazāka. Tā vēlas, lai līdz 2016. gadam viesabonēšanas maksa būtu atcelta pilnībā.
 Lasīt vairāk
Āra trenažieri Publicēts 08.08.2014
Rēzeknes novada biedrības aktīvi iesniedz ELFLA projektus
7. augusta Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu vairākiem projektiem, ko biedrības iesniegušas Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Kā paredz domes sēdes lēmums, tiem projektiem, ko Lauku atbalsta dienests apstiprinās, garantēts līdzfinansējums no attiecīgās pagasta pārvaldes budžeta.
 Lasīt vairāk