Publicēts 02.01.2014
Lapene pie Dricānu vidusskolas – mācībām un atpūtai
Īsi pirms Ziemassvētkiem Dricānu vidusskolas teritorijā tika svinīgi atklāts labiekārtotais atpūtas laukums ar atpūtas soliem un koka lapeni. Projektu „Skolas lapene mācībām un atpūtai” īstenoja Dricānu kultūras biedrība „Auseklis”, pateicoties Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta kopējās izmaksas ir 4894,84 Ls, no kuriem 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, bet 10% no tām nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde.
 Lasīt vairāk