Eiropa, kas aizsargā un aizstāv. Praktisks seminārs par bērnu tiesībām

Publicēts 15.11.2018

23. novembrī plkst. 13:00-15:00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas telpās (Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē) notiks seminārs bāriņtiesu, sociālo dienestu darbiniekiem un juristiem par bērnu tiesību aizsardzību Latvijā un Eiropā. Lektore Līva Upena – Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste. Grādi: Mg. sc.soc. (sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā), Bc.jur.(bakalaura grāds tiesību zinātnē). Ilggadēja darba pieredze (10 gadi) starptautiskajā sadarbībā bērnu tiesību aizsardzībā. Pirms tam praktiski strādājusi bērnu tiesību aizsardzībā kā sociālais darbinieks Sociālās aprūpes centrā “Rīga”.

Semināra programma:
1. Bērnu tiesību aizsardzība starptautiskā kontekstā, ko šis jēdziens ietver (sociālā riska ģimenes, kas pārceļas, no Latvijas valstspiederīgo ģimenēm izņemtie bērni ārvalstīs un to aizsardzība, ārvalstīs dzīvojošo potenciālo aizbildņu izvērtēšana, potenciālo aizbildņu izvērtēšana pēc ārvalstu pieprasījuma, bērnu prettiesiska pārvietošana, saskarsmes tiesības, ja viens no vecākiem dzīvo ārvalstī);
2. Galvenie tiesību akti bērnu tiesību aizsardzībā starptautiskā kontekstā, kādos gadījumos tos pielietot;
3 .Latvijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistu loma un uzdevumi bērnu tiesību aizsardzībā starptautiskā kontekstā.

Semināra laikā būs apskatāma grāmatu izstāde par bērnu tiesību aizsardzību Latvijā un Eiropā.

Par piedalīšanos seminārā tiks izsniegts apliecinājums.
DALĪBA SEMINĀRĀ BEZ MAKSAS!
Semināru organizē Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē: http://rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale/
Reģistrācija semināram ir obligāta: šeit
Vai arī piesakoties pa e-pastu sintija.batare@rezeknesnovads.lv
Diāna Selecka
Europe Direct informācijas centra vadītājas asistente

EDIC_Austrumlatgale_LOGO_iistais_un_vienigais_un_pareizais

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0