Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress aicina jauniešus pieteikties dalībai 34. un 35.plenārsēdē

Publicēts 18.12.2017

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress (turpmāk – Kongress) aicina jauniešus pieteikt savu dalību divās Kongresa plenārsēdēs, kas norisināsies 2018.gada 27.-29.martā un 6.-8.novembrī, Strasbūrā.

Dalībai Kongresa birojs izvēlēsies pa vienam jaunietim no katras Kongresa dalībvalsts. Izvēlēto jauniešu uzdevums būs aktīvi piedalīties divās Kongresa plenārsēdēs, kā arī atgriežoties mājās, ieviest projektu Kongresa iniciatīvas “Atjaunojošā politika” ietvaros.

Interesentiem sava dalība jāpiesaka līdz 2018.gada 8.janvārim, iesniedzot aizpildītu pieteikuma formu un īsu video (ne ilgāks par 30 sek.).

Jauniešu ceļa un uzturēšanās izdevumus segs Kongress. Sīkāka informācija, prasības pretendentiem un pieteikuma forma pieejama http://bit.ly/callyouth2018.

Informāciju sagatavoja:
Zane Začeva
LPS jaunatnes lietu speciāliste
zane.zaceva@lps.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0