Eiropas Savienības mājas grupu nodarbību piedāvājums skolēniem un studentiem 2018./ 2019. m.g.

Publicēts 04.09.2018

ES māja augstākās, vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības iestādēm piedāvā iepazīties ar Eiropas Savienības darbību grupu nodarbībās. Programma tiek piemērota apmeklētāju vecumam.

Studentiem un vidusskolēniem sniedzam informāciju par ES vēsturi, lēmumu pieņemšanas procesu un institūcijām, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, prakses un jauniešu projektu iespējām, kā arī Latvijas interešu pārstāvniecību ES.

Gatavojoties gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2019. gada maijā, piedāvājam interaktīvu nodarbību “Eiropas vēlēšanas”, kas sniedz jauniešiem iespēju, aktīvi līdzdarbojoties, apjaust, kāpēc ir svarīgi būt pilsoniski aktīviem.

Jaunākiem skolēniem stāstījums par ES papildināts ar radošām izziņas spēlēm un filmām.
Nodarbības ir bezmaksas, ilgums – apmēram pusotra stunda.

Aicinām pieteikties nodarbībām, kā arī interesēties par brauciena degvielas izdevumu apmaksu, zvanot Zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītājai Anitai Jansonei pa tālruni 67085446 vai rakstot uz e-pastu anita.jansone@esmaja.lv.

Tāpat ES mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabās var saņemt pieredzējušu speciālistu konsultācijas, kā labāk izmantot Eiropas Savienības sniegtās iespējas, kā arī piedalīties dažādos pasākumos: diskusijās par Latvijai un ES svarīgiem notikumiem, informatīvajos semināros, radošajās darbnīcās, kino vakaros, kā arī apmeklēt izstādes, kultūras pasākumus un iepazīties ar Eiropas valstu tradīcijām un vēsturi.

Informācija par aktuālajiem pasākumiem ES mājā:
www.esmaja.lv
facebook.com/esmajalv/
twitter.com/ES_maja/
draugiem.lv/esmaja/

Iesakām arī “VITAMĪNS ES” – mācību un metodisko materiālu kopu par Eiropas tematiku ikdienas darbam skolā dažādu mācību jomu ietvaros: http://esmaja.lv/vitamins_es.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0