Eiropas Solidaritātes korpusam septembrī aprit 3 gadi

Publicēts 16.09.2019

Korpusā jau pieteikušies vairāk nekā 161 000 jauniešu vecumā no 18 līdz 30 gadiem, un šī iniciatīva ir mainījusi daudzu cilvēku dzīvi. Lielākā daļa finansēto darbību sniedz iespējas iesaistīties brīvprātīgā darbā individuāli vai komandās. Taču jauniešiem tiek piedāvātas arī stažēšanās un darba iespējas. Turklāt jaunieši var paši veidot solidaritātes projektus, kuros viņi ierosina, izstrādā un veic darbības pozitīvu pārmaiņu veicināšanai savā kopienā, un vienlaikus tā ir arī iespēja padzīvot ārzemēs un apgūt vērtīgas prasmes.

Iekļautība Eiropas Solidaritātes korpusa projektos ir viens no aktuālākajiem tematiem, taču tas nav vienīgais vadmotīvs. Citi projektu temati ir jaunieši darbā, klimata pārmaiņas, kopienas attīstība, pilsonība, izglītība un kultūra. Sagaidāms, ka nākamajos mēnešos un gados šajās jomās tiks radīts desmitiem tūkstošu jaunu iespēju darboties. Turklāt katra trešā no Eiropas Solidaritātes korpusa finansētajām darbībām ir paredzēta dalībniekiem ar mazākām izredzēm, kuri saskaras ar tādiem šķēršļiem kā invaliditāte, mācīšanās grūtības vai ekonomiskie, sociālie vai ģeogrāfiskie šķēršļi.

Piemēram, Latvijā projekts ar nosaukumu “Īpaša vieta īpašiem cilvēkiem” veicina jauniešu-invalīdu integrāciju darba tirgū, tos nodarbinot sociāla uzņēmuma veidotajā kafejnīcā Rīgā un iesaistot viņus visās uzņēmuma darbībās. Grieķijā brīvprātīgie palīdz aizsargāt mežu Ksilokastrā un Derveni, rūpēdamies par koku laistīšanu un stādīšanu, kā arī meža taku uzturēšanu kārtībā. Savukārt Zviedrijā, izmantojot projektu “Izpratne par klimatu”, brīvprātīgie mācās par klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību, palīdzot bioloģiskā dārza un ekociemata darbos un piedaloties informēšanas pasākumos. Kā piemēru brīvprātīgo pašu uzsāktam projektam var minēt Lietuvas piecu jauniešu-invalīdu veidoto projektu “Solidaritātes kafija”, ar kura starpniecību viņi ieguva jaunas draudzības un izveidoja personiskas saiknes ar plašāku cilvēku loku.

Vairāk lasīt šeit

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0