Eiropas Solidaritātes korpuss gadu pēc sākuma

Publicēts 07.12.2017

Šodien aprit gads kopš Eiropas Solidaritātes korpusa izveidošanas. Gadu pēc tam, kad Eiropas Komisija nāca klajā ar iniciatīvu par Eiropas Solidaritātes korpusu, tajā ir pieteikušies 42 745 jaunieši no visām ES dalībvalstīm. 2166 no viņiem jau ir atraduši sev vietu kādā no 1434 reģistrētajām organizācijām.

Budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters H. Etingers sacīja: “Jaunieši līdzdarbosies svarīgos projektos, atradīs draugus uz mūžu un izdarīs kaut ko labu mūsu sabiedrībai, turklāt tam visam būs Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes zīme.”

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs atzīmēja: “Priecājos, ka tik daudzi jaunieši Eiropā tic solidaritātei un ir apņēmušies veikt brīvprātīgo vai algotu darbu vai praksi, lai palīdzētu citiem. Gadu pēc Eiropas Solidaritātes korpusa atklāšanas daudzi no viņiem jau ir panākuši reālas pārmaiņas, nākdami talkā un viesdami cerību to sirdīs, kam palīdzība ir vajadzīga visvairāk. Tagad mums nekavējoties jāpieņem īpašs juridiskais pamats un nākamo gadu budžets, lai Eiropas Solidaritātes korpusa potenciālie ieguvumi kļūtu par īstenību.”

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena piebilda: “Dalība Eiropas Solidaritātes korpusā ir ne tikai lielisks solidaritātes apliecināšanas veids, bet arī ļauj jauniešiem iegūt jaunas prasmes un uzlabot CV. Ceru, ka mūsu priekšlikums par Eiropas Solidaritātes korpusa nostiprināšanu drīzumā tiks pieņemts, lai mēs varētu Eiropas jauniešiem sagādāt vēl plašākas iespējas.”

Kopš Eiropas Solidaritātes korpusa atklāšanas tā dalībnieki ir aktīvi darbojušies visā Eiropā. Piemēram, 2017. gada augustā Norčā (Itālija) ieradās pirmā Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgo grupa, lai palīdzētu novērst postījumus un atjaunot sociālos pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem, kas cietuši pirms gada reģionā notikušajās smagajās zemestrīcēs. Paredzēts, ka līdz 2020. gadam zemestrīču skarto Itālijas novadu iedzīvotājiem palīdzēs 230 Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki. Citi Solidaritātes korpusa dalībnieki strādā, piemēram, ar jauniešiem, kuri nāk no nelabvēlīgas vides vai kuriem ir īpašas vajadzības, ar bēgļiem un senioriem, veikdami šo darbu no Roterdamas Nīderlandē līdz Aveiru Portugālē un vēl daudzviet Eiropā.

Eiropas Parlaments un Padome patlaban apspriež Komisijas priekšlikumu nostiprināt Eiropas Solidaritātes korpusu, piešķirot tam pašam savu budžetu un juridisko pamatu, un paplašināt korpusa darbību. Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes sanāksmē 2017. gada 20. novembrī dalībvalstis panāca neformālu vienošanos savā starpā, tagad gaidāma galīgā vienošanās ar Eiropas Parlamentu.

Vispārīga informācija

Komisijas priekšsēdētājs Junkers savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā paziņoja par ieceri izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, kas jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedāvās iespēju piedalīties dažādos solidaritātes pasākumos visā Eiropas Savienībā.

Divus mēnešus vēlāk tika atklāts Eiropas Solidaritātes korpuss. Bija iecerēts, ka līdz 2020. gada beigām tā darbā varētu iesaistīties 100 tūkstoši jauniešu.

Patlaban rit Eiropas Solidaritātes korpusa pirmais posms, kurā darbojas astoņas dažādas programmas, kas jauniešiem dod iespēju piedalīties dažādās solidaritātes darbībās, risinot problēmsituācijas visā ES. Dalība ne tikvien pilnveidos jauniešu personisko izaugsmi, ļaus viņiem aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē un iekļūt darba tirgū, bet arī palīdzēs nevalstiskajām organizācijām, publiskā sektora iestādēm un uzņēmumiem risināt ar sabiedrību saistītas un citas problēmas.

2017. gada martā sākās brīvprātīgo piemeklēšana organizāciju vajadzībām, bet jūlijā sāka darboties Eiropas Solidaritātes korpusa profesionālais spārns, kurā Itālijas un Francijas valsts nodarbinātības dienesti vada divus projektus, ko atbalsta arī Eiropas Komisija. Šajos projektos 6000 jauniešu tiek piedāvāts ar solidaritāti saistīts darbs vai prakse citā ES valstī.

2017. gada 30. maijā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, kas paredz nostādīt Eiropas Solidaritātes korpusu uz stingriem pamatiem, piešķirot tam 341,5 miljonu eiro budžetu 2018.–2020. gadam un nosakot īpašu juridisko pamatu. Turklāt Komisija ierosināja paplašināt jauniešu iespējas. Papildus brīvprātīgā darba, prakses un algota darba vietām Eiropas Solidaritātes korpuss turpmāk dalībniekiem piedāvās arī iespēju izstrādāt pašiem savus solidaritātes projektus vai veikt brīvprātīgo darbu grupā.

Komisijas priekšsēdētājs Junkers Gēteborgā (Zviedrija) 17. novembrī rīkoja darba pusdienas par izglītību un kultūru, kur aicināja ES valstu un valdību vadītājus panākt, lai Eiropas Solidaritātes korpusā līdz 2025. gadam iesaistītos 1,5 miljoni jauniešu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0