Elektromontāžas darbi Dricānu vidusskolā

Publicēts 08.05.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 20.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – elektromontāžas darbi Dricānu vidusskolā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0