Pasākumi

Date/Time Event
19.09.2020
10:00
Borovys tiergs “Rudens nāca sētiņā, graudi bira klētiņā”
Laukums pie Maltas pagasta kultūras nama, Maltas pagasts Rēzeknes novads
19.09.2020
10:00
Pasākums “Rudens noskaņās”. Akcija “Laimes koki”, piedzīvojumu orientēšanās “Izaicinājums”, tikšanās “Veselības stunda”, radošās darbnīcas
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
19.09.2020
12:00
Stružānu pagasta sporta diena “2x2x2″, jeb “Ātrāk, augstāk, tālāk!” Komandu un individuālās sacensības dažādos jautros un atraktīvos sporta veidos
Strūžānu pagasta stadions, Rēzeknes novads
19.09.2020
14:00
Prieks kopā būt. Pasākums Kaunatas pagasta iedzīvotājiem, sportiskas aktivitātes, radošas darbnīcas, muzikāls sveiciens
Kaunatas pagasta tautas nams, Kaunata Rēzeknes novads
19.09.2020
15:00
Dzejas diena Gaigalavā
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
19.09.2020
15:00
Senioru atpūtas vakars Silmalā
Silmalas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
19.09.2020
18:00
Pilngadības svētki “Mums astoņpadsmit…”
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
19.09.2020
19:00
Atpūtas vakars pie galdiņiem Audriņos. Rudens balle. Pašdarbnieku koncerts, dejas. Ieeja 2,00 eiro
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads
19.09.2020
19:00
“Modes un talantu šovs”
Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads