Pasākumi

Date/Time Event
16.10.2020
10:00
Radošā darbnīca “Rudens”. Darbnīcas dalībniekiem būs iespēja izgatavot rudenīgus dekorus
Kruķu kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
16.10.2020
13:00
Lūznavas pagasta senioru saiets. Cienasts, tēja. Vietējo iedzīvotāju kolekciju izstāde
Lūznavas pagasta zāle, Rēzeknes novads
16.10.2020
15:00
Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena “Izcilajam krievu dzejniekam Sergejam Jeseņinam – 125”. PASĀKUMS ATCELTS!
Mākoņkalna pagasta bibliotēka, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
16.10.2020
15:00
Saimnieču diena “Rudentiņš bagāts vīrs” Ratniekos
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
16.10.2020
17:00
Filmu vakars bērniem un jauniešiem. PASĀKUMS ATCELTS!
Pušas pagasta Tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
16.10.2020
17:00
Griškānu pagasta iedzīvotāju iesūtīto fotogrāfiju cikla “GADALAIKI” izstādes “RUDENS” atklāšana
Griškānu pagasta kultūras nams, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
16.10.2020
19:00
Diskotēka jauniešiem, rudens brīvlaiku ieskandinot. PASĀKUMS ATCELTS!
Ozolaines tautas nams, Rēzeknes novads