Pasākumi

Date/Time Event
24.10.2020
14:00 - 17:00
Svecīšu vakari Rozentovas draudzes kapsētās
24.10.2020
15:00
Atpūtas vakars pagasta senioriem “Tu neskaiti gadus, mans draugs…” PASĀKUMS ATCELTS!
Strūžānu kultūras nams, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
24.10.2020
17:00
Saimnieču diena “Vasara manā burciņā”. PASĀKUMS ATCELTS!
Lendžu kultūras nams, Rēzeknes novads
24.10.2020
18:30
Mākslas plenēra “Čornaja – 2020” izstādes atklāšana. Koncerts “Rudentiņš bagāts vīrs”. PASĀKUMS ATCELTS!
Čornajas tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
24.10.2020
19:00
Amatierteātru saiets “Smieklu vācelīte”. PASĀKUMS ATCELTS!
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
24.10.2020
21:00
Rudens balle ar groziņiem. Spēlē Brāļi Štekeļi. PASĀKUMS ATCELTS!
Čornajas pagasta tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads