Auctions, advertisements

10.06.2024

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Lendžu pagastā

Read more

07.06.2024

Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža Dricānu pagastā

Read more

20.05.2024

Nekustamā īpašuma – starpgabala “Jušmala” elektroniskā izsole Griškānu pagastā

Read more

17.05.2024

Nekustamā īpašuma “Bigauņu plašumi”, elektroniskā izsole ar augšupejošu soli Čornajas pagastā

Read more

09.05.2024

Nekustamā īpašuma “Korkleņi” elektroniska izsole Ilzeskalna pagastā

Read more

09.05.2024

Nekustamā īpašuma “Krasta līči” elektroniska izsole Ilzeskalna pagastā

Read more

09.05.2024

Nekustamā īpašuma – dzīvoklis “Kļavas”-3, Dricānu pagastā elektroniska izsole

Read more

07.05.2024

Nekustamā īpašuma “Gruznovi”, Viļānu pagastā elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

Read more

07.05.2024

Nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 14A, Viļānos elektroniska izsole

Read more

07.05.2024

Nekustamā īpašuma Upes iela 2, Viļāni elektroniska izsole

Read more

Click to Listen highlighted Text!