Vacancies

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu Maltas pagasta Maltas kultūras namā (1,00 darba slodze uz noteiktu laiku).

Requirements for the applicant:

 1. vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība kultūras jomā;
 2. the ability to design, prepare and manage cultural activities;
 3. the ability to plan work in accordance with the objectives, priorities and corresponding budgets;
 4. skills to use information technology to carry out the duties of office.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 6. marta plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. a description of the lifetime (CV);
 2. the application form;
 3. copies of documents certifying education;
 4. a letter of motivation;
 5. in the case of a law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 998 EUR, atbilstoši novērtējumam. Atalgojums pārbaudes laikā - 948,10 EUR.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciālists Dace Škrjaba (dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv; tālr. 28305472).

Rēzeknes novada pašvaldības policija (Reģ.Nr. 40900040439) Krasuhas iela 1 A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611) izsludina (atkārtotu) atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu – 2 vakances

Tiek izsludināts (atkārtots) atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu (valsts amatpersonas amats).

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV–4611.

Candidates must meet the following requirements:

 1. atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmās daļas 1.,2.,3., un 4.punktā noteiktajām prasībām;
 2. augstākā (juridiskā tiks uzskatīta par priekšrocību) vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 3. normatīvo aktu pārzināšana administratīvo pārkāpumu jomā, kā arī spēja patstāvīgi strādāt APS sistēmā un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 4. “B” kategorijas autovadītāja apliecība un ne mazāk kā 3 gadus ilgs autovadītāja stāžs;
 5. laba fiziska sagatavotība un stresa noturība;
 6. spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 7. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta, pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 8. spēja sastādīt procesuālos dokumentus (iesniegumus, lēmumus, pieņemt liecības, sastādīt apskates protokolus  u.t.t.);
 9. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai tiesībsargājošās institūcijās, ne mazāk kā 3 gadi (pēdējo 5 gadu laikā);
 10. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par  pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un spēja tajos orientēties;
 11. knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 12. knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law and preferably knowledge of one foreign language at the level of communication;
 13. the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 14. prasme strādāt ar datoru, dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 15. nevainojama reputācija, lojalitāte Latvijas valsts republikai;
 16. nav aizlieguma patstāvīgi glabāt un nēsāt šaujamieroci, kas tiks izsniegts lietošanai dienesta vajadzībām;
 17. ability to work in increased intensity conditions.

Remuneration of basic work EUR 1150,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam. Inspektoram ir noteikts summētais darba laiks.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 2024. gada 5. martam plkst. 14.00 ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu" ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz adresi: Rēzeknes novada pašvaldības policija, Krasuhas iela 1 A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts,

Rēzeknes novads, LV-4611, vai nosūta uz e-pastu pasvaldibaspolicija@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. a description of the professional activity (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. the application form (located on the website of the www.rezeknesnovads.lv State);
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties;
 6. autovadītāja apliecības kopiju;
 7. apliecinājumu, ka pretendents ir informēts un piekrīt, ka saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem. (pielikumā veidlapa)

Kontaktinformācija: tālr. 28080456

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729)  aicina pieteikties uz vakanto Specializētā automobiļa vadītāja amatu (uz noteiktu laiku)

Requirements for the applicant:

 • vispārējā vidējā izglītība;
 • zināšanas par darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principiem to lietošanas nosacījumiem;
 • the ability to carry out its duties independently and to take decisions within the framework of its competence;
 • the ability to work in the team and promote cooperation;
 • excellent knowledge of the national language;
 • Category B driving licence.

Principal duties:

 • uzturēt tehniskā kārtībā transporta līdzekli, veikt automobiļa tehniskās apskates;
 • regulāri aizpildīt ceļazīmes un nodot atskaites par izlietoto degvielu pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra noteikumiem Nr.4 "Par transportlīdzekļu izmantošanu un izdevumu uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā";
 • nodrošināt aprūpētāju un citu sociālajā aprūpē un sociālajā rehabilitācijā iesaistīto speciālistu nogādāšanu pie klientiem;
 • atbildēt par drošību automobilī brauciena laikā;
 • palīdzēt klientiem iekāpt un izkāpt no automobiļa veikt asistenta pienākumus, pārvadājot un pavadot klientus pie ģimenes ārsta vai uz ārstniecības iestādi;
 • nodrošināt guļošas personas fizisku atbalstu transportēšanas laikā.

Pamatdarba atalgojums 5,17 EUR/h 
Darba laika organizācija – summētais darba laiks.

Pretendents līdz 2024. gada 5. martam (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • a reasoned application;
 • professional description (CV);
 • Vadītāja apliecības kopiju;
 • Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas;
 • the application form.

Applications to be sent electronically to e-mail: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personiski Rēzeknes novada Sociālā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Vadītājas vietniece Inta Greivule-Loca ( tālrunis 64607181)

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas pagasta  bibliotekāra amatu

Candidates must meet the following requirements:

 • augstākā akadēmiskā vai profesionālā; vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai cita izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • desirable work experience in the field of library work;
 • knowledge of the laws and regulations in the field of libraries, the ability to focus and apply them;
 • the highest degree of national language skills;
 • skills to work with computer, information technology, office technique;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām datubāzēm un citām elektroniskajām sistēmām, prasme strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) Alise tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • be able to plan and organise their own and library work, with creative thinking, initiative;
 • there must be a high sense of contact and a sense of responsibility.

Remuneration of basic work 722,95 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Candidates must submit:

 • letter of motivation;
 • description of the professional activity (CV);
 • the application form;
 • izglītības apliecinoša dokumenta kopija.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kultūras un tūrisma pārvalde ”Maltas pagasta bibliotekāra amatu“”  jāiesniedz  elektroniski līdz 2024. gada 26. februārim plkst. 9.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldē uz e-pastu: ktp@rezeknesnovads.lv 

Kontaktinformācija: Dace Škrjaba, tālr. 28305472

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Viļānu apvienības pārvalde (reģ Nr. 40900036645) izsludina konkursu uz vakanto Viļānu apvienības pārvaldes amatu “Ceļu būvtehniķis”, uz nenoteiktu laiku.

Requirements for the applicant:

 • average vocational or higher education;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšējā pieredze ceļu uzturēšanas vai ceļu (ielu, tiltu) projektēšanas vai būvniecības jomā;
 • valsts valodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • spēja strādāt komandā, spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās;
 • spēja sastādīt vienkāršotas ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 • labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • Category B driving licence.

Pamatdarba atalgojums EUR 972,00

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience; and application questionnaire ar norādi „Konkursam uz Viļānu apvienības pārvaldes Ceļu būvtehniķa amatu” līdz 2024. gada 23. februārim plkst. 16.00 sūtīt uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2024. gada 23. februārim plkst. 16.00 iesniegt Viļānu apvienības pārvalde Kultūras laukums 1A, Viļānos.

Contact: 64628033; 29357314.

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. Candidates whose documents submitted comply with the requirements laid down in the tender regulations shall be invited to the second round – work interview.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes  Būvvalde aicina darbā arhitektu

Announcing open contest to vacancy arhitekta the position. The applicant shall comply with the following requirements:

 1. augstākā  izglītība arhitekta specialitātē;
 2. par priekšrocību tiks uzskatītas prasmes darbā BIS;
 3. good contact abilities, reasoning skills;
 4. the knowledge of the national language at the highest level;
 5. teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Word, Excel);
 6. ability to work in increased intensity conditions.

 Principal duties:

 1. Participate in the development of draft regulatory enactments regarding the architectural and aesthetic issues of the environmental environment.
 2. To examine applications and take decisions regarding the intention of construction, as well as to examine the fulfilment of the conditions laid down in the decisions and the content of the documents submitted in the amount specified in regulatory enactments;
 3. Assess the conformity of construction works with construction projects, the documentation of construction projects;
 4. Participate in the Commission's work on the recruitment of construction sites;
 5. Plan the development of the environmental environment and develop a vision for the overall image of the architectural elements;
 6. Review and co-ordinate promotional/signer projects and prepare signs/ad passport;
 7. Participate in the public consultation of the construction project, prepare a report and a proposal for a decision on the results of public consultation;
 8. In the framework of its competence, prepare answers, draft answers to the submissions of natural and legal persons;
 9. Preparing documents for examination in the meetings of the construction board, local government committees and council;
 10. To provide information regarding the conditions of utilisation and building of the territory;
 11. Provide advice on the procedures for the construction process.

Mēnešalga arhitekta amatam ir EUR 450,00 par 0,3 slodzi (0,3 likmi).

Pamatdarba vieta: “Lazdas”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.

Description of the position - found on the website of the municipality, www.reseknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldes arhitekta amatu” līdz 2024. gada 20. februāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 26531328.. Pretendentu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata pretendentus iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces open competition to the central administration of the municipality of Rezekne
Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu (uz nenoteiktu laiku).

Pamatdarba vieta (ar iespēju izvēlēties):

 1. Centra iela 1, Sondori-Škeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647;
 2. Krasuhas iela 1A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4611;
 3. “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag. Rēzeknes novads, LV–4652;
 4. Ritupes Street 34, Berzgales village, Berzgales civil parish, Rezekne municipality, LV-4612;
 5. Centra iela 1, Ilzeskalns, Rēzeknes novads, LV – 4619;
 6. Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV – 4625.

Candidates must meet the following requirements:

 1. augstākā izglītība (augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē tiek uzskatīta par priekšrocību);
 2. work experience relevant to the post at the State or local government institution;
 3. pieredze darbā ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm;
 4. knowledge of the conduct of the administrative process in State and local government institutions;
 5. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 6. the ability to perform assigned tasks under increased intensity and limited time;
 7. the ability to analyse the situation and the consequences of the action, find the most appropriate solution;
 8. zināšanas par Pašvaldību likumu, publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 9. the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 10. the knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law;
 11. the ability to work with electronic document management systems (at least one), e-mail;
 12. knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 13. good organizer and analytical capacity, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making, communication skills;
 14. augsta saskarsmes kultūra, ētiskums, atbildības sajūta un precizitāte;
 15. perfect reputation.

Mēnešalga iepirkumu speciālista amatam pārbaudes laikā EUR  1083,00, pēc pārbaudes laika– atbilstoši novērtējumam.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 2024. gada 20. februārim plkst. 12.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. a description of the professional activity (CV);
 2. a letter of motivation;
 3. the application form (located on the website of the www.rezeknesnovads.lv State);
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties;

Kontaktinformācija: 64607171.

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu - amata kandidātu teorētisko, praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratora amatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Informācijas tehnoloģiju nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratora the position. The applicant shall comply with the following requirements:

 1. Augstākā izglītība IKT jomā, elektronikā vai citā radniecīgā specialitātē;
 2. Vismaz 1 gada pieredze IKT jomā un klientu datortehnikas apkalpošanā;
 3. Augsta saskarsme kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 4. Spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 5. Prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 6. Spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 7. Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 8. Ļoti labas iemaņas darbā ar datortehniku, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 9. Category B driving licence.

 Principal duties:

 1. Nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu IT infrastruktūras attīstību un nepārtrauktu darbību, datortīklu un darbstaciju tehnisko uzturēšanu un IT atbalstu pašvaldības darbiniekiem darba uzdevumu izpildei.
 2. Veikt Rēzeknes novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) iekārtu profilaktiskās apkopes, organizēt remontus un ar informācijas tehnoloģiju iekārtu uzlabošanu saistītus darbus.
 3. Konfigurēt datorus, informācijas tehnoloģiju iekārtas, instalēt programmnodrošinājumu, konsultēt IS un IKT iekārtu lietotājus.
 4. Rūpēties par standartprogrammatūras regulāru atjaunošanu uz lietotāju datoriem, kā arī analizēt licenču skaitu lietotajai programmatūrai un ziņot nodaļas vadītājam par nepieciešamību iegādāties papildus licences.
 5. Veikt Rēzeknes novada iestāžu rīcībā esošās datortehnikas un programmatūras uzturēšanu izmantojot attālinātā atbalsta rīkus.
 6. Nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības drukāšanas iekārtu funkcionēšanu, izejmateriālu uzskaiti un pasūtīšanu, apkopi, organizēt remontus un ar iekārtu uzlabošanu saistītus darbus.
 7. Pēc pieprasījuma uzstādīt un darbināt Rēzeknes novada pašvaldības audio, video un prezentācijas tehniku, rūpēties par šīs tehnikas pareizu un saudzīgu ekspluatāciju.
 8. Rēzeknes novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu audio un video ierakstu veidošana, tiešraides nodrošināšana.

Pamatdarba atalgojums 1155,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 2024. gada 20. februārim plkst. 12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601,  vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratora amatu”) šādus dokumentus:

 1. a description of the professional activity (CV);
 2. a letter of motivation;
 3. the application form.
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tadā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai;
 6. B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju.

Kontaktinformācija pa tālr. 27878199.

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729)  aicina pieteikties uz vakanto THE POSITION OF a SOCIAL WORKER WITH CHILDREN IN a Dricānu association (for an indefinite period)

Requirements for the applicant:

 1. second-level professional or academic education in social work or caritative social work or obtain appropriate education;
 2. desirable work experience in social work with families with children;
 3. very good communication and motivation capabilities;
 4. the ability to carry out its duties independently and to take decisions within the framework of its competence;
 5. the ability to work in the team and promote cooperation;
 6. ability to work in dynamic and changing working conditions;
 7. teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmen
 8. work with a computer at a good user level.

Principal duties:

 • To inform and advise families with children regarding their right to social services and social assistance and the opportunities for their implementation, as well as co-operation obligations in the receipt of social services and social assistance;
 • To accept and register the written and oral submissions of a person, to ensure the examination of applications in accordance with the procedures laid down in regulatory enactments;
 • Assess the social situation of families with children, if necessary, visit the family at the place of residence or location and agree on a social problem which needs to be supported;
 • Carry out risk assessment or multi-stage evaluation in families with children with disabilities;
 • Identify and raise the necessary resources in managing or addressing social cases, taking into account the specificities of social work in various areas of practice;
 • Develop and implement individual social rehabilitation plans, change and complement them according to identified social challenges and needs

Pamatdarba atalgojums 935,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Workload - full-time work.

Pretendents līdz 2024. gada 7. februārim. (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • a reasoned application;
 • professional description (CV);
 • copies of documents certifying education;
 • application questionnaire

Applications to be sent electronically to e-mail: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personiski Rēzeknes novada Sociālā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Vadītājas vietniece Inta Greivule-Loca (tālrunis 64607181)

 Requirements:

 • vidējā speciālā vai pirmā līmeņa augstākā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • good computer skills;
 • a high sense of responsibility;
 • labas saskarsmes un organizatoriskās prasmes;
 • spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā.

Duties:

 • respondentu iekļaušana pētījumā;
 • procedūru māsas pienākumi (venozo asins paraugu ņemšana, to sagatavošana glabāšanai u. c.;
 • antropometrisko mērījumu veikšana;
 • pētījuma dalībnieku intervēšana un informācijas ievadīšana datu bāzē (apmācības nodrošinām);
 • darbs ar laboratorijas iekārtām;
 • elptesta veikšana;
 • eradikācijas terapiju izsniegšana.

We offer:

 • Iespēju piedalīties unikālā zinātniskā pētījumā;
 • atbildīgu, dinamisku un interesantu pilnas slodzes darbu uz projekta realizācijas laiku;
 • atbilstošas apmācības darba pienākumu veikšanai;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties un gūt vērtīgu pieredzi;
 • darba laiks – 40 stundas nedēļā;
 • atalgojums (pirms nodokļu nomaksas) - 1350 EUR.
Kontaktpersona Aiga Rūdule, LU KPMI Vadošais eksperts, GISTAR pētījuma koordinators, tālr. 26443802, e-pasts aiga.rudule@lu.lv 

Darba meklētāji tiek aicināti reģistrēties tiešsaistes semināram, lai uzzinātu vairāk par NVA pakalpojumiem un atbalstu darba meklēšanā, droša darba meklēšanu ārvalstīs, sociālo drošību, strādājot ārvalstīs, administratīvajām procedūrām un dokumentiem, kas nepieciešami aizbraucot vai atgriežoties Latvijā.

Seminārs notiks attālināti Zoom platformā ceturtdien,  8. februārī plkst. 10.00 – 11.00.

Dalībai tiešsaistes seminārā var pieteikties elektroniski: https://forms.gle/F3ksJDke2XRJaeAh8

Jautājumu gadījumā, sazinieties ar konsultanti EURES jautājumos

Zani Meļķi, e-pasts Zane.Melke@nva.gov.lv,  tālrunis +371 25678091

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde Feimaņu pagasta jaunatnes darbinieka vakanto amatu

The applicant shall comply with the following requirements:

 • higher, secondary or secondary education;
 • skill to schedule time, create communication and collaborate with others.
 • developing digital content (affinity, social networking content);
 • understanding of what is non-formal education, what are its methods;
 • ability to organise non-formal education activities, activities;
 • high responsibility for work;
 • creative approach to work, ability to respond quickly and self-initiative
 • experience with adolescents and young people, the organisation of non-formal activities and events, the implementation of projects, will be considered an advantage;
 • a driving licence of category B is desirable;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Pamatdarba atalgojums 413,00 EUR (0,5 slodze Feimaņu pagastā)
Description of the position, by-laws, application form - can be found on the website of the municipality, www.reseknesnovads.lv.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvalde vakanci “Jaunatnes darbinieks Feimaņu pagastā”” līdz 2024. gada 15. februārim plkst. 14.00 send to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in a sealed envelope until 2024. gada 15. februārim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi Maltas apvienības pārvaldes lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

The applicant must submit:

 • a description of the professional activity (CV);
 • a letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • application questionnaire

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, tālr. 27870687, e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļa aicina darbā teritorijas plānotāju (2 vakances)

Announcing open konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu.

Candidates must meet the following requirements:

 1. augstākā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība (pēdējo kursu studenti) - inženierzinātnēs, arhitektūrā (tai skaitā ainavu), pilsētplānošanā, telpiskās attīstības plānošanā, teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā, ģeogrāfijā vai sociālajās zinātnēs;
 2. understanding of the development of municipal planning documents;
 3. a desirable experience in the development of local government planning documents, spatial planning or land use;
 4. experience of working with cartographic material and experience at work with drawing computer programs (Micro Station, AutoCAD, ArcGIS) at user level;
 5. knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 6. good skills in working with computer, applications and other office equipment;
 7. the knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law;
 8. high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 9. ability to work with a large amount of information;
 10. the ability to work with electronic document management systems, e-mail;
 11. good organizer and analytical capacity, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making, communication and cooperation skills.

Mēnešalga teritorijas plānotāja amatam pārbaudes laikā ir EUR  1105,00, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience, an application questionnaire (located at the local government website) www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu” līdz 2024. gada 1. februāra plkst. 12.00 send to e-mail info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi. Kontaktinformācija 64607185, 26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes  Būvvalde aicina darbā juristu

Announcing open konkurss uz vakanto Būvvaldes jurista the position

Requirements for the applicant:

 1. Augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 2. Vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 3. Knowledge of the national language at the highest level, as well as the knowledge of one foreign language;
 4. The ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 5. Knowledge of the laws and regulations necessary for the performance of the duties of a lawyer and the ability to orientate them;
 6. Communication, high-contact culture, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making.

Principal duties:

 1. Piedalīties Būvvaldes sēdēs un lēmumu pieņemšanā par iesniegtajiem būvniecības iesniegumiem, būvprojektiem minimālā sastāvā, būvprojektiem, apliecinājuma kartēm, paskaidrojuma rakstiem, atzinumiem par būves pārbaudi.
 2. Patvaļīgas būvniecības gadījumā sadarbībā ar būvinspektoru sagatavot attiecīgu atzinumu, pārbaudīt administratīvo aktu atbilstību spēkā esošajām tiesību normām, sagatavot lēmumu projektus par Atzinumiem administratīvajās un administratīvo pārkāpumu lietās, kā arī pašvaldības domes lēmumu projektus Būvvaldes darbības jomā.
 3. Savas kompetences ietvaros sagatavot Būvvaldes administratīvo aktu un lēmumu projektus.
 4. Veikt Būvvaldes darbinieku sagatavoto administratīvo aktu projektu un iesniegto dokumentu tiesiskuma kontroli.
 5. Kontrolēt Būvvaldes lēmumu izpildi, sagatavojot brīdinājumus un piespiedu izpildes dokumentus.
 6. Sniegt informāciju un juridiska rakstura konsultācijas pašvaldības iestāžu vadītājiem, Centrālās pārvaldes vadītājiem un darbiniekiem nodaļas darbības jomā.
 7. Nodaļas kompetences jomā analizēt, iztulkot un piemērot tiesību normas, kā arī izstrādāt un sagatavot juridiska rakstura dokumentus pašvaldības Centrālajai pārvaldei.
 8. Sagatavot priekšlikumus par spēkā esošo rīkojumu, nolikumu, instrukciju, kā arī citu pašvaldības izdoto normatīvo aktu grozīšanu vai spēku zaudējušo atcelšanu, kas saistīti nodaļas darbības jomu un ar amata pienākumu veikšanu.
 9. Sagatavot atbildes uz personu iesniegtajām sūdzībām, priekšlikumiem un iesniegumiem Būvvaldē un pašvaldībā saskaņā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora vai viņa vietnieka, vai nodaļas vadītāja norādījumiem.

Mēnešalga jurista amatam pārbaudes laikā EUR 1156,00 par 1 slodzi. Pēc pārbaudes laika atbilstoši darbinieka novērtējumam.

Pamatdarba vieta: -“Lazdas”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldes jurista amatu" līdz 2024. gada 1. februāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601 vai sūtīt pieteikumu pa pastu uz norādīto adresi. Kontaktinformācija 26531328. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants and comply with the qualification requirements. For the second round – examination of theoretical and practical knowledge of applicants and work interview - the tenderers whose documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Dricānu apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900027407) aicina darbā vadītāja vietnieku plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos

Announcing open konkurss uz vakanto Dricānu apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos amatu

Candidates must meet the following requirements:

 • Higher education;
 • Vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 • Nepieciešamas plašas normatīvo aktu zināšanas un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt tiesību aktu analīzi un piemērošanu;
 • Jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 • Racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 • Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • Good computer skills (MS Word, Excel)
 • Prasme strādāt ar elektroniskajām vadības sistēmām, e-pastu;
 • The knowledge of the national language at the highest level;
 • Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team;
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it.
 • Augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • Nevainojama reputācija

Mēnešalga vadītāja vietnieka plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos amatam pārbaudes laikā ir EUR 1770,00, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience, an application questionnaire (located at the local government website) www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Dricānu apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos amatu” līdz 2024. gada 5. februāra plkst. 16.30  iesniedz Dricānu apvienības pārvaldes lietvedei vai  nosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, vai nosūta pa pastu (adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615). Kontaktinformācija- iestādes Dricānu apvienības pārvalde vadītājs Andrejs Tārauds, tel.29388271. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Dricānu apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900027407) aicina darbā uzskaitvedi grāmatvedības nodaļā

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Dricānu apvienības pārvaldes grāmatvdības nodaļas uzskaitveža amatu.

Candidates must meet the following requirements:

 • Augstākā, pirmā līmeņa augstākā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība (pēdējo kursu studenti) (ekonomika, grāmatvedība);
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze grāmatvedības darbā, vēlama pieredze pašvaldības grāmatvedības uzskaitē;
 • Normatīvo aktu zināšanas grāmatvedības jomā, spēja tajos orientēties un piemērot;
 • Spēja analizēt lielāka apjoma dokumentus, novērtēt  to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 • Zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 • Zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • Good computer skills (MS Word, Excel)
 • Prasme strādāt ar elektroniskajām vadības sistēmām, e-pastu;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team;
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it.

Mēnešalga uzskaitveža amatam pārbaudes laikā ir EUR 781,00, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience, an application questionnaire (located at the local government website) www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi "Konkursam uz Dricānu apvienības pārvaldes grāmatvedības nodaļas uzskaitveža amatu" līdz 2024. gada 5. februāra plkst. 16.30  iesniedz Dricānu apvienības pārvaldes lietvedei vai  nosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, vai nosūta pa pastu (adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615). Kontaktinformācija – iestādes Dricānu apvienības pārvalde galvenā grāmatvde Vija Dundeniece, tālr. 28703307. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

RĒZEKNES NOVADA BĀRIŅTIESA (reģ.Nr.40900038627, juridiskā adrese: Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611) izsludina  atklāto konkursu uz Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļa amatu (Nautrēnu pagastā, Stružānu pagastā, Dricānu pagastā, Rikavas pagastā). Amata pretendentiem ir jāatbilst prasībām:

 1. Citizen or non-citizen of the Republic of Latvia.
 2. The applicant has reached the age of 30 years.
 3. Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.
 4. National language skills at the highest level.
 5. Perfect reputation.
 6. High stress resilience and sense of responsibility, good communication and communication capabilities.
 7. Strategic and analytical thinking.
 8. Good computer skills, skills to work with office equipment and information technologies, document preparation skills.
 9. Control of the laws and regulations for the proper execution of the duties assigned to the position.
 10. A driving licence of category B is desirable.
 11. The skills necessary for professional activities of foreign languages (Russian and English).
 12. There is no obstacle to the position of a member of the Orphan's court referred to in Section 11 of the Orphan's Law Law.
 13. Applicants may submit:
 • papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 984 noteiktajā apjomā un kārtībā;
 • copies of additional training supporting documents shall be completed during the last five years corresponding to the performance of the duties.

Pamatdarba atalgojums 1136 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata pienākumu izpildi būtu vēlams uzsākt no 2024. gada 1. marta.

Applicants must submit the following documents:

 1. letter of motivation;
 2. pretendenta dzīves un darba gaitu apraksts CV (Curriculum Vitae) ar obligātu norādi uz pieredzi un zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, CV jānorāda dzimšanas dati, kontakttālrunis, e-pasts saziņai;
 3. Copies of educational documents conforming to the requirements of the Regulation (Section 10, Paragraph two of the Orphan's Court Law);
 4. pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas;
 5. apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi;
 6. the application form.

Dokumentus ar norādi “Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļa amata konkurss” var iesniegt līdz 2024. gada 9. februārim, plkst.13.00:

 1. nosūtot uz e-pasta adresi daina.igaune@rezeknesnovads.lv, dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu,
 2. personīgi, slēgtā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu uz aploksnes, iesniedzot Rēzeknes novada bāriņtiesā, Krasuhas ielā 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novadā, LV-4611, bāriņtiesas kabinetā, vai ievietojot korespondencei paredzētajā pastkastītē pie Rēzeknes novada bāriņtiesas ēkas iepriekšminētajā adresē.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. For the second round – interview - the applicants whose documents submitted conform to the requirements laid down in the tender regulations are invited.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Rēzeknes novada bāriņtiesa informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi; minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Rēzeknes novada pašvaldībā, aicinām apmeklēt Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietni: www.rezeknesnovads.lv
Papildinformācija pa tel.nr. 20228847 vai 64640644.

Dricānu apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900027407) aicina darbā projektu vadītāju

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Dricānu apvienības pārvaldes projektu vadītāja amatu.

Candidates must meet the following requirements:

 • Augstākā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība (pēdējo kursu studenti) (ekonomika, vadības zinātnes, juridiskā)
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē, vēlama pieredze pašvaldības projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē;
 • Zināšanas un izpratne par finansējuma piesaistes iespējām pašvaldību projektiem;
 • Zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • Good computer skills (MS Word, Excel)
 • Prasme strādāt ar elektroniskajām vadības sistēmām, e-pastu;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team;
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it.

Mēnešalga projektu vadītāja amatam pārbaudes laikā ir EUR  901,00, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience, an application questionnaire (located at the local government website) www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Dricānu apvienības pārvaldes projektu vadītāja amatu” līdz 2024. gada 31. janvāra plkst. 16.30  iesniedz Dricānu apvienības pārvaldes lietvedei vai nosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, vai nosūta pa pastu (adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615). Kontaktinformācija – iestādes Dricānu apvienības pārvalde vadītājs Andrejs Tārauds, tel. 29388271. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā Veļas pārzini (uz nenoteiktu laiku)  1 vakance

Basic duties of the office:

 • nodrošināt centra klientu kvalitatīvas aprūpes vajadzībām nepieciešamo mīksto inventāru.
 • veikt tekstilizstrādājumu uzskaiti, mazgāšanu, gludināšanu, komplektēšanu;
 • veikt pareizu veļas pieņemšanu, šķirošanu;
 • nepieciešamības gadījumā šūt un labot klientu  apģērbus, pārējos tekstilmateriālus;
 • sagatavot veļas mazgājamās mašīnas programmu uzstādījumus, atbilstoši noteiktām prasībām;
 • plānot veļas mazgātavas inventāra un līdzekļu iegādi, uzraudzīt to racionālu un efektīvu izlietojumu;
 • piedalīties veļas stāvokļa izvērtēšanā un nepieciešamības gadījumā sagatavot tās norakstīšanas dokumentāciju;
 • savas kompetences ietvaros veikt telpu apsekošanu, ar nolūku pārbaudīt tekstilistrādājumu un mīkstā inventāra stāvokli;
 • organizēt uzskaiti un materiālo vērtību (tekstilistrādājumu, mīkstā inventāra) kustību.

Position requirements:

 • vidējā, vai vidējā profesionālā izglītība;
 • excellent knowledge of the national language;
 • good computer skills;
 • communication and communication skills;
 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.

CV and motivation letter līdz 2024. gada 19. janvārim e-mail, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Konkursam uz Veļas pārzines amatu” phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rēzeknes novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” calls for work on Interest education teacher amatu (uz nenoteiktu laiku)

Basic duties of the office:

 • izstrādāt interešu izglītības programmu, paredzot konkrētus un reālus rezultātus;
 • interešu izglītības procesu veikt atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām un interesēm;
 • motivēt uz  nodarbību apmeklēšanu, saskatot un aktivizējot klienta iekšējos resursus;
 • veikt tematisko nodarbību  un sasniegto rezultātu  ierakstus Interešu izglītības programmas žurnālā;
 • ievērot noteiktus principus darba procesā, ņemot vēra aktivitāšu mērķi un to tematiku;
 • ģenerēt un realizēt inovatīvas idejas, organizējot centra klientu brīvo laiku;
 • organizēt centra klientu brīvo laiku vakaros un brīvdienās.

Position requirements:

 • izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • augstas komunikācijas un sadarbības  prasmes.

The target audience: nepilngadīgi klienti.

Alga bruto 1080 EUR

Address of work – multifunctional social service centre “Vecružina”, lake street 23A, Vecružina, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

CV, motivation letter and evidence of education līdz 2024. gada 12. februārim send to e-mail, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Konkursam uz Interešu izglītības skolotāja amatu”

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rēzeknes novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā Mākslas terapeitu (uz nenoteiktu laiku)  1 vakance

Basic duties of the office:

 • izstrādāt mākslas terapijas rehabilitācijas pasākumu plānu centra klientiem;
 • realizēt mākslas terapijas plānu atbilstoši klientu problēmām un resursiem;
 • nodrošināt drošu, korektu un efektīvu uz klientu  centrētu aprūpi mākslas terapijas procesā;
 • veikt klientu novērtēšanu;
 • dokumentēt novērtēšanas rezultātus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un vadīt mākslas terapijas rehabilitācijas nodarbības, u.c.

Position requirements:

 • augstākā izglītība ar mākslas terapeita kvalifikāciju;
 • sertifikāts, kas apliecina tiesības praktizēt profesijā;
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši latvijas republikas  normatīvo tiesību aktu prasībām;
 • labas saskarsmes spējas, emocionāla noturība;
 • vēlama darba pieredze ārstniecības iestādē;
 • good computer skills;
 • the ability to take independent decisions and take responsibility for their professional activities;
 • vēlama darba pieredze darbā ar bērniem.

CV and motivation letter līdz 2024. gada 19. janvārim e-mail, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Mākslas terapeita amatu”, phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rēzeknes novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā Aprūpētāju (uz nenoteiktu laiku)  2 vakances

Basic duties of the office:

 • developing and improving customer self-care, hygiene, ethical standards and other social skills;
 • mācīt klientiem dzīves prasmes, prasmi orientēties savā sociālajā vidē;
 • instruct clients to identify needs, set targets and plan actions to achieve it;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu, veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.
 • veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu;
 • palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras - sakārtot matus, palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas, palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu;
 • sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams, apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai;
 • gatavot ēdienu kopā ar klientiem vai saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot;
 • novērot klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku;
 • veikt klientu uzraudzību u.c.

Position requirements:

 • vidējā, vai vidējā profesionālā izglītība
 • excellent knowledge of the national language;
 • good computer skills;
 • communication and communication skills;
 • the ability to take independent decisions and take responsibility for their professional activities;
 • work experience in social work with children is desirable.

CV and motivation letter līdz 2024. gada 19. janvārim e-mail, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Konkursam uz Aprūpētāja amatu” phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Maltas apvienības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz vecākā pavāra amatu Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē uz noteiktu laiku

Principal duties:

 • vadīt pirmsskolas izglītības iestādes virtuves komandu ;
 • plānot nepieciešamo produktu daudzumu, izstrādāt ēdienkartes, kontrolēt produktu izlietošanu un uzglabāšanu;
 • kārtot virtuves dokumentāciju;
 • atbildēt par ēdiena sagatavošanu un kvalitāti;
 • veikt izglītības iestādes virtuvē sistemātisku paškontroli;
 • gatavot un pasniegt ēdienu un dzērienu, atbildēt par kvalitāti;
 • ievērot un sekot kārtībai, tīrībai virtuvē, ēdnīcā un palīgtelpās.

Requirements for applicants/s:

 • izglītība - vidējā profesionālā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • rational skills of the work organisation;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • good communication and cooperation skills;
 • vēlama darba pieredze pavāra darbā.

Applicants/- to apply for up to 2024. gada 3. februārim Pieteikuma vēstule, motivācijas vēstule, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu - “Maltas apvienības pārvalde” (Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630) vai uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv, tālrunis uzziņām: 646 44830.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes tehniskā strādnieka amatu Maltas pagastā.

Requirements for the applicant:

 1. national language skill according to baseline level 1 (A1)
 2. the ability to work with a trustworthy inventory;
 3. the right to drive tractors — TR2;
 4. experience with tractors;
 5. knowledge of personal protective equipment and their use;
 6. mutual cooperation skills;
 7. the ability to work in tight and limited time, operational planning and execution of the work process;
 8. know the principles of operation, operation, control and maintenance of service equipment and machinery; order of execution of interconnected work processes;
 9. independently plan, organize and execute the assigned task, taking into account the specified terms of reference;
 10. working in a team by organising the execution of a task in cooperation with other staff of the institution;
 11. Category B driving licence.

Pamatdarba atalgojums  EUR 700,00

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance tehniskais strādnieks līdz 2024. gada 31. janvārim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 31. janvārim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvalde vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob. 20221846).

The competition is organised in two stages.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā – intervija.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes autobusa vadītāja Lūznavas pagastā amatu.

Requirements for the applicant:

 • Secondary education;
 • Compulsory professional experience in the transport of passengers;
 • Excellent knowledge of the national language;
 • B, C1, D driving licence; code 95; driver card, as the bus is equipped with a digital tachograph.

Principal duties:

 • To carry out the transport of pupils by route;
 • Carry out the duties of a bus/coach driver in accordance with the instructions of the driver;
 • The performance of appropriate documentation, accounting;
 • Repair of simple car, maintenance;

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  830,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copy of the driving licence.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “autobusa vadītājs Lūznavā”” līdz 2024. gada 31. janvārim uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 31. janvārim  jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildinformācija pa tel.nr. 64607421 lietvede Ina Tuče Lūznavas pag. Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted.
For the second round, work interviews with candidates selected in the first round.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra speciālista vietu (0,5 darba slodze (iespēja apvienot ar Kultūras pasākuma organizatora darbu Lūznavas pagasta kultūras centrā, vakance));

Requirements for the applicant:

 1. obligāta vidējā izglītība, vēlama izglītība tūrisma, viesmīlības vai komunikācijas jomā;
 2. vēlama pieredze tūrisma vai viesmīlības jomās;
 3. teicamas latviešu valodas un angļu valodas zināšanas;
 4. spēja pielāgoties un darboties elastīgi, strādājot gan patstāvīgi, gan komandā;
 5. pozitīva attieksme pret klientiem;
 6. labas datora un biroja tehnikas lietošanas prasmes;
 7. prasmes informācijas sagatavošanai publicēšanai sociālajos tīklos un drukas materiālos;
 8. spēja plānot darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un atbilstoši noteiktajam budžetam.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 19. janvārim plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. a description of the lifetime (CV);
 2. the application form;
 3. copies of documents certifying education and work experience;
 4. a letter of motivation;
 5. in the case of a law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Pamatdarba atalgojums EUR 455,05 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika -atbilstoši novērtējumam.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciālists Dace Škrjaba (dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv; tālr. 28305472).

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu Lūznavas pagasta kultūras centrā (1 darba slodze vai 0,5 slodze (apvienojot ar darbu Tūrisma informācijas centrā, vakance ));

Requirements for the applicant:

 1. vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība kultūras jomā;
 2. the ability to design, prepare and manage cultural activities;
 3. the ability to plan work in accordance with the objectives, priorities and corresponding budgets;
 4. skills to use information technology to carry out the duties of office.

Candidates until 2023. gada 22. janvāra plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. a description of the lifetime (CV);
 2. the application form;
 3. copies of documents certifying education;
 4. a letter of motivation;
 5. in the case of a law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Pamatdarba atalgojums pilnas slodzes darbam pārbaudes laikā – 998 EUR, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciālists Dace Škrjaba (dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv; tālr. 28305472).

Viļānu apvienības pārvalde (reģ Nr. 40900036645) izsludina konkursu uz vakanto Viļānu Mūzikas un mākslas skolas lietveža amatu uz noteiktu laiku.

Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā vai vispārējā vidējā izglītība, profesionālā vidējā izglītība, kas papildināta ar speciālajām zināšanām dokumentu pārvaldības jomā,
 • labām iemaņām darbā ar informācijas tehnoloģijām,
 • teicamām komunikācijas un sadarbības prasmēm,
 • radošai un patstāvīgai pieejai darbam,
 • atbildības sajūtai un precizitātei,
 • vēlmei apgūt jaunas zināšanas un prasmes,
 • prasmei strādāt ar modernām informācijas tehnoloģijām.

Pamatdarba atalgojums EUR 758,00

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience; and application questionnaire ar norādi "Konkursam uz Viļānu apvienības pārvalde Viļānu Mūzikas un mākslas skolas lietveža amatam" līdz 2024. gada 10. janvārim plkst. 12.00 sūtīt uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2024. gada 10. janvārim plkst. 12.00 iesniegt Viļānu apvienības pārvalde Kultūras laukums 1A, Viļānos.

Contact: 64628033; 26532699.

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. Candidates whose documents submitted comply with the requirements laid down in the tender regulations shall be invited to the second round – work interview.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu – 2 vakances

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu (valsts amatpersonas amats).

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A,k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV-4611.

Candidates must meet the following requirements:

 1. atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas 1.,2.,3., un 4.punktā noteiktajām prasībām;
 2. augstākā (juridiskā tiks uzskatīta par priekšrocību) vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 3. normatīvo aktu pārzināšana administratīvo pārkāpumu jomā, kā arī spēja patstāvīgi strādāt APS sistēmā un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 4. “B” kategorijas autovadītāja apliecība un ne mazāk kā 3 gadus ilgs autovadītāja stāžs;
 5. laba fiziska sagatavotība un stresa noturība;
 6. spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 7. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 8. spēja sastādīt procesuālos dokumentus (iesniegumus, lēmumus, pieņemt liecības, sastādīt apskates protokolus  u.t.t);
 9. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai tiesībsargājošās institūcijās, ne mazāk kā 3 gadi (pēdējo 5 gadu laikā);
 10. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par  pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un spēja tajos orientēties;
 11. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 12. the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 13. prasme strādāt ar datoru, dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 14. nevainojama reputācija, lojalitāte;nav aizlieguma patstāvīgi glabāt un nēsāt šaujamieroci, kas tiks izsniegts lietošanai dienesta vajadzībām;
 15. ability to work in increased intensity conditions.

Remuneration of basic work EUR  1150,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam. Inspektoram ir noteikts summētais darba laiks.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 2024. gada 5. janvārim plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. a description of the professional activity (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. the application form (located on the website of the www.rezeknesnovads.lv State);
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties;
 6. autovadītāja apliecības kopiju;
 7. apliecinājumu, ka pretendents ir informēts un piekrīt, ka saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem. (pielikumā veidlapa)

Kontaktinformācija: tālr.28080456

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amatu (valsts amatpersonas amats).

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A,k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV-4611.

Candidates must meet the following requirements:

 1. atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmajā  un otrajā daļā noteiktajām prasībām;
 2. higher education in the speciality of legal sciences;
 3. normatīvo aktu pārzināšana administratīvo pārkāpumu jomā, kā arī spēja patstāvīgi strādāt APS sistēmā un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 4. “B” kategorijas autovadītāja apliecība un ne mazāk kā 3 gadus ilgs autovadītāja stāžs;
 5. laba fiziska sagatavotība un stresa noturība;
 6. spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 7. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
 8. pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 9. spēja sastādīt procesuālos dokumentus (iesniegumus, lēmumus, pieņemt liecības, sastādīt apskates protokolus  u.t.t);
 10. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai tiesībsargājošās institūcijās, ne mazāk kā 5 gadi (pēdējo 5 gadu laikā);
 11. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pašvaldības vai valsts institūcijās vairāk par 5 gadi;
 12. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par  pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un spēja tajos orientēties;
 13. knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 14. knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law and preferably knowledge of one foreign language at the level of communication;
 15. the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 16. prasme strādāt ar datoru, dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 17. nevainojama reputācija, lojalitāte;
 18. nav aizlieguma patstāvīgi glabāt un nēsāt šaujamieroci, kas tiks izsniegts lietošanai dienesta vajadzībām;
 19. ability to work in increased intensity conditions.
 20. prasme plānot un organizēt savu un citu darba laiku, resursus un procesus.

Remuneration of basic work EUR 1300,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam. Priekšnieka vietniekam ir noteikts summētais darba laiks.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 2024. gada 5. janvārim plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka  amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. a description of the professional activity (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. the application form (located on the website of the www.rezeknesnovads.lv State);
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties;
 6. autovadītāja apliecības kopiju;
 7. apliecinājumu, ka pretendents ir informēts un piekrīt, ka saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem (pielikumā veidlapa)

Kontaktinformācija: tālr. 28080456

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde  “Nautrēnu apvienības pārvalde”, (reģ.Nr.40900027430, adrese: “PAGASTMĀJA”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads LV 4652), izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku)  Verēmu pamatskolas lietveža (ar personāla uzskaites un arhivāra pienākumiem) amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Verēmu pamatskolas lietveža (ar personāla uzskaites un arhivāra pienākumiem)  amatu

Pamatdarba vieta: “Verēmu pamatskola”, adrese: Sondoru-Škeņevas ciems, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads LV 4647.

Candidates must meet the following requirements:

 1. vēlama augstākā izglītība vai vidējā profesionālā lietvedības jomā:
 2. amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi;
 3. the ability to work with electronic document management systems;
 4. pieredze darbā ar reģistriem, datu bāzēm, personālvadību, arhīvu;
 5. zināšanas par dokumentu, personāla un arhīva pārvaldības normatīvajiem aktiem;
 6. knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 7. pārzināt iestādes struktūru, informācijas plūsmas mehānismu, likumdošanu informācijas izmantošanā, sniegšanā, datu aizsardzībā;
 8. The knowledge of the national language at the highest level;
 9. the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 10. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte.

Remuneration of basic work 821,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 2023. gada 27. decembrim plkst. 16.00 send to e-mail info@nautreni.lv vai ievieto Nautrēnu apvienības pārvaldes pastkastītē pie ieejas “Pagastmāja”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, vai iesniedz personīgi Nautrēnu apvienības pārvaldes vecākajai lietvedei, vai lietvedei Vērēmu pagastā Centra iela 1, Sondori-Škeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienības “Lietvedības un personāla nodaļa” Vērēmu pamatskolas lietveža (ar personāla uzskaites un arhivāra pienākumiem)  amatu”, kurā ir ievietoti šādi  dokumenti:

 1. a description of the professional activity (CV);
 2. a letter of motivation;
 3. copies of documents certifying education and work experience;
 4. the application form;
 5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Pa pastu nosūtīts pieteikums un tam pievienotie dokumenti tiks izskatīti, ja tie tiks saņemti līdz  2023. gada 27. decembrim plkst. 16.00.

Kontaktinformācija pa tālr. 64628805; 64628833.

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas lietveža (ar personāla

 uzskaites un arhivāra pienākumiem) the position

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas lietveža (ar personāla uzskaites un arhivāra pienākumiem) amatu .

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A,k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV-4611.

Candidates must meet the following requirements:

 1. augstākā izglītība (izņemot 1. līmeņa);
 2. work experience relevant to the post at the State or local government institution;
 3. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu);
 4. pieredze darbā ar valsts reģistriem, datu bāzēm, personālvadību, arhīvu;
 5. zināšanas par dokumentu, personāla un arhīvu pārvaldības normatīvajiem aktiem;
 6. knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 7. spēja analizēt dokumentus un novērtēt  to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 8. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un prasme veikt uzdotos uzdevumus arī paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 9. the ability to analyse the situation and the consequences of the action, find the most appropriate solution;
 10. ar pašvaldības darbu saistītā normatīvā regulējuma pārzināšana un izmantošana pienākumu veikšanā;
 11. the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 12. the knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law;
 13. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,

Remuneration of basic work 891,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 2023. gada 8. decembrim plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas lietveža (ar personāla  uzskaites un arhivāra pienākumiem) amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  the following documents:

 1. a description of the professional activity (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. the application form (located on the website of the www.rezeknesnovads.lv State);
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Kontaktinformācija pa tālr. 28080456.

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu (valsts amatpersonas amats).

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A,k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV-4611.

Candidates must meet the following requirements:

 1. atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmās daļas 1.,2.,3., un 4. punktā noteiktajām prasībām;
 2. augstākā (juridiskā tiks uzskatīta par priekšrocību) vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 3. normatīvo aktu pārzināšana administratīvo pārkāpumu jomā, kā arī spēja patstāvīgi strādāt APS sistēmā un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 4. “B” kategorijas autovadītāja apliecība un ne mazāk kā 3 gadus ilgs autovadītāja stāžs;
 5. laba fiziska sagatavotība un stresa noturība;
 6. spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 7. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
 8. pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 9. spēja sastādīt procesuālos dokumentus (iesniegumus, lēmumus, pieņemt liecības, sastādīt apskates protokolus  u.t.t);
 10. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai tiesībsargājošās institūcijās, ne mazāk kā 3 gadi;
 11. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par  pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un spēja tajos orientēties;
 12. knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 13. knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law and preferably knowledge of one foreign language at the level of communication;
 14. the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 15. prasme strādāt ar datoru, dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 16. nevainojama reputācija, lojalitāte;
 17. nav aizlieguma patstāvīgi glabāt un nēsāt šaujamieroci, kas tiks izsniegts lietošanai dienesta vajadzībām;
 18. ability to work in increased intensity conditions.

Remuneration of basic work EUR 1250,00 during probationary period -atbilstoši novērtējumam. Vecākajam inspektoram ir noteikts summētais darba laiks.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 2023. gada 24. novembrim plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas vecākā inspektora  amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. a description of the professional activity (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. the application form (located on the website of the www.rezeknesnovads.lv State);
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties;
 6. autovadītāja apliecības kopiju;
 7. apliecinājumu, ka pretendents ir informēts un piekrīt, ka saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem (pielikumā veidlapa)

Kontaktinformācija: tālr. 28080456

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Būvvalde aicina darbā arhitektu

Announcing open contest to vacancy arhitekta the position. The applicant shall comply with the following requirements:

 •     augstākā  izglītība arhitekta speciālitātē;
 •     par priekšrocību tiks uzskatītas  prasmes darbā BIS;
 •     good contact abilities, reasoning skills;
 •     the knowledge of the national language at the highest level;
 •     teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Word, Excel);
 •     ability to work in increased intensity conditions.

 Principal duties:

 • Participate in the development of draft regulatory enactments regarding the architectural and aesthetic issues of the environmental environment.
 • To examine applications and take decisions regarding the intention of construction, as well as to examine the fulfilment of the conditions laid down in the decisions and the content of the documents submitted in the amount specified in regulatory enactments;
 • Assess the conformity of construction works with construction projects, the documentation of construction projects;
 • Participate in the Commission's work on the recruitment of construction sites;
 • Plan the development of the environmental environment and develop a vision for the overall image of the architectural elements;
 • Review and co-ordinate promotional/signer projects and prepare signs/ad passport;
 • Participate in the public consultation of the construction project, prepare a report and a proposal for a decision on the results of public consultation;
 • In the framework of its competence, prepare answers, draft answers to the submissions of natural and legal persons;
 • Preparing documents for examination in the meetings of the construction board, local government committees and council;
 • To provide information regarding the conditions of utilisation and building of the territory;
 • Provide advice on the procedures for the construction process.

Mēnešalga arhitekta amatam ir EUR 450,00 par 0,3 slodzi (0,3 likmi) (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu).

Description of the position - found on the website of the municipality, www.reseknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldes arhitekta amatu” līdz 2023. gada 22. novembra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 26531328.
Pretendentu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļa aicina darbā projektu vadītāju

Announcing open konkurss uz vakanto projektu vadītāja amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (vēlams inženierzinātnēs, ekonomikā);
 2. pieredze un zināšanas projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē, vēlama pieredze pašvaldības projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē;
 3. a desirable understanding of funding opportunities for local government projects;
 4. knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 5. good skills in working with computer, applications and other office equipment;
 6. the knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law;
 7. high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 8. ability to work with a large amount of information;
 9. the ability to work with electronic document management systems, e-mail;
 10. good organizer and analytical capacity, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making, communication and cooperation skills.

Mēnešalga projektu vadītāja amatam ir EUR 1170,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu).

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience, an application questionnaire (located at the local government website) www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu” līdz 2023. gada 17. novembra plkst.12.00 send to e-mail info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607185, 26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada pašvaldība “Nautrēnu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900027430) announce open konkursu uz vakanto jurista/ iepirkumu speciālista the position.

Applicants shall comply with the following requirements:

 • vēlama augstākā (otrā līmeņa) izglītība juridisko zinātņu specialitātē vai finanses-grāmatvedība;
 • amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi;
 • prasmes tiesvedības procesu dokumentu sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm un pieredze parādu piedziņā, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību; pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā;
 • knowledge of the national language at the highest level, as well as the knowledge of one foreign language;
 • the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 • communication, high-contact culture, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making.

Remuneration of basic work during the examination EUR 957,60
Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1008,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, the level of the employee, according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Applicants until 2023. gada 17. novembra plkst. 10.00 send to e-mail nautreni.pag@e-apollo.lv vai iesniedz personīgi iestādē „Nautrēnu apvienības pārvalde” lietvedei, vai ievieto Nautrēnu apvienības pārvaldes pastkastītē pie ieejas “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” jurista-iepirkumu speciālista  amatu” un kurā ir ievietoti šādi  dokumenti:

 1. description of the professional activity (CV);
 2. letter of motivation;
 3. copies of documents certifying education and work experience;
 4. the application form.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai -  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” vadītājs Līvija Plavinska, tel. 29468107, e-pasts info@nautreni.lv.

Rēzekne Municipality Authority “Viļānu Association Board” (tail No 40900036645) is announced open a competition on a vacant holding office in the parish OF Sokolku.

Applicants shall comply with the following requirements:

 • Education – preferable in higher or secondary vocational engineering, commercial service management, construction, real estate management or similar areas; higher education will be considered an advantage;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze materiālo vērtību uzskaitē, saimnieciska rakstura darbu plānošanā un organizēšanā, labiekārtošanas darbu organizēšanā, ielu, ceļu uzturēšanas darbos, ar transportu saistītu jautājumu risināšanā un padoto darbinieku vadīšanā, organizēšanā un kontrolē valsts vai pašvaldības institūcijā vai privātā komercstruktūrā .
 • Knowledge of the national language at the highest level, good communication and cooperation capacities;
 • The ability to handle information technologies, office equipment, electronic document management and procurement systems and electronic means of communication;
 • Knowledge of the laws and regulations necessary for the performance of the duties of office and the ability to orientate them;
 • Communication, high-contact culture, the ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making;
 • Category B driving licence; in addition TO the CATEGORY C1 or C driving licence, the right will be considered as an advantage;

Remuneration OF basic work EUR 748.00, description of office - found on the website www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” saimniecības pārziņa vadītāja amatu Sokolku pagastā” līdz 2023. gada 9. novembrim plkst. 12.00 jānosūta uz e-astu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or by 2023. gada 9. novembrim  plkst.12.00 the “Viļānu Association Board” of the municipality of Rezekne, cultural area 1A, Viļānos shall be submitted. Contact information 64628033. The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. Candidates whose submitted documents are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) shall be invited to the second round of the work on the examination of theoretical and practical knowledge of applicants. www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Requirements:

 • vidējā profesionālā izglītība vai pabeigti santehniķa kursi;
 • valsts valodas zināšanas;
 • iepriekšēja darba pieredze santehnikas, ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu cauruļvadu montāžā, apkopē un remontā;
 • prasme veikt citus remontdarbus, ēku un teritorijas apsaimniekošanā.

Duties:

 • veikt santehnikas u.c. remontdarbus, tehnisko apkopi;
 • veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

We offer:

 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Normālais darba laiks.

Darba vieta: Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4636.

CV ar norādi ,,Santehniķis”, lūdzam sūtīt uz e-pastu: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju!

Alga bruto 660 EUR
Aktuāla līdz 30.11.2023.

Rezekne municipality
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for work on Interest education teacher the position
(for an indefinite period)

Basic duties of the office:

 • Develop an interest education programme with concrete and realistic results.
 • Carry out the education of interest in accordance with the individual needs and interests of the client.
 • Motivate the attendance by seeing and activating the client's internal resources.
 • Perform the thematic lesson and the results of the results achieved in the interest education program journal.
 • Respect certain principles in the work process, taking into account the objectives of the activities and their themes.
 • Generate and implement innovative ideas.

Position requirements:

 • Education in accordance with the laws and regulations regarding education and professional qualification necessary for teachers.
 • National language skills at the highest level.
 • Augstas komunikācijas un sadarbības prasmes.

The target audience: nepilngadīgi klienti.

Alga bruto 882 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636.

CV, motivation letter and evidence of education līdz 2023. gada 30. novembrim send to e-mail, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Konkursam uz Interešu izglītības skolotāja amatu”

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for a vacancy
Social rehabilitator the position
(uz nenoteiktu laiku) 2 vakances

Basic duties of the office:

 • participate in the development, implementation and development of the individual social rehabilitation plan of clients;
 • developing and improving customer self-care, hygiene, ethical standards and other social skills;
 • teach clients to focus on their social environment;
 • instruct clients to identify needs, set targets and plan actions to achieve it;
 • to involve and promote the participation of customers in leisure time – in interest groups, recreational afternoons, discussion afternoons, games, singing, drawing, etc.;
 • involve and promote the participation of customers in the attendance and organisation of educational, cultural and sporting events - theatre, cinema, concerts, exhibitions, hiking, excursions, sports days, physical cultural activities - and various other events etc.

Position requirements:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • excellent knowledge of the national language;
 • good computer skills;
 • communication and communication skills;
 • the ability to take independent decisions and take responsibility for their professional activities;
 • work experience in social work with children is desirable.

CV and motivation letter līdz 2023. gada 30. novembrim e-mail, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Contest for the position of social rehabilitator” phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for work on Psychologist the position
(for an indefinite period)

Basic duties of the office:

 • Plan psychologist advice in accordance with the documents governing the activities.
 • Provide personal psychologist advice to a person in crisis situations, problems and psychological discomfort.
 • Provide personal psychologist advice in cases of personal behaviour involving psychological rehabilitation.
 • In cooperation with other social workers, analyse the causes of the socio-psychological problems of the person and draw up proposals to address them.

Position requirements:

 • Higher vocational education - Master's degree in psychology.
 • A high sense of responsibility, flexibility and initiative.
 • Compliance with the requirements of Section 72 of the Law on the Protection of Children.
 • Excellent knowledge of Latvian and Russian language.
 • Good skills in working with a computer.
 • Skills to work in the team, skills in job scheduling and organization.

Salary Gross 986 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentu kopijas līdz 2023. gada 30. novembrim send to e-mail, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Contest to a psychologist”

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for work on Ergotherapist the position
(for an indefinite period)

Duties of work:

 • Veikt pilnu darbības ciklu ergoterapijas pacientam (funkcionālā stāvokļa, resursu un spēju novērtēšana, terapijas plāna un slēdziena gatavošana, ergoterapijas procedūras nodrošināšana, rehabilitācijas rezultātu novērošana un analīze).
 • Prepare and prepare medical and accounting documentation.

Requirements for the applicant:

 • Bachelor's degree in health care, qualification – ergotherapist.
 • Registration in the Register of Medical Persons.
 • Preferably certificate in the speciality of ergotherapist
 • Compliance with the requirements of the national language law.

The competencies necessary for the performance of the duties of work:

 • Skill to work in the Multidisciplinary team.
 • The medical technologies necessary for professional activities should be familiar with.
 • The theoretical and practical knowledge corresponding to speciality must be managed.
 • Good communication skills. The ability to communicate with the patient and his or her own language in a language that is comprehensible to them.
 • Basic skills in the use of information technologies and the preparation of documents.

Working time - full load
Wages and salaries brutto - EUR 1555
Place of work – multifunctional social service centre “Vecružina” on the street OF lake 23A, Vecrujin, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

THE CV and the letter of application are requested to be sent to e-mail: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2023. gada 30. novembrim.

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz legal advisor

Remuneration: eur 1356 (before tax).

Principal duties:

 • prepare and develop draft contracts, draft decisions, opinions, regulations, acts, claims, complaints, claims, regulations, powers, orders, letters, statements and other documents in good quality and within certain deadlines;
 • to examine and harmonise draft decisions regarding compliance with the requirements of external laws and regulations and the requirements of internal regulatory enactments of the institution;
 • sagatavot informāciju par juridiskajiem jautājumiem iestādes informatīvo materiālu vajadzībām, kā arī sekot informatīvajos un reprezentatīvajos materiālos, kā arī iestādes mājaslapā izvietotās informācijas atbilstībai ārējo normatīvo aktu prasībām un iestādes iekšējo normatīvo aktu prasībām;
 • advise the supervisory board of the institution and the enforcement officer in legal matters;
 • to organise a document submitted by commercial companies for the acquisition of the status of Rezekne SEZ commercial company and for the performance of investments and to draw up opinions regarding the conformity of the documents submitted with the requirements of regulatory enactments for the granting of legal aid for the performance of investments and for the performance of commercial activities in the territory of Rezekne SEZ;
 • to prepare a contract regarding investments for the performance of commercial activities, a contract regarding the performance of commercial activities in the territory of Rezekne SEZ and a contract regarding the performance of investments/regarding the performance of the expected wage costs;
 • to prepare a contract regarding the performance of commercial activities in the territory of the Rēzekne SEZ free zone;
 • to prepare a permit for commercial activities in the territory of Rezekne SEZ with the right to apply direct tax relief projects specified in the Law on the Application of Taxes in Free Ports and Special Economic Areas;
 • organise a contract regarding the performance of investments/regarding the performance of the expected wage costs and the contract regarding the performance of commercial activities in the territory of Rezekne SEZ and the supervision of the fulfilment of planned terrestrial conditions referred to therein in conformity with the requirements of external regulatory enactments and the requirements of the internal regulatory enactments of the institution;
 • advise the potential investors OF Rezekne SEZ and the commercial company of Rezekne SEZ regarding the acquisition of the status of Rezekne SEZ commercial company, the performance of investments and the performance of commercial activities in the territory of Rezekne SEZ, as well as the legal issues and the requirements of regulatory enactments;
 • ensure the development and implementation of the documents regulating the activities of the Rēzekne SEZ commercial activity fund in accordance with their competence and ensure compliance of the administration of the Rēzekne SEZ commercial activity fund with the requirements of regulatory enactments;
 • to ensure the development of internal laws, regulations and other documents relating to the leasing and management of immovable property placed at the disposal of the institution;
 • etc.

Requirements for applicants:

 • second level higher legal education and preferably master's degree in law (may also apply for students at the relevant study programme);
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 • national language skills at the highest level;
 • angļu valodas zināšanas amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • the ability to work with computer programs and office equipment;
 • high level of cultural and management of the organisation of negotiations;
 • precizitāte un atbildības sajūta;
 • ability to work independently, plan and organize;
 • Category B driving licence.

Documents to be submitted:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education;
 • in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

The application documents must be submitted or provided by: 2023. gada 1. novembrim: pa pastu ierakstītā vēstulē, sūtot uz adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs 2023. gada 1. novembris); personīgi slēgtā aploksnē pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 222. kabinetā; elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: office@rsez.lv. In the “Subject” section of the envelope or e-mail, the “application for tender to the office of a solicitor of the“ Rēzekne Special Economic Zone Board ”of the municipality of Rezekne” shall be indicated.

A tender by-law may be found in the website of the local authority “Rēzekne Special Economic Zone Administration” www.rsez.lv “vacancies” in the website.

Contact person for the receipt of more detailed information – Santa Kuzncova, Deputy manager of the “Rēzekne Special Economic Zone Board” of the local government institution, tel. 24428646.

 • The personal data specified in the application documents of the local authority “Rēzekne Special Economic Zone Administration” shall be processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46 EC (General Data Protection Regulation) with a view to ensuring the progress of the selection competition. The controller is municipal Joint Authority “Administration of the Rēzekne Special Economic Zone”, registration No 90009259543, registered office: Liberation alley 93, Rezekne. Additional information on the processing of personal data is found in municipal Joint Institutions “Rēzekne Special Economic Zone Administration” on the website www.rsez.lv., under “Privacy Policy”.

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz biroja administratora amatu (uz noteiktu laiku)

Atalgojums – 1062,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Principal duties:

 • organizēt un vadīt iestādes arhīva darbu (nodrošināt dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu, nodošanu/pieņemšanu arhīvā u.c.);
 • noteikt dokumentu glabāšanas termiņus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • veikt dokumentu izvērtēšanu un atlasi ilglaicīgai un pastāvīgai glabāšanai, veikt dokumentu aprakstīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • veikt dokumentu izvērtēšanu un atlasi iznīcināšanai, t.sk., saskaņot dokumentu iznīcināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • izstrādāt arhīva dokumentus (klasifikatorus, lietu nomenklatūru, instrukcijas u.c.);
 • organizēt iestādes biroja informācijas apriti;
 • kārtot iestādes lietvedību (pieņemt, pārbaudīt, reģistrēt, klasificēt, nosūtīt, uzskaitīt un glabāt saņemtos un nosūtāmos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un lietu nomenklatūrai);
 • veikt izziņu, dokumentu norakstu, izrakstu, kopiju izsniegšanu;
 • gatavot pārvaldes (organizatoriskos, rīkojuma, sarakstes, izziņu un pārskatu, personāla) dokumentus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • pārbaudīt citu darbinieku sagatavoto dokumentu projektu atbilstību dokumentu noformēšanas ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām;
 • kontrolēt dokumentos norādīto izpildes termiņu ievērošanu;
 • izstrādāt iestādes lietvedības reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un saskaņot iestādes sēdes;
 • protokolēt iestādes sēžu norisi;
 • gatavot personāla dokumentus (rīkojumus, amatu aprakstus, darba līgumus, atvaļinājumu grafikus u.c.);
 • uzturēt darbinieku personas lietas;
 • organizēt ikgadējo novērtēšanu atbilstoši iestādes Amatpersonu un darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtībai;
 • organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem iestādē;
 • nodrošināt biroja saimniecisko un tehnisko apgādi (krājumi, inventārs, pakalpojumi);
 • gatavot līgumus (saimnieciskos), kontrolēt to izpildi;
 • organizēt inventāra un dienesta automobiļa apkopes un remontu;
 • etc.

Requirements for applicants:

 • higher education;
 • vēlama darba pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā vismaz 1 gads;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 • zināšanas dokumentu un arhīvu pārvaldības reglamentējošo normatīvo aktu jomā;
 • zināšanas personāla lietvedības reglamentējošo normatīvo aktu jomā;
 • zināšanas darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu jomā;
 • national language skills at the highest level;
 • angļu valodas zināšanas amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • the ability to work with computer programs and office equipment;
 • labas komunikācijas prasmes, precizitāte un atbildības sajūta;
 • zināšanas par lietišķo etiķeti;
 • ability to work independently, plan and organize;
 • Category B driving licence.

Documents to be submitted:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education;
 • in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

The application documents must be submitted or provided by: 2023. gada 30. oktobrim: pa pastu ierakstītā vēstulē, sūtot uz adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs 2023. gada 30. oktobris); personīgi slēgtā aploksnē pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 222. kabinetā; elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: office@rsez.lv. Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā „Temats” jābūt norādei „Pieteikums konkursam uz pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” biroja administratora amatu”.

A tender by-law may be found in the website of the local authority “Rēzekne Special Economic Zone Administration” www.rsez.lv “vacancies” in the website.

Contact person for the receipt of more detailed information – Santa Kuzncova, Deputy manager of the “Rēzekne Special Economic Zone Board” of the local government institution, tel. 24428646.

The personal data specified in the application documents of the local authority “Rēzekne Special Economic Zone Administration” shall be processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46 EC (General Data Protection Regulation) with a view to ensuring the progress of the selection competition. The controller is municipal Joint Authority “Administration of the Rēzekne Special Economic Zone”, registration No 90009259543, registered office: Liberation alley 93, Rezekne. Additional information on the processing of personal data is found in municipal Joint Institutions “Rēzekne Special Economic Zone Administration” on the website www.rsez.lv., under “Privacy Policy”.

Announcing open konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu.

Candidates must meet the following requirements:

 1. augstākā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība - inženierzinātnēs, arhitektūrā (tai skaitā ainavu), pilsētplānošanā, telpiskās attīstības plānošanā, teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā, ģeogrāfijā vai sociālajās zinātnēs;
 2. understanding of the development of municipal planning documents;
 3. a desirable experience in the development of local government planning documents, spatial planning or land use;
 4. experience of working with cartographic material and experience at work with drawing computer programs (Micro Station, AutoCAD, ArcGIS) at user level;
 5. knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 6. good skills in working with computer, applications and other office equipment;
 7. the knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law;
 8. high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 9. ability to work with a large amount of information;
 10. the ability to work with electronic document management systems, e-mail;
 11. good organizer and analytical capacity, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making, communication and cooperation skills.

Mēnešalga teritorijas plānotāja amatam ir EUR  1105,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu)

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience, an application questionnaire (located at the local government website) www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu” līdz 2023. gada 3. novembra plkst. 12.00 send to e-mail info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607185, 26582773.
The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu:

 • Čornajas pagasta Čornajas tautas namā (0,5 darba slodze);
 • Kaunatas pagasta Kaunatas tautas namā un Dubuļu klubā (1 darba slodze).

Requirements for the applicant:

 1. vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība kultūras jomā;
 2. the ability to design, prepare and manage cultural activities;
 3. the ability to plan work in accordance with the objectives, priorities and corresponding budgets;
 4. skills to use information technology to carry out the duties of office.

Candidates until 2023. gada 1. novembra plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. a description of the lifetime (CV);
 2. the application form;
 3. copies of documents certifying education and work experience;
 4. a letter of motivation;
 5. in the case of a law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 998 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko (daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv; tālr. 26531338).

Rezekne municipality pašvaldība (reģ.Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu vidusskolas direktora the position

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu vidusskolas direktora amatu.

Candidates must meet the following requirements:

 1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 3. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, vai līdzīga rakstura koordinējošā,  konsultatīvajā vai izglītojošā darbā;
 4. valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 5. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 6. skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 7. psiholoģiskā noturība stresa situācijās, prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 8. labas komunikācijas un sadarbības prasmes, tai skaitā- prasme strādāt komandā, plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu;
 9. there must be an understanding of ethical standards, be able to work in a team, be able to plan and organize the work of their and subordinate employees, have creative and flexible thinking, initiative;
 10. radoša un elastīga domāšana, iniciatīva;
 11. zināšanas skolvadībā un izglītības satura jautājumos;
 12. vēlama pieredze projektu darbā;
 13. the right of the driver of the driver.
 14. perfect reputation.

Pamatdarba atalgojums, darba gaitas uzsākot, ir EUR 1716,00.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 30. oktobra plkst.11.30 shall be placed in the mailbox of the Central Administration of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the above address, or sent to e-mail info@rezeknesnovads.lv  the following documents:

 1. a letter of motivation;
 2. dzīves gājuma apraksts (CV);
 3. the application form;
 4. izglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem  līdzi  uz interviju);
 5. tālākizglītību  apliecinošu dokumentu kopijas;
 6. Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu vidusskolas attīstības koncepciju (ne vairāk kā divas  A4 formāta lappuses datorrakstā).

Kontaktinformācija tālr. 64607201. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, Reģistrācijas Nr.42403000932, adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630, tālr.64631056; 22041477, e-pasts: rnk@rnk.lv, 

uzņēmums (pašvaldības 100% kapitālsabiedrība), kura darbības nozares: namu apsaimniekošana, ūdenssaimniecības  un siltumenerģijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām, aicina darbā:

 • economists, ar darba vietas izvēli: Viļānos, Strūžānos vai Maltā

 (normālais darba laiks, uz nenoteiktu laiku, bruto alga EUR 1050.00)

Main duties of work, in accordance with the description of the position:

 • carry out research on internal and external economic environment, conduct economic activity process and analysis of results;
 • formulēt ekonomiskās darbības mērķus un noteikt mērķu sasniegšanas ceļus;
 • prognozēt un plānot ekonomisko darbību kopumā un atsevišķus tās posmus;
 • nodrošināt apsaimniekojamo māju lietu uzturēšanu,
 • sagatavot faktiskās ieņēmumu-izdevumu tāmes apsaimniekošanā esošajām mājām;
 • sagatavot plānotās ieņēmumu-izdevumu tāmes apsaimniekošanā esošajām  mājām;
 • apkopot datus, analizēt un veikt aprēķinus apsaimniekojamo māju bilancēm;
 • izstrādāt tāmes un cenrāžus uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem;
 • sagatavot un iesniegt dzīvojamā fonda statistikas datus;
 • piedalīties dzīvojamo māju apsaimniekošanas darbu plānu sagatavošanā;
 • aprēķināt dabas resursu nodokli;
 • rēķinu sagatavošana juridiskām personām.

Requirements:

 • augstākā izglītība (vēlams finansēs vai ekonomikā);
 • darba pieredze līdzīgā amatā, ne mazāk par 2 gadiem;
 • good skills in working with a computer (Word, Excel, CN program WinNams)
 • analytical thinking, ability to predict and analyse figures;
 • good communication, reasoning and cooperation skills;
 • national language skills AT C1 level;
 • high sense of responsibility, ability to concentrate, accuracy.

We offer:

 • Interesting and dynamic work;
 • Friendly and responsive collective;
 • Social guarantees;
 • Stable remuneration.

A LETTER OF motivation and a letter of motivation, līdz 2023. gada 20. oktobrim, lūdzam sūtīt uz e-pastu: rnk@rnk.lv, “economist”

Pamatojoties uz Vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Datu pārzinis ir SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630.

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, Reģistrācijas Nr.42403000932, adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630, tālr.64631056; 22041477, e-pasts: rnk@rnk.lv,  uzņēmums (pašvaldības 100% kapitālsabiedrība), kura darbības nozares: namu apsaimniekošana, ūdenssaimniecības  un siltumenerģijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām, aicina darbā:

 • economists,  ar darba vietas izvēli: Viļānos, Strūžānos vai Maltā

 (normālais darba laiks, uz nenoteiktu laiku, bruto alga EUR 1050.00)

Main duties of work, in accordance with the description of the position:

 • carry out research on internal and external economic environment, conduct economic activity process and analysis of results;
 • formulate the objectives of economic activity and identify pathways for achieving objectives; predict and plan economic activities in general and individual stages;
 • ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izstrādāšana, saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku;
 • sagatavot atskaites kontrolējošām instancēm, par uzņēmuma ekonomisko situāciju un ražošanas rādītājiem;
 • aprēķināt dabas resursu nodokli;
 • rēķinu sagatavošana juridiskām personām.

Requirements:

 • augstākā izglītība (vēlams finansēs vai ekonomikā);
 • darba pieredze līdzīgā amatā, ne mazāk par 2 gadiem;
 • good skills in working with a computer (Word, Excel, CN program WinNams)
 • analytical thinking, ability to predict and analyse figures;
 • good communication, reasoning and cooperation skills;
 • national language skills AT C1 level;
 • high sense of responsibility, ability to concentrate, accuracy.

We offer:

 • Interesting and dynamic work;
 • Friendly and responsive collective;
 • Social guarantees;
 • Stable remuneration.

A LETTER OF motivation and a letter of motivation, līdz 2023. gada 20. oktobrim, lūdzam sūtīt uz e-pastu: rnk@rnk.lv, “economist”

Pamatojoties uz Vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Datu pārzinis ir SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630.

Darbības joma: Strūžānu iecirkņa siltumapgāde, notekūdeņu attīrīšana, ūdens sagatavošana un padeve, namu apsaimniekošana

Duties of work:

 1. Nodrošināt Strūžānu iecirkņa siltumapgādes sistēmu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, pārsūknēšanas staciju un ūdens sagatavošanas un padeves iekārtu darbību;
 2. Veikt ar namu apsaimniekošanu saistītas darbības (ūdensvada, kanalizācijas sistēmu remontu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās iekšienē);
 3. Informēt un saskaņot ar tiešo priekšniecību nepieciešamos remontdarbus namu apsaimniekošanas jomā;
 4. Uzraudzīt nepārtrauktu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes sistēmu darbību;
 5. Veikt  komunālo pakalpojumu objektu apkalpošanu, kārtējo remontu veikšanu un avāriju novēršanu;
 6. Strādāt komandā un veikt  inženiertīklu remonta un montāžas darbus;
 7. Veikt inženiertīklu remonta, apkalpošanas un tehniskās apkopes;
 8. Izvērtēt ekonomiski izdevīgākos remontdarbiem nepieciešamos materiālus;
 9. Reaģēt un novērst komunālo pakalpojumu avārijas;
 10. Veikt autotransporta un traktortehnikas darbu organizēšanu, kontroli un vadību, vadīt tehnikas remontdarbus;
 11. Piegādāt nepieciešamos materiālus, rezerves daļas un instrumentus, veikt to izlietojuma uzskaiti;
 12. Pārraudzīt darba aizsardzību iekārtu remonta un montāžas darbos.

Kvalifikācijas pamatprasības:

 • Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi, savstarpēji saistīto darbu procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi, darbības veidu izmaksu veidošana; ar nozari saistītie normatīvie akti un standarti; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
 • Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties. Pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas.
 • Izglītība: vidējā izglītība.
 • Valodas prasme: B2 (vidējais līmenis), vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas.
 • Citas prasmes:

- Datorprasmes,

- B kategorijas vadīšanas apliecība,

- Pirmās medicīniskās palīdzības kursi.

Atalgojums: 1200 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikšanās līdz 20. oktobrim. Pieteikumu brīvā formā var iesūtīt uz e-pastu rnk@rnk.lv

Darba devēja kontaktinformācija: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, tālrunis 64631056, mob.:22041477, e-pasts: rnk@rnk.lv, biroja adrese, Brīvības iela 6-10 kabinets, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Darbības joma: Strūžānu iecirkņa siltumapgāde, notekūdeņu attīrīšana, ūdens sagatavošanas un padeve, namu apsaimniekošana.

Duties of work:

 1. Veikt ar namu apsaimniekošanu saistītas darbības (ūdensvada, kanalizācijas sistēmu remontu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās iekšienē);
 2. Informēt un saskaņot ar tiešo priekšniecību nepieciešamos remontdarbus namu apsaimniekošanas jomā;
 3. Apkalpot un remontēt ūdens attīrīšanas iekārtas un to mehānismus;
 4. Kontrolēt ūdensapgādes sistēmas darbību, novērst noplūdes un bojājumus;
 5. Ievērot darba drošības noteikumus un vides aizsardzības prasības.
 6. Veikt darbus, kuri saistīti ar siltumapgādes objektu ekspluatāciju.
 7. Citu santehnisko darbu veikšana.

Kvalifikācijas pamatprasības:

 • Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi, savstarpēji saistīto darbu procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; nozares terminoloģija, ar nozari saistītie normatīvie akti un standarti; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas.
 • Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas.
 • Izglītība: vidējās pakāpes profesionālā izglītība, arodizglītība.
 • Remontatslēdzniekam ir jābūt veiktai apmācībai un jābūt atļaujai strādāt attiecīgus darbus saskaņā ar izziņu par veselības stāvokli.
 • Citas prasības:

- B kategorijas autovadītāja apliecība;

- Traktortehnikas vadītāja apliecība;

- Fiziskā noturība, spēja koncentrēties, precizitāte.

Atalgojums: 930 EUR(pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikšanās līdz 20. oktobrim. Pieteikumu brīvā formā var iesūtīt uz e-pastu rnk@rnk.lv

Darba devēja kontaktinformācija: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, tālrunis 64631056, mob.:22041477, e-pasts: rnk@rnk.lv, biroja adrese, Brīvības iela 6-10 kabinets, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Darbības joma: Strūžānu iecirkņa siltumapgāde, notekūdeņu attīrīšana, ūdens sagatavošana un padeve, namu apsaimniekošana.

Duties of work:

1.Veikt ūdensvada, kanalizācijas sistēmu remontu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās iekšienē.

2.Operatīva un kvalitatīva avārijas situāciju likvidēšana daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.

3.Kontrolēt ūdensapgādes sistēmas darbību, novērst noplūdes un bojājumus.

4.Ievērot darba drošības noteikumus un vides aizsardzības prasības.

5.Veikt darbus, kuri saistīti ar siltumapgādes objektu ekspluatāciju.

6.Citu santehnisko darbu veikšana.

Kvalifikācijas pamatprasības:

 • Jāzina: santehnikā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; drošības kontroles sistēmas un remontdarbu tehnoloģijas; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas.
 • Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas.
 • Santehniķim ir jābūt veiktai apmācībai un jābūt atļaujai strādāt attiecīgus darbus saskaņā ar izziņu par veselības stāvokli.
 • Fiziska noturība, spēja koncentrēties, precizitāte

Citas prasības (vēlams):

- B kategorijas autovadītāja apliecība;

- Traktortehnikas vadītāja apliecība;

Atalgojums: 750 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikšanās līdz 20. oktobrim. Pieteikumu brīvā formā var iesūtīt uz e-pastu rnk@rnk.lv

Darba devēja kontaktinformācija: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, tālrunis 64631056, mob.:22041477, rnk@rnk.lv, biroja adrese, Brīvības iela 6-10 kabinets, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Darbības joma: SIA „Rēzeknes novada komunālserviss” Strūžānu iecirkņa klientu apkalpošana un konsultēšana.

Darbinieka pienākumi:

1.veikt darbības ar skaidru naudu (saņemšana, izsniegšana, glabāšana) uzņēmuma kasē, nodrošinot darījumu atbilstību Latvijas Republikas  normatīvajiem aktiem.

2.savā darbā ievērot atbilstošos Latvijas Republikas  normatīvos aktus un darba devēja instrukcijas, patstāvīgi analizēt saņemtā dokumenta ekonomisko un finansiālo saturu pēc tā būtības.

3.ievadīt aktuālo kontaktinformāciju komunālo maksājumu programmā.

4.veikt atskaišu noformēšanu un nepieciešamo  datu apkopošanu no maksājumu programmas.

5.veikt kases grāmatu kārtošanu, pamatojoties uz ieņēmumu un izdevumu dokumentiem.

6.veikt kases atskaišu sastādīšanu.

7.veikt īres, apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu maksājumu aprēķinu un uzskaiti iedzīvotājiem, katru mēnesi veikt rēķinu noformēšanu iedzīvotājiem, ievadot programmā  nepieciešamos datus.

8.veikt noformēto rēķinu pārbaudi.

9.izsūtīt rēķinus iedzīvotājiem, saskaņā ar programmā fiksētajām e-pasta adresēm.

Kvalifikācijas pamatprasības:

 1.Spēja sazināties ar klientu mutvārdos, lietišķajā sarakstē, elektroniski, pa telefonu.

2.Spēja patstāvīgi sagatavot, sekot un apkopot informāciju par finanšu operācijām klientu apkalpošanā.

3.Darbam nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana.

4.Valsts valodas prasme augstākajā pakāpē.

5.Prasme strādāt ar datoru un citu biroja tehniku, kā arī pārzināt grāmatvedības programmas.

 6.Augsta atbildības sajūta, precizitāte un punktualitāte.

7.Vēlams B kategorijas vadīšanas apliecība.

Atalgojums:   750 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikšanās līdz 20. oktobrim. Pieteikumu brīvā formā var iesūtīt uz e-pastu rnk@rnk.lv

Darba devēja kontaktinformācija: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, tāl. 64631056, mob. 22041477, e-pasts: rnk@rnk.lv, biroja adrese: Brīvības iela 6 (10. kab.), Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde Feimaņu pagasta jaunatnes darbinieka vakanto amatu

The applicant shall comply with the following requirements:

 • higher, secondary or secondary education;
 • skill to schedule time, create communication and collaborate with others.
 • developing digital content (affinity, social networking content);
 • understanding of what is non-formal education, what are its methods;
 • ability to organise non-formal education activities, activities;
 • high responsibility for work;
 • creative approach to work, ability to respond quickly and self-initiative
 • experience with adolescents and young people, the organisation of non-formal activities and events, the implementation of projects, will be considered an advantage;
 • a driving licence of category B is desirable;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Pamatdarba atalgojums 412,50 EUR (0,5 slodze Feimaņu pagastā)
Remuneration of basic work at the time of verification 391,87 EURO.

Amata apraksts, nolikums, pieteikuma anketa  – atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvalde vakanci “Jaunatnes darbinieks Feimaņu pagastā”” līdz 2023. gada 27. oktobrim plkst. 14.00 send to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in a sealed envelope until 2023. gada 27. oktobrim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi Maltas apvienības pārvaldes lietvedei 3. kabinetā, Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

The applicant must submit:

 • a description of the professional activity (CV);
 • a letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • application questionnaire

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai  – Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

The social service of the municipality of Rezekne invites to apply for a vacancy

THE POSITION OF a SOCIAL WORKER WITH CHILDREN IN a Dricānu association (for an indefinite period)

Requirements for the applicant:

• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošo izglītību;

• vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem;

• very good communication and motivation capabilities

• ability to carry out his duties independently and to take decisions within the framework of his competence;

• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;

• spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;

• excellent knowledge of the national language and knowledge of Russian language at the level of communication;

• labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Principal duties:

 • To inform and advise families with children regarding their right to social services and social assistance and the opportunities for their implementation, as well as co-operation obligations in the receipt of social services and social assistance;
 • To accept and register the written and oral submissions of a person, to ensure the examination of applications in accordance with the procedures laid down in regulatory enactments;
 • Assess the social situation of families with children, if necessary, visit the family at the place of residence or location and agree on a social problem which needs to be supported;
 • Carry out risk assessment or multi-stage evaluation in families with children with disabilities;
 • Identify and raise the necessary resources in managing or addressing social cases, taking into account the specificities of social work in various areas of practice;
 • Develop and implement individual social rehabilitation plans, change and complement them according to identified social challenges and needs

Pamatdarba atalgojums EUR  888, 25 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 935,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Workload - full-time work.

Applicant by 2023 7. novembrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

• a motivated application;

• profesionālo aprakstu (CV);

• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

• pieteikuma anketu

Applications to be sent electronically to e-mail: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv or to submit a personal Rezekne municipality in the social service of the local government in the 11 th office (Alley OF Liberation 95A, Rezekne).

Additional information can be requested by phone 20223392 (Sylvia Strankale).

We will contact applicants who meet the requirements and will be included in the second round of the selection.

Candidates for the vacant will be invited to a work interview, during which it will be possible to ascertain the knowledge and experience of labour issues.

VACANCY SOCIAL WORKER/CE

(for an indefinite period)

Rēzeknes novada Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto

SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Dricānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Requirements for the applicant:

• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošu izglītību;

• vēlama darba pieredze sociālajā darbā;

• very good communication and motivation capabilities

• ability to carry out his duties independently and to take decisions within the framework of his competence;

• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;

• spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;

• excellent knowledge of the national language and knowledge of Russian language at the level of communication;

• labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Principal duties:

 • To inform and advise adult persons on their right to social services and social assistance and the opportunities for their implementation as well as their co-operation obligations in the provision of social services and social assistance;
 • To accept and register written and oral submissions of the adult person, to ensure the examination of submissions in accordance with the procedures laid down in regulatory enactments;
 • To assess the social situation of the family of adult or adult persons, if necessary, to visit a person, family in a place of residence or location and to agree on a social problem which requires support;
 • Identify and raise the necessary resources in managing or addressing social cases, taking into account the specificities of social work in various areas of practice;
 • Develop and implement individual social rehabilitation plans, change and complement them according to identified social challenges and needs;
 • Organizēt pilngadīgām personām vai pilngadīgu personu ģimenēm nepieciešamos sociālos pakalpojumus

Pamatdarba atalgojums EUR  888, 25 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 935,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Workload - full-time work.

Applicant by 2023 7. novembrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

• a motivated application;

• profesionālo aprakstu (CV);

• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

• pieteikuma anketa.

Pieteikumus iesniegt noteiktajā termiņā, līdz 2023.gada 7.novembrim p88lkst.16.30,  Rēzeknes novada Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, ievietot Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu Dricānu apvienībā”).

Additional information can be requested by phone 20223392 (Sylvia Strankale).

We will contact applicants who meet the requirements and will be included in the second round of the selection.

Candidates for the vacant will be invited to a work interview, during which it will be possible to ascertain the knowledge and experience of labour issues.

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz grāmatveža amatu

Principal duties:

 • Sagatavot pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (turpmāk – IESTĀDE) iekšējos normatīvos aktus saistībā ar IESTĀDES grāmatvedību atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
 • veikt IESTĀDES un Komercdarbības atbalsta fonda (turpmāk – FONDA) darbības finanšu analīzi, izteikt priekšlikumus to darbības uzlabošanā un finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanā;
 • organizēt IESTĀDES un FONDA grāmatvedības un statistisko uzskaiti saskaņā ar Grāmatvedības likumu, Ministru kabineta noteikumiem “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, citiem spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem, IESTĀDES nolikumu un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • kontrolēt IESTĀDES un FONDA naudas līdzekļu un materiālo vērtību saglabāšanu;
 • nodrošināt ienākošo naudas līdzekļu, materiālo vērtību un pamatlīdzekļu pilnu uzskaiti, saimnieciski finansiālās darbības rezultātu precīzu uzskaiti, ar to saistīto operāciju kustības savlaicīgu atspoguļošanu un pareizības kontroli;
 • pareizi aprēķināt un savlaicīgi pārskaitīt maksājumus valsts budžetā, ieguldījumus, finansēšanas līdzekļus, atskaitījumus rezervēs;
 • pareizi aprēķināt un izmaksāt IESTĀDES darbiniekiem darba algu, kompensācijas un citus maksājumus, pieņemt un pārbaudīt avansa norēķinus;
 • savlaicīgi veikt pārbaudes un dokumentālās revīzijas, sistemātiski organizēt plāna un ārpusplāna inventarizācijas, veikt pasākumus konstatēto pārkāpumu novēršanā;
 • veikt finanšu datu un maksājumu kārtības pārbaudi un saskaņošanu IESTĀDES līgumos;
 • savlaicīgi sagatavot un iesniegt rēķinus RSEZ komercsabiedrībām par ikmēneša atskaitījumiem FONDA budžetā saskaņā ar katram konkrētam pārskata gadam noslēgtajiem grafikiem pie līgumiem par komercdarbības veikšanu RSEZ teritorijā, kā arī citus rēķinus saistībā ar RSEZ darbību;
 • sastādīt IESTĀDES grāmatvedības pārskatus, maksājumu deklarācijas, paziņojumus par IESTĀDES finansiālo darbību, pamatojoties uz sākotnējiem dokumentiem un grāmatvedības ierakstiem, iesniegt tos noteiktos termiņos atbilstošajām valsts un pašvaldības institūcijām (VID, statistika, utt.);
 • pastāvīgi sekot IESTĀDES budžeta izpildei un finanšu izlietojumam atbilstoši budžetam, apkopot datus par budžeta izpildi, sastādot un iesniedzot IESTĀDES pārvaldniekam ceturkšņa, pusgada un gada atskaites;
 • sagatavot noteiktajā kārtībā un termiņos IESTĀDES gada pārskatu, kā arī regulārus pārskatus (ieņēmumu un izdevumu tāmes veidā) par IESTĀDES budžetu izpildi;
 • katru gadu IESTĀDĒ noteiktajā kārtībā un termiņos sastādīt IESTĀDES pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu nākamajam gadam;
 • etc.

Requirements for applicants:

 • augstākā / profesionālā izglītība grāmatvedībā vai finansēs;
 • vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības kārtošanā;
 • national language skills at the highest level;
 • angļu valodas zināšanas amata uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • the ability to work with computer programs and office equipment;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi, plānot un organizēt savu darbu;
 • pieredze darbā ar sistēmu “Ozols” tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā pašvaldībā vai pašvaldības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Documents to be submitted:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education;
 • in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

The application documents must be submitted or provided by: 2023.gada 6.oktobrim: pa pastu ierakstītā vēstulē, sūtot uz adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601 (pasta zīmogs 2023.gada 6.oktobris); personīgi slēgtā aploksnē pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 222.kabinetā; elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: office@rsez.lv. Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā „Temats” jābūt norādei „Pieteikums konkursam uz pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” grāmatveža amatu”.

Atalgojums – 1238,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

A tender by-law may be found in the website of the local authority “Rēzekne Special Economic Zone Administration” www.rsez.lv “vacancies” in the website.

Contact person for the receipt of more detailed information – Santa Kuzncova, Deputy manager of the “Rēzekne Special Economic Zone Board” of the local government institution, tel. 24428646.

The personal data specified in the application documents of the local authority “Rēzekne Special Economic Zone Administration” shall be processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46 EC (General Data Protection Regulation) with a view to ensuring the progress of the selection competition. The controller is municipal Joint Authority “Administration of the Rēzekne Special Economic Zone”, registration No 90009259543, registered office: Liberation alley 93, Rezekne. Additional information on the processing of personal data is found in municipal Joint Institutions “Rēzekne Special Economic Zone Administration” on the website www.rsez.lv., under “Privacy Policy”.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” mārketinga speciālista amatu. 

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” mārketinga speciālista amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība mārketinga jomā, komunikācijas vai sociālo zinātņu jomā;
 2. vēlama vismaz 1 gada darba pieredze mārketinga jomā;
 3. desirable work experience in a local government institution or public administration;
 4. izpratne par kultūras un tūrisma jomu;
 5. prasmes izstrādāt un realizēt mārketinga aktivitāšu plānu;
 6. prasmes plānot, vadīt un īstenot iestādes ārējo komunikāciju, reklāmas jautājumus;
 7. prasmes veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātās intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasmes analizēt situāciju un rīcību sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. valsts valodas prasmes augstākā pakāpē;
 10. vismaz viena svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 11. prasmes strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 12. prasmes pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbiem;
 13. izpratne par ētikas normām, prasmes strādāt komandā, prasmes plānot un organizēt savu darbu, radošums un elastīgas domāšanas prasmes, spēja izrādīt iniciatīvu;
 14. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte.

A description of the position can be found on the municipal website www.rezeknesnovads.lv.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un to atbilstību konkursa nolikumam (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv). Uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas ir iesnieguši visus nolikumā norādītos dokumentus, atbilst izvirzītajām prasībām un ir saņēmuši pietiekamu punktu skaitu pēc komisijas vērtējuma. Konkursa otrā kārta sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 997,50.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1050,00.

Darbu iespējams veikt attālinātā darba režīmā.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 10. oktobra plkst. 9.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv  the following documents:

 1. letter of motivation;
 2. description of the professional activity (CV);
 3. the application form;
 4. copies of documents certifying education;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumenti, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktinformācija: Kultūras tūrisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko, tālr. 26531338, e-pasts daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv .

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde jaunatnes darbinieka vakanto amatu.

The applicant shall comply with the following requirements:

 • higher, secondary or secondary education;
 • skill to schedule time, create communication and collaborate with others.
 • digital content (affinity, social networking) building skills;
 • understanding of what is non-formal education, what are its methods;
 • ability to organise non-formal education activities, activities;
 • high responsibility for work;
 • creative approach to work, ability to respond quickly and self-initiative
 • experience with adolescents and young people, the organisation of non-formal activities and events, the implementation of projects, will be considered an advantage;
 • a driving licence of category B is desirable;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Description of the position, by-laws, application form - found on the municipal website www.rezeknesnovads.lv

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvalde vakanci “Jaunatnes darbinieks Maltā” līdz 2023. gada 6. oktobra plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 6. oktobrim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

The applicant must submit:

 • a description of the professional activity (CV);
 • a letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • application questionnaire

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas bērnu un jauniešu centra vadītāja Vija Kažoka tel.26441799,

e-mail: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Pamatdarba atalgojums 825  EUR ( 1 slodze Maltā)
Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā  783,75 EUR

The competition is organised in two stages.
In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted.
To the second round: theoretical (written test-response) of applicants and work interviews with candidates selected in the first round.

The social service of the municipality of Rezekne invites to apply for a vacancy
THE POSITION OF a SOCIAL WORKER WITH CHILDREN IN a Dricānu association (for an indefinite period)

Requirements for the applicant:

 • second-level professional or academic education in social work or caritative social work or obtain appropriate education;
 • desirable work experience in social work with families with children;
 • very good communication and motivation capabilities;
 • the ability to carry out its duties independently and to take decisions within the framework of its competence;
 • the ability to work in the team and promote cooperation;
 • ability to work in dynamic and changing working conditions;
 • excellent knowledge of the national language and knowledge of Russian language at the level of communication;
 • work with a computer at a good user level.

Principal duties:

 • To inform and advise families with children regarding their right to social services and social assistance and the opportunities for their implementation, as well as co-operation obligations in the receipt of social services and social assistance;
 • To accept and register the written and oral submissions of a person, to ensure the examination of applications in accordance with the procedures laid down in regulatory enactments;
 • Assess the social situation of families with children, if necessary, visit the family at the place of residence or location and agree on a social problem which needs to be supported;
 • Carry out risk assessment or multi-stage evaluation in families with children with disabilities;
 • Identify and raise the necessary resources in managing or addressing social cases, taking into account the specificities of social work in various areas of practice;
 • Develop and implement individual social rehabilitation plans, change and complement them according to identified social challenges and needs

Pamatdarba atalgojums EUR 888,25 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 935,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Workload - full-time work.

Pretendents līdz 2023. gada 2. oktobrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • a reasoned application;
 • professional description (CV);
 • copies of documents certifying education;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju (būtu vēlams).

Applications to be sent electronically to e-mail: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv or to submit a personal Rezekne municipality in the social service of the local government in the 11 th office (Alley OF Liberation 95A, Rezekne).

Additional information can be requested by phone 20223392 (Sylvia Strankale).

We will contact applicants who meet the requirements and will be included in the second round of the selection.

Candidates for the vacant will be invited to a work interview, during which it will be possible to ascertain the knowledge and experience of labour issues.

Rēzeknes novada Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto
SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Dricānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Requirements for the applicant:

 • second-level professional or academic education in social work or caritative social work or obtain appropriate education;
 • desirable work experience in social work;
 • very good communication and motivation capabilities;
 • the ability to carry out its duties independently and to take decisions within the framework of its competence;
 • the ability to work in the team and promote cooperation;
 • ability to work in dynamic and changing working conditions;
 • excellent knowledge of the national language and knowledge of Russian language at the level of communication;
 • work with a computer at a good user level.

Principal duties:

 • To inform and advise adult persons on their right to social services and social assistance and the opportunities for their implementation as well as their co-operation obligations in the provision of social services and social assistance;
 • To accept and register written and oral submissions of the adult person, to ensure the examination of submissions in accordance with the procedures laid down in regulatory enactments;
 • To assess the social situation of the family of adult or adult persons, if necessary, to visit a person, family in a place of residence or location and to agree on a social problem which requires support;
 • Identify and raise the necessary resources in managing or addressing social cases, taking into account the specificities of social work in various areas of practice;
 • Develop and implement individual social rehabilitation plans, change and complement them according to identified social challenges and needs;
 • Organizēt pilngadīgām personām vai pilngadīgu personu ģimenēm nepieciešamos sociālos pakalpojumus.

Pamatdarba atalgojums EUR  888,25 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 935,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Workload - full-time work.

Pretendents līdz 2023. gada 2. oktobrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • a reasoned application;
 • professional description (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikumus iesniegt noteiktajā termiņā, līdz 2023. gada 2. oktobrim plkst. 16.30,  Rēzeknes novada Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, ievietot Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv (ar norādi „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu Dricānu apvienībā”).

Additional information can be requested by phone 20223392 (Sylvia Strankale).

We will contact applicants who meet the requirements and will be included in the second round of the selection.

Candidates for the vacant will be invited to a work interview, during which it will be possible to ascertain the knowledge and experience of labour issues.

Rezekne Municipality Authority “Culture and Tourism Administration” (tail. No 40900040015) announces an open invitation to tender for the location of the vacancy operator:

 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Dricānu apvienībā;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienībā;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Viļānu apvienībā.

The work duties of the operator of the sound operator shall be performed in cultural and tourism administration cultural centres (with the understanding of cultural houses, the People's House or other cultural centre names), which are located in the territory of the abovementioned Rēzekne District Association.

Tiek piedāvāta nepilna darba slodze -0,7.

Requirements for the applicant:

 1. general secondary or secondary vocational training;
 2. understanding and configuring digital sound consoles
 3. understanding and skills for working with light systems;
 4. ability to organise their work, self-initiative and a high sense of responsibility;
 5. skills to use the necessary accessories and ancillary equipment, information and communication technologies for the performance of work;
 6. the desire to improve professional qualifications;
 7. Category B driving licence.

Candidates until 2023. gada 12. septembra plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. a description of the lifetime (CV);
 2. letter of motivation;
 3. the application form;
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. in the case of a law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 577,50 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speiciāliste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto mākslinieka-noformētāja vietu:

Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienībā;
Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Kaunatas apvienībā;

The work duties of the artist-designer shall be performed in cultural and tourism administration cultural centres (with the understanding of cultural houses, the People's House or other cultural centre names), which are located in the territory of the abovementioned Rēzekne District Association.

Less workload is offered - 0.5.

Ir iespēja pilnas slodzes darbam, strādājot gan Maltas, gan Kaunatas apvienībās.

Requirements for the applicant:

 1. general secondary or secondary vocational training;
 2. the ability to design stage, room and environmental designs in festive events;
 3. skills for printing and publishing visual material in the digital environment;
 4. izpratne par zīmolvedību un vizuālo identitāti;
 5. zināšanas par sociālo tīklu darbību un prasmes pārvaldīt sociālo tīklu profilus;
 6. the skills to take photos and process photos;
 7. the desire to improve professional qualifications.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 12. septembra plkst. 9.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. a description of the lifetime (CV);
 2. letter of motivation;
 3. the application form;
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. a collection of creative works (Portfolio);
 6. in the case of a law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 412,5 EUR.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 825,00 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciāliste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv

Administration of Malta Association  
aicina darbā saimniecības pārzini Feimaņu pagastā
 uz pilnu slodzi (1 likme) uz nenoteiktu laiku.

Requirements for candidates:

 • secondary or secondary education;
 • the need for prior experience in the organisation and management of economic processes;
 • good computer skills - Word, Excel prorams, skills to use office hardware, email and other applications and know-how about using digital technologies.
 • excellent communication and cooperation skills;
 • creative and independent approach to work;
 • sense of responsibility and accuracy;

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Remuneration of basic work at the time of verification 718,20 EUR (before tax)
Remuneration of basic work after probationary period 756,00 EUR (before tax)

Applicants until 2023. gada 19. septembrim at 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvaldei lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “Saimniecības pārzinis Feimaņu pagastā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde tehniskā speciālista Lūznavas pagastā amatu.

Requirements for the applicant:

 • Secondary vocational or higher education in engineering, technical service;
 • Appropriate work experience of civil engineering, including economic activities, is desirable for the post;
 • Ability to obtain information independently, to address technical issues and to organise the execution of work;
 • The ability to compile estimates of repairs, tasks and specifications;
 • Excellent knowledge of the national language;
 • Good computer skills (MS Word, Excel)
 • The initiative, the ability to identify the problem and propose options for resolving it;
 • Category B driving licence

Amata pienākumi:

 • Know and coordinate technical supervision issues of the architectural monument of national significance, in order to ensure the preservation of historical values.
 • Ensure the management and operation of the building.
 • Ensure the proper operation and operation of the engineering communications (heating, water supply, sewerage, ventilation and air conditioning, power supply, automatic fire-fighting, signalling, telecommunications, etc.), knowledge of their structure, principles of principal activities and regimes.
 • Ensure the quality operation, service and operation of installations installed in the building in accordance with instructions and safety regulations.
 • Plan and implement repair and repair of the building, repair and replacement of equipment.
 • Participate in the technical service of the activities organised in the building, to carry out the preparation of premises and equipment for the qualitative progress of the activities in accordance with the specificity of the measure.
 • Plan and, in coordination with the direct manager, carry out the acquisition of material and other resources for the operation of the building.
 • Prepare and submit to the direct manager the reports, analyses and plans of the building maintenance works.
 • Cooperate with suppliers, outsourcing services in the technical field;
 • Develop and maintain updated technical documentation.

Remuneration of basic work at the time of verification 731,50 EURO

Remuneration of basic work after a probationary period of EUR 770,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “tehniskais speciālists Lūznavā”” līdz 2023. gada 18. augustam  uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 17. septembrim  jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Additional information by tel.no. 64607421 lietvede ina Tuče Lūznavas parish

The competition is organised in two stages.
In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted.
For the second round, work interviews with candidates selected in the first round.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļa aicina darbā projektu vadītāju

Announcing open konkurss uz vakanto projektu vadītāja amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. higher education;
 2. pieredze un zināšanas projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē, vēlama pieredze pašvaldības projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē;
 3. a desirable understanding of funding opportunities for local government projects;
 4. knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 5. good skills in working with computer, applications and other office equipment;
 6. the knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law;
 7. high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 8. ability to work with a large amount of information;
 9. the ability to work with electronic document management systems, e-mail;
 10. good organizer and analytical capacity, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making, communication and cooperation skills.

Mēnešalga projektu vadītāja amatam ir EUR 1105,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim), projektu vadītājam var noteikt piemaksu par papildus pienākumiem līdz 31.12.2023. – 30% no mēnešalgas. No 01.01.2024. mēnešalga – no EUR 1400 līdz EUR 1600 (39.1.apakšsaime, III līmenis, 10. mēnešalgu grupa).

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience, an application questionnaire (located at the local government website) www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu” līdz 2023.gada 13.septembra plkst.12.00 send to e-mail info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607185, 26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rezekne District Municipalities
 Nautrēnu Pre-school education institution “Crisis”
calls for work
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

darbam 5-6 gadīgo izglītojamo grupā
no 01.09.2023.

Requirements for the applicant:

1. augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;

2. augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija;

3. augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta šo noteikumu 21.3. apakšpunktā noteiktā profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā.

Tiek piedāvāta pilna darba slodze.
Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 1240,00 EUR

Pretendentiem lūdzam līdz 2023. gada 30. augustam nosūtīt CV uz e pastu: nautrenipii@saskarsme.lv

Adrese: Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4652

Kontakttālrunis: 28345571

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu Ozolmuižas pagasta kultūras namā (0,75 darba slodze);

Requirements for the applicant:

 1. higher or secondary education in the field of culture;
 2. the ability to design, prepare and manage cultural activities;
 3. the ability to plan work in accordance with the objectives, priorities and corresponding budgets;
 4. skills to use information technology to carry out the duties of office.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 5. septembra plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. a description of the lifetime (CV);
 2. the application form;
 3. copies of documents certifying education and work experience;
 4. a letter of motivation;
 5. in the case of a law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 998 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla specialiste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu. 

An open invitation to tender shall be announced for the position of the head of the head of the “cultural and tourism administration” of the local government institution of the municipality of Rezekne. Candidates must meet the following requirements:

 1. augstākā izglītība (izņemot 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību);
 2. vēlama darba pieredze vadības jomā;
 3. vēlama darba pieredze kultūras jomā;
 4. desirable work experience in a local government institution or public administration;
 5. knowledge of laws and regulations in the field of cultural centres, libraries, museums and tourism, the ability to focus and apply them;
 6. the ability to analyse large-scale documents, including legal documents, to assess their compliance with the regulatory framework;
 7. the ability to perform assigned tasks under increased intensity and limited time;
 8. the ability to analyse the situation and the consequences of the action, find the most appropriate solution;
 9. knowledge of the activities of the local government, its organisational structure and the administrative system;
 10. the highest degree of national language skills;
 11. knowledge of at least one foreign language, which is the official language of the European Union;
 12. skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 13. the ability to work with electronic document management and other systems;
 14. the ability to make full use of the applied pattern language style in day-to-day work;
 15. izpratne par ētikas normām, prasmes strādāt komandā, prasmes plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, radošums un elastīgas domāšanas prasmes, spēja izrādīt iniciatīvu;
 16. high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 17. perfect reputation.

A description of the position can be found on the municipal website www.rezeknesnovads.lv.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un to atbilstību konkursa nolikumam (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv).Uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas ir iesnieguši visus nolikumā norādītos dokumentus, atbilst izvirzītajām prasībām un ir saņēmuši pietiekamu punktu skaitu pēc komisijas vērtējuma. Konkursa otrā kārta sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 1201,75.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1265,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam).

Amata kandidāti līdz 2023. gada 5. septembra plkst. 9.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv  the following documents:

 1. letter of motivation;
 2. description of the professional activity (CV);
 3. the application form;
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumenti, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktinformācija: Kultūras tūrisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko, tālr. 26531338, e-pasts daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv .

Iestāde „Maltas apvienības pārvalde”
aicina darbā palīgstrādnieku/sētnieku Feimaņu pamatskolā uz nenoteiktu laiku

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” palīgstrādnieka/sētnieka Feimaņu pamatskolā amatu uz nenoteiktu laiku.

Requirements for the applicant:

 1. Pamatizglītība vai vidējā vai vidējā profesinālā izglītība;
 2. national language skill according to baseline level 1 (A1)
 3. prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 4. knowledge of personal protective equipment and their use;
 5. know the principles of operation, operation, control and maintenance of service equipment and machinery; order of execution of interconnected work processes;
 6. independently plan, organize and execute the assigned task, taking into account the specified terms of reference;
 7. working in a team by organising the execution of a task in cooperation with other staff of the institution;

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā  620,00 EUR.
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika  620,00 EUR- saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Ar konkursa nolikumu, amata aprakstu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with an indication “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvaldes” vakanci “Palīgstrādnieks/sētnieks Feimaņu pamatskolā”” by 2023 4. septembrim plkst. 14.00 send to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in sealed envelope until 2023 4. septembrim plkst. 14.00 to be submitted personally to the institution “Maltas Association Board”, lietvedei 3, Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rezekne municipality.

Contact person for more detailed information - head of the institution “Maltas association” Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-mail: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Requirements for candidates:

 1. basic or secondary vocational training;
 2. preference of previous experience in a similar capacity;
 3. computer skills – using e-mail, using electronic accounting systems, using office technique;
 4. good communication and cooperation skills;
 5. sense of responsibility and accuracy;
 6. ievērot darba disciplīnu un darba laika grafiku, maksimāli laiku  izmantot uzticētā darba  veikšanai;
 7. the ability to take decisions and demonstrate the initiative;
 8. national language skill.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Remuneration of basic work at the time of verification 620,00 EUR (before tax)
Remuneration of basic work after probationary period 630,00 EUR (before tax)

Applicants until 2023. gada 30. augustam at 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Junior cook Feimaņu in elementary school” for “COMPETITION to Rēzekne municipality” and containing the following documents:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Contact person for more detailed information - Head of the “Maltas association management” of the municipality of Rezekne Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Rēzekne Municipality Authority “Viļānu Association Board” (tail No 40900036645) is announced open a competition on a vacant holding office in the parish OF Sokolku.

Applicants shall comply with the following requirements:

Vadīt un veikt saimnieciskos procesus Sokolku pagastā nodrošinot pašvaldības īpašumu un mantas lietderīgu apsaimniekošanu un saglabāšanu, skolēnu pārvadājumus, pašvaldības autoceļu uzturēšanu, teritoriju labiekārtošanu, ielu apgaismošanu, kapsētu uzturēšanu u.c. iestādes uzticētos pienākumus.Izglītība – vēlama augstākā vai vidējā profesionālā inženiertehniskā, ar komercpakalpojumu vadību, būvniecību, nekustamo īpašumu pārvaldību saistītās vai līdzīgās jomās, augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Organizēt un patstāvīgi veikt pagasta teritorijas un dažādu objektu labiekārtošanu (piemēram, augu stādīšana un kopšana, zāliena pļaušana un kopšana, soliņu ierīkošana, sīki ēku remontdarbi, pēc nepieciešamības piedalīties autotransporta tehniskā stāvokļa uzturēšanā, apkopē, un citus darbus)

Organizēt un piedalīties autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu veikšanā, autoceļu greiderēšanu un attīrīšanu no sniega ziemas laikā, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties.

Sadarbībā ar Viļānu saimniecības pārzini organizēt traktortehnikas un citas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma izmantošanu pagasta saimniecisko darbu vajadzībām, pēc nepieciešamības palīdzēt tehnikas remontdarbu veikšanā.

Atbildēt par iestādes ēku (telpu) uzturēšanu, lietošanu un saglabāšanu, pēc nepieciešamības veikt sīkus ēkas remontus; organizēt kosmētiskos un citus telpu remontus; plānot un organizēt saimniecības preču, būvmateriālu un citu preču un materiālu iegādi saskaņā ar iestādes apstiprināto tāmi elektroniskajā iepirkumu sistēmā un tirdzniecības punktos atbilstoši iestādes vadītāja vai vietnieka rakstiskam pilnvarojumam.

Atbild par iestādes (teritoriālās vienības) autotransportu, nepieciešamības gadījumā veic automašīnas vadītāja darba pienākumus, pēc nepieciešamības tā remontu.

Remuneration OF basic work EUR 748.00, description of office - found on the website www.rezeknesnovads.lv .

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience and an application form (located on the local government website) www.rezeknesnovads.lv) with an indication “for the competition to Rezekne Municipality Authority“ 1 TP5T Association Board ”, the position of the manager of the holding manager IN the parish OF Sokolku” until 2023.gada 15.augustam plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or by 2023.gada 15.augustam  plkst.12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. Candidates whose submitted documents are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) shall be invited to the second round of the work on the examination of theoretical and practical knowledge of applicants. www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde dārznieka Lūznavas pagastā amatu.

Requirements for the applicant:

 • Vidējā profesionālā/pilnveides izglītība dārzkopībā vai augkopībā;
 • Vismaz divi gadi profesionālā darba pieredze augkopībā;
 • Teicama valsts valodas prasme;
 • Nozarei saistošo normatīvo aktu pārzināšana;

Duties of the office:

 • Plānot, organizēt un vadīt darba procesus, kas saistīti ar Lūznavas parka un pagasta teritorijas ainaviskās vides veidošanu, labiekārtošanu, kopšanu (zālāja, koku, krūmu un puķu dobju stādījumu) un uzturēšanu;
 • Veikt muižas parkā un pagasta teritorijā esošo vides objektu uzturēšanu kārtībā, plānot un organizēt puķu dobju un košumkrūmu pakāpenisku atjaunošanu, pozitīvu parka, pagasta teritorijas tēla veidošanu;

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 665,00 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  700,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “dārznieks Lūznavas pagastā”” līdz 2023. gada 18. augustam uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 18. augustam jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Additional information by tel.no. 64607421 lietvede ina Tuče Lūznavas parish

The competition is organised in two stages.
In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted.
For the second round, work interviews with candidates selected in the first round.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900036645) tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto saimniecības pārziņa amatu Sokolku pagastā.

Applicants shall comply with the following requirements:

Education – preferable in higher or secondary vocational engineering, commercial service management, construction, real estate management or similar areas; higher education will be considered an advantage;

Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze materiālo vērtību uzskaitē, saimnieciska rakstura darbu plānošanā un organizēšanā, labiekārtošanas darbu organizēšanā, ielu, ceļu uzturēšanas darbos, ar transportu saistītu jautājumu risināšanā un padoto darbinieku vadīšanā, organizēšanā un kontrolē valsts vai pašvaldības institūcijā vai privātā komercstruktūrā .

Knowledge of the national language at the highest level, good communication and cooperation capacities;

The ability to handle information technologies, office equipment, electronic document management and procurement systems and electronic means of communication;

Knowledge of the laws and regulations necessary for the performance of the duties of office and the ability to orientate them;

Communication, high-contact culture, the ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making;

Category B driving licence; in addition TO the CATEGORY C1 or C driving licence, the right will be considered as an advantage;

Remuneration OF basic work EUR 748.00, description of office - found on the website www.rezeknesnovads.lv .

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience and an application form (located on the local government website) www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” saimniecības pārziņa vadītāja amatu Sokolku pagastā” līdz 2023. gada 1. augustam plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 1. augustam plkst. 12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. Candidates whose submitted documents are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) shall be invited to the second round of the work on the examination of theoretical and practical knowledge of applicants. www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Iestāde „Maltas apvienības pārvalde”
aicina darbā lietvedi (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem) Feimaņu pamatskolā uz noteiktu laiku

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” lietvedes (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem)  Feimaņu pamatskolā amatu uz noteiktu laiku.

Requirements for the applicant:

 1. average vocational or higher education;
 2. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;nepieciešamas normatīvo aktu
 3. zināšanas lietvedības, personāla, darba tiesību jomā un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt to analīzi un piemērošanu;
 4. the activities of the local government, its organisational structure and the management system must be familiar;
 5. rational skills of the work organisation, the system of systematisation, the ability to identify errors and eliminate them immediately;
 6. the ability to use theoretical knowledge in practice;
 7. skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 8. the ability to work with electronic document management systems;
 9. good communication and cooperation skills;
 10. high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 11. national language skills at the highest grade;
 12. perfect reputation.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 760,00 EUR.
Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  800,00 EUR.

Ar konkursa nolikumu, amata aprakstu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with an indication “Competition on Rezekne Municipality Authority “Maltas Association Board” vacancy “novede Feimaņu primary school” by 2023 31.jūlijam plkst.14.00 send to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in sealed envelope until 2023 31. jūlijam plkst. 14.00 to be submitted personally to the institution “Maltas Association Board”, lietvedei 3, Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rezekne municipality.

Contact person for more detailed information - head of the institution “Maltas association” Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-mail: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” IN Feimaņu parish invites the farm manager to work on full-time (1 rate)
for an indefinite period.

Requirements for candidates:

 • secondary or secondary education;
 • the need for prior experience in the organisation and management of economic processes;
 • good computer skills - Word, Excel prorams, skills to use office hardware, email and other applications and know-how about using digital technologies.
 • excellent communication and cooperation skills;
 • creative and independent approach to work;
 • sense of responsibility and accuracy;

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Remuneration of basic work at the time of verification 718,20 EUR (before tax)
Remuneration of basic work after probationary period 756,00 EUR (before tax)

Applicants until 2023. gada 31. jūlijam at 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Saimniecības pārzinis Feimaņu pagastā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Contact person for more detailed information - Head of the “Maltas association management” of the municipality of Rezekne Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Maltas Board of association invites senior cook Feimaņu to a full-time primary school (1 rate) for an indefinite period

Requirements for candidates:

 1. basic or secondary vocational training;
 2. preference of previous experience in a similar capacity;
 3. computer skills – using e-mail, using electronic accounting systems, using office technique;
 4. good communication and cooperation skills;
 5. sense of responsibility and accuracy;
 6. ievērot darba disciplīnu un darba laika grafiku, maksimāli laiku  izmantot uzticētā darba  veikšanai;
 7. the ability to take decisions and demonstrate the initiative;
 8.  national language skill.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Remuneration of basic work at the time of verification 620,00 EUR (before tax)
Remuneration of basic work after probationary period 630,00 EUR (before tax)

Applicants until 2023. gada 31. jūlijam plkst.  14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Junior cook Feimaņu in elementary school” for “COMPETITION to Rēzekne municipality” and containing the following documents:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Contact person for more detailed information - Head of the “Maltas association management” of the municipality of Rezekne Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Rezekne Municipality Authority “Culture and Tourism Administration” (tail. No 40900040015) announces an open invitation to tender for a vacant artist-designer place:

 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienībā;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Kaunatas apvienībā;

The work duties of the artist-designer shall be performed in cultural and tourism administration cultural centres (with the understanding of cultural houses, the People's House or other cultural centre names), which are located in the territory of the abovementioned Rēzekne District Association.

Less workload is offered - 0.5.

Ir iespēja pilnas slodzes darbam, strādājot gan Maltas, gan Kaunatas apvienībās.

Requirements for the applicant:

 1. general secondary or secondary vocational training;
 2. the ability to design stage, room and environmental designs in festive events;
 3. skills for printing and publishing visual material in the digital environment;
 4. izpratne par zīmolvedību un vizuālo identitāti;
 5. zināšanas par sociālo tīklu darbību un prasmes pārvaldīt sociālo tīklu profilus;
 6. the skills to take photos and process photos;
 7. the desire to improve professional qualifications.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 31. jūlija plkst. 16.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. a description of the lifetime (CV);
 2. letter of motivation;
 3. the application form;
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. a collection of creative works (Portfolio);
 6. in the case of a law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Remuneration of basic work gross (pre-tax) for part-time work: EUR 412,5

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciāliste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900036645) tiek izsludināts konkurss uz vakanto datorsistēmu un datortīklu administratora amatu.

Applicants shall comply with the following requirements:

Education – average, secondary education, higher education will be considered an advantage;

Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze. Palīdzēt organizēt mācību procesu  skolā:

 • datorzinību, informātikas stundās sniegt konsultācijas izglītojamajiem;
 • citu mācību priekšmetu stundās tehniski nodrošināt mācību procesu un sniegt nepieciešamo informāciju gan skolotājiem, gan izglītojamajiem;
 • priekšmetu skolotājiem palīdzēt organizēt mācību procesu datorkabinetos.

Carry out the technical process of the computer network and the provision of programmes at school.

Knowledge of the national language at the highest level, good communication and cooperation capacities;

Communication, high-contact culture, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making.

Pamatdarba atalgojums EUR 720,00 amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience and an application form (located on the local government website) www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Viļānu apvienības pārvaldes Viļānu vidusskolas datorsistēmu un datortīklu administrators  amatu” līdz 2023. gada 7. augustam plkst. 12.00 send to e-mail vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or by 2023. gada 7. augustam  plkst. 12.00 iesniedz Viļānu apvienības pārvalde, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. Candidates whose documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) shall be invited to the second round of the work. www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rezekne municipality pašvaldība (reģ.Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktora the position

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktora amatu.

Candidates must meet the following requirements:

 1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 3. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, vai līdzīga rakstura koordinējošā,  konsultatīvajā vai izglītojošā darbā;
 4. valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 5. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 6. skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 7. psiholoģiskā noturība stresa situācijās, prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 8. labas komunikācijas un sadarbības prasmes, tai skaitā- prasme strādāt komandā, plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu;
 9. there must be an understanding of ethical standards, be able to work in a team, be able to plan and organize the work of their and subordinate employees, have creative and flexible thinking, initiative;
 10. radoša un elastīga domāšana, iniciatīva;
 11. zināšanas skolvadībā un izglītības satura jautājumos;
 12. vēlama pieredze projektu darbā;
 13. the right of the driver of the driver.
 14. perfect reputation.

Pamatdarba atalgojums EUR 1360,00 (no 01.09.2023, MK noteikumi 445).

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 2023. gada 3. augusta plkst. 11.30 shall be placed in the mailbox of the Central Administration of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the above address, or sent to e-mail info@rezeknesnovads.lv  the following documents:

 1. a letter of motivation;
 2. dzīves gājuma apraksts (CV);
 3. pieteikuma anketu (skat.1. Pielikumu);
 4. izglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi  uz interviju);
 5. tālākizglītību  apliecinošu dokumentu kopijas;
 6. Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas attīstības koncepciju (ne vairāk kā divas A4 formāta lappuses datorrakstā).

Kontaktinformācija t. 64607201. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Maltas Association Board (Reg. No 40900027426, address: Freedom Street 6, Malta, Maltas civil parish, Rēzekne municipality, LV-4630) announces an open invitation to tender for the position of the technical worker of the administrative staff of THE Maltas association IN parish Maltas.

Requirements for the applicant:

 • national language skill according to baseline level 1 (A1)
 • the ability to work with a trustworthy inventory;
 • the right to drive tractors — TR2;
 • experience with tractors;
 • knowledge of personal protective equipment and their use;
 • mutual cooperation skills;
 • the ability to work in tight and limited time, operational planning and execution of the work process;
 • know the principles of operation, operation, control and maintenance of service equipment and machinery; order of execution of interconnected work processes;
 • independently plan, organize and execute the assigned task, taking into account the specified terms of reference;
 • working in a team by organising the execution of a task in cooperation with other staff of the institution;

Remuneration OF basic work EUR 620,00

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with a reference to “contest Maltas association management vacancy technical worker” until 17 July 2023 at 14.00 to be sent to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in a sealed envelope until 17 July 2023 14.00 must be submitted personally to the institution of THE Maltas association, the council in box 3, Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rezekne municipality.

Contact person for more detailed information – head of THE Maltas association, Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (in absence: Gatis Pučka, mob. 20221846).

The competition is organised in two stages.

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” (tail. No. 40900027426, address: Freedom Street 6, Malta, Maltas civil parish, Rēzekne municipality, LV-4630) announces an open invitation to tender for a vacant Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” for the position of technical specialist Luznava.

Requirements for the applicant:

 • Secondary vocational or higher education in engineering, technical service;
 • Appropriate work experience of civil engineering, including economic activities, is desirable for the post;
 • Ability to obtain information independently, to address technical issues and to organise the execution of work;
 • The ability to compile estimates of repairs, tasks and specifications;
 • Excellent knowledge of the national language;
 • Good computer skills (MS Word, Excel)
 • The initiative, the ability to identify the problem and propose options for resolving it;
 • Category B driving licence

Duties of the office:

 • Know and coordinate technical supervision issues of the architectural monument of national significance, in order to ensure the preservation of historical values.
 • Ensure the management and operation of the building.
 • Ensure the proper operation and operation of the engineering communications (heating, water supply, sewerage, ventilation and air conditioning, power supply, automatic fire-fighting, signalling, telecommunications, etc.), knowledge of their structure, principles of principal activities and regimes.
 • Ensure the quality operation, service and operation of installations installed in the building in accordance with instructions and safety regulations.
 • Plan and implement repair and repair of the building, repair and replacement of equipment.
 • Participate in the technical service of the activities organised in the building, to carry out the preparation of premises and equipment for the qualitative progress of the activities in accordance with the specificity of the measure.
 • Plan and, in coordination with the direct manager, carry out the acquisition of material and other resources for the operation of the building.
 • Prepare and submit to the direct manager the reports, analyses and plans of the building maintenance works.
 • Cooperate with suppliers, outsourcing services in the technical field;
 • Develop and maintain updated technical documentation.

Remuneration of basic work at the time of verification 731,50 EURO

Remuneration of basic work after a probationary period of EUR 770,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;

Documents with an indication of “competitions to the municipality of Rezekne” “Maltas Association Board” vacancy “Technical Specialist Luznava” until 30 June 2023 to e-mail info@luznava.lv or in a sealed envelope until 30 April 2023 June to be submitted personally to the institution “Maltas Association Board”, node la street 6, Lūznava, Lūznavas parish, Rezekne municipality.

Additional information by tel.no. 64607421 lietvede ina Tuče Lūznavas parish

The competition is organised in two stages.
In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted.
For the second round, work interviews with candidates selected in the first round.

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” (tail. No. 40900027426, address: Freedom Street 6, Malta, Maltas civil parish, Rēzekne municipality, LV-4630) announces an open competition to the vacancy of the municipality of Rēzekne, “Maltas Association Board”, head of the bus driver Luznava.

Requirements for the applicant:

 • Secondary education;
 • Compulsory professional experience in the transport of passengers;
 • Excellent knowledge of the national language;
 • B, C1, D driving licence; code 95; driver card, as the bus is equipped with a digital tachograph.

Principal duties:

 • To carry out the transport of pupils by route;
 • Carry out the duties of a bus/coach driver in accordance with the instructions of the driver;
 • The performance of appropriate documentation, accounting;
 • Repair of simple car, maintenance;

Remuneration of basic work at the time of verification 627,00 EUR

Remuneration of basic work after a probationary period of 660,00 EUR – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copy of the driving licence.

Documents with an indication of “competitions to the municipality of Rezekne” “Maltas Association Board” vacancy “bus driver Luznava” until 2023 30 June to e-mail info@luznava.lv or in a sealed envelope until 30 June 2023 to be submitted personally to the institution “Maltas Association Board”, node la street 6, Lūznava, Lūznavas parish, Rezekne municipality.

Additional information by tel.no. 64607421 lietvede ina Tuče Lūznavas parish

The competition is organised in two stages.
In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted.
For the second round, work interviews with candidates selected in the first round.

Maltas Association Board (Reg. No 40900027426, address: Freedom Street 6, Malta, Maltas civil parish, Rēzekne municipality, LV-4630) announces an open invitation to tender for the position of the management repairer of the vacancy Maltas.

Requirements for the applicant:

 • national language skill according to baseline level 1 (A1)
 • the ability to work with a trustworthy inventory;
 • the right to drive tractors — TR2;
 • experience with tractors;
 • knowledge of personal protective equipment and their use;
 • mutual cooperation skills;
 • the ability to work in tight and limited time, operational planning and execution of the work process;
 • know the principles of operation, operation, control and maintenance of service equipment and machinery; order of execution of interconnected work processes;
 • independently plan, organize and execute the assigned task, taking into account the specified terms of reference;
 • working in a team by organising the execution of a task in cooperation with other staff of the institution;
 • Category B driving licence.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 636,50

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 670,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with an indication of “contest Maltas” vacancy technical worker until 21 June 2023 at 14.00 to be sent to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in a sealed envelope until 21 June 2023 14.00 must be submitted personally to the institution of THE Maltas association, the council in box 3, Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rezekne municipality.

Contact person for more detailed information - Maltas association manager Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-mail: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (in absence: Gatis Pučka, mob. 20221846).

The competition is organised in two stages.

In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted. In the second round, the practical task and interviews.

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” IN Feimaņu parish invites the farm manager to work on full-time (1 rate)
for an indefinite period.

Requirements for candidates:

 • secondary or secondary education;
 • the need for prior experience in the organisation and management of economic processes;
 • good computer skills - Word, Excel prorams, skills to use office hardware, email and other applications and know-how about using digital technologies.
 • excellent communication and cooperation skills;
 • creative and independent approach to work;
 • sense of responsibility and accuracy;

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Remuneration of basic work at the time of verification 718,20 EUR (before tax)
Remuneration of basic work after probationary period 756,00 EUR (before tax)

Applicants until 19 June 2023 at 14.00 to be sent to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or submitted personally to the institution “Maltas Association Board”, to the clerk 3. cab, Freedom Street 6, Malta, Maltas civil parish, Rezekne municipality, application in a sealed envelope marked “invitation to tender for Rezekne municipality” vacancy “1 TP44T association” vacancy “farm manager Feimaņu parish” and containing the following documents:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Contact person for more detailed information - Head of the “Maltas association management” of the municipality of Rezekne Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

The Central Board of the municipality of Rezekne invites the local government of the municipality of Rezekne to submit to the construction board of the local government of the municipality of Rezekne the position of the assistant of the building supervisor (the classification of professions – the assistant of the building inspector 2422 55) for a specified period of time, which is the time of absence of the building inspector. The place of work is determined by the liberation alley 81, Rezekne.

The remuneration OF the basic work AT EUR 1080.44 during the verification period, after a probationary period OF EUR 1137.30, in accordance with the decision of the Council of the Rēzekne District Council, to the employee, according to the assessment.

Principal duties:

 • Participate in the meetings of the construction board and decision-making regarding submitted construction applications, construction projects, certification cards, explanatory memoranda.
 • To verify conformity of construction work with the construction project and the requirements of regulatory enactments.
 • In conjunction with the building inspector, verify the existence of the conformity of construction products at the construction site and inform the supervising authority of the market for construction products regarding the deficiencies detected.
 • In conjunction with the building inspector, verify compliance with environmental protection requirements in the construction site and inform the institutions which perform the State control of the environment regarding the deficiencies detected.
 • Verify that the supervision or construction supervision is carried out in cases where the necessary supervision needs to be laid down by regulatory enactments and whether the construction monitoring plan is complied with.
 • For each inspection, prepare an opinion or another document containing the results of the survey (a statement of absence of the structure, etc.).
 • After commencement of construction work, control the construction process by surveying together with the site of construction of construction inspectors in conformity with the construction monitoring plan.
 • Inspect the documentation necessary for commencement of construction work prior to the marking of the mark in the building permit (certification card/explanatory memorandum) regarding fulfilment of the conditions for commencement of construction work.
 • To perform the acceptance of buildings and structures in service for the objects specified in the instructions of the manager of the construction board or to prepare a decision to prevent the deficiencies indicated.
 • Provide advice on construction opportunities in the area concerned, on the construction process and examining applications.

Candidates must meet the following requirements:

 • Secondary vocational or higher/non-finished higher education in the construction or architectural study programme;
 • At least one year's professional experience in construction is desirable;
 • Excellent knowledge of the national language;
 • Know the administrative process;
 • Excellent skills in working with a computer (MS Word, Excel); desirable skills in the use of the construction information system.

Description of the position - found on the website of the municipality, www.reseknesnovads.lv.

Candidates until 16 June 2023 12.00 shall be submitted to the central administration mailbox of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, release alley 95A, LV-4601, or send an application to e-mail info@rezeknesnovads.lv or eAdresi with a reference to “the position of the assistant of the building inspector of the local government of the municipality of Rezekne”) and the following documents:

 • a description of the professional activity (CV);
 • a letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form;
 • in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Contact information 26531328. The evaluation of candidates shall be initiated no later than 2 (two) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

SIA “VILNIUS HOUSEKEEPER”, tail No. 52403003451, address: Liep street 2C, Viļāni, Rezekne municipality, LV-4650, tel. 26171835, e-mail: namsaimnieks@vilani.lv

enterprise (local government 100% capital company), operating sectors: provision of water-holding services TO residents of Viļānu, institutions and organisations and house management, calls for work:

 • economists,  (normal working time, for a certain time, gross wage EUR 990.00).

Main duties of work, in accordance with the description of the position:

 • carry out research on internal and external economic environment, conduct economic activity process and analysis of results;
 • formulate the objectives of economic activity and identify pathways for achieving objectives; predict and plan economic activities in general and individual stages;
 • prepare pay invoices for natural and legal persons; prepare debt schedules and control their execution;
 • development of tariff for water management services, in accordance with the methodology for calculation of tariffs for water management services;
 • ensure the maintenance of managed house files, the preparation of revenue-expenditure estimates; collect data, analyse and perform calculations on the balance sheets of the houses to be managed;
 • prepare reports for the Controlling Instances, the company's economic situation and production indicators; calculate the natural resources tax; prepare and submit statistics.

Requirements:

 • higher education in finance or economics;
 • work experience in a similar capacity, not less than 3 years;
 • good skills in working with a computer (Word, Excel, CN program WinNams)
 • analytical thinking, ability to predict and analyse figures;
 • good communication, reasoning and cooperation skills;
 • national language skills AT C1 level;
 • high sense of responsibility, ability to concentrate, accuracy.

We offer:

 • Interesting and dynamic work;
 • Friendly and responsive collective;
 • Social guarantees;
 • Stable remuneration.

A LETTER OF motivation and a letter of motivation, by 9 June 2023, please send to e-mail: namsaimnieks@vilani.lv “economist”

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to ensure the progress of this selection. The data controller is SIA “VILNIUS HOUSEKEEPER”, address: Liep street 2C, Viļāni, Rezekne municipality, LV - 4650.

SIA “VILNIUS HOUSEKEEPER”, tail No. 52403003451, address: Liep street 2C, Viļāni, Rezekne municipality, LV-4650, tel. 26171835, e-mail: namsaimnieks@vilani.lv

enterprise (local government 100% capital company), operating sectors: provision of water-holding services TO residents of Viļānu, institutions and organisations and house management, calls for work:

 • Chief accountants, (normal working time, for a fixed period of time, gross wage OF EUR 950.00)).

The main tasks of the work:

 • organisation of the company's accounting processes, in accordance with THE requirements of THE LAWS and regulations OF THE LR;
 • preparation of financial and tax reports for management and public institutions;
 • payroll calculation and working time accounting;
 • accurate accounting of economic and financial activities;
 • preparation of annual report and operational reports;
 • operation of bank operations;
 • participation in the drawing up and control of the budget;

Requirements:

 • higher education in accounting, financing or economics;
 • 3 years of experience in the office of chief accounting officer;
 • good skills in working with computer (Word, Excel, Tildes Jumis)
 • analytical thinking, ability to predict and analyse figures;
 • good communication, reasoning and cooperation skills, competence in all accounting processes;
 • national language skills AT C1 level;
 • high sense of responsibility, ability to concentrate, accuracy.

We offer:

 • Interesting and dynamic work;
 • Friendly and responsive collective;
 • Social guarantees;
 • Stable remuneration.

A LETTER OF motivation and a letter of motivation, by 26 May 2023, please send to e-mail: namsaimnieks@vilani.lv “Chief Accounting Officer”

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to ensure the progress of this selection. The data controller is SIA “VILNIUS HOUSEKEEPER”, address: Liep street 2C, Viļāni, Rezekne municipality, LV - 4650.

An open invitation to tender shall be announced for the position of the spatial planning department of the Central Government Development Planning Division of the municipality of Rezekne.

Principal place of work: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601.

Candidates must meet the following requirements:

 • higher education in urban planning, spatial development planning, spatial planning, architecture, landscape architecture, land-use or geography;
 • the ability to focus on local government spatial planning issues;
 • desirable experience in the development of local government planning documents, spatial planning, land use or landscape architecture;
 • experience with cartographic material and experience with computer programs (MicroStation, AutoCAD, ArcGIS) at user level;
 • knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 • good skills in working with computer, applications and other office equipment;
 • the knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law;
 • high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 • ability to work with a large amount of information;
 • the ability to work with electronic document management systems;
 • good organizer and analytical capacity, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making, communication and cooperation skills.

Remuneration of basic work EUR  1106.75 during probationary period EUR 1165, 00 – according to the decision of the Council of Rezekne, the level of the employee, according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 21 June 2023 at 12.00 shall be placed in the mailbox of the central administration of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the abovementioned address, or sent to an e-mail info@rezeknesnovads.lv or eAdresi application with an indication “invitation to the office of the spatial planning department of the Central Government Development Planning Division of Rezekne”, the following documents:

 • a description of the professional activity (CV);
 • a letter of motivation;
 • the application form;
 • copies of documents certifying education;
 • in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Contact person for the receipt of more detailed information – Deputy Head of the Regional Development Planning Division of Rezekne Brigita Arbidane, 64607185, 26582773.
The competition is organised in two stages:

 • in the first round of the competition, the Commission shall assess the applications of candidates and the documents submitted and invite candidates who comply with the requirements laid down in the regulations, which are certified by the documents submitted, to the second round of the competition;
 • the second round of the competition shall consist of an examination of the theoretical and practical knowledge of candidates and an interview with the candidates selected in the first round.

Maltas Association Board (Reg. No 40900027426, address: Freedom Street 6, Malta, Maltas civil parish, Rēzekne municipality, LV-4630) announces an open invitation to tender for the position of the technical worker of the vacancy Maltas.

Requirements for the applicant:

 • national language skill according to baseline level 1 (A1)
 • the ability to work with a trustworthy inventory;
 • the right to drive tractors — TR2;
 • experience with tractors;
 • knowledge of personal protective equipment and their use;
 • mutual cooperation skills;
 • the ability to work in tight and limited time, operational planning and execution of the work process;
 • know the principles of operation, operation, control and maintenance of service equipment and machinery; order of execution of interconnected work processes;
 • independently plan, organize and execute the assigned task, taking into account the specified terms of reference;
 • working in a team by organising the execution of a task in cooperation with other staff of the institution;
 • Category B driving licence

Remuneration OF basic work EUR 620,00

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with a reference to “contest Maltas association management vacancy technical worker” by 12 June 2023 at 14.00 to be sent to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in a sealed envelope until 12 June 2023 14.00 must be submitted personally to the institution of THE Maltas association, the council in box 3, Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rezekne municipality.

Contact person for more detailed information - Maltas association manager Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-mail: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (in absence: Gatis Pučka, mob. 20221846).

The competition is organised in two stages.

In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted. In the second round, the practical task and interviews.

Rezekne Municipality Authority “Culture and Tourism Administration” (tail. No 40900040015) announces an open invitation to tender for the organiser of a vacancy event place:

 • Bērzgales parish cultural house (1 workload);
 • Ozolmuižas parish culture house (0.5 workload);
 • Sakstagala parish public activity centre (0.5 workload);
 • Dekšāres in the People's House (1 workload);
 • Kaunatas parish in the People's House and Kaunatas parish in the Dubular Club (1 workload).

Requirements for the applicant:

 1. higher or secondary education;
 2. the ability to design, prepare and manage cultural activities;
 3. the ability to plan work in accordance with the objectives, priorities and corresponding budgets;
 4. skills to use information technology to carry out the duties of office.

Candidates until 8 June 2023 at 14.00 shall be placed in the mailbox of the central administration of the municipality of Rezekne at the entrance (Rezekne, Liberation alley 95A, LV-4601) or sent by post to the above address, or sent to e-mail ktp@rezeknesnovads.lv the following documents:

 1. a description of the lifetime (CV);
 2. the application form;
 3. copies of documents certifying education and work experience;
 4. a letter of motivation;
 5. in the case of a law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Remuneration of basic work gross (pre-tax) for full workload: EUR 998.

Contact person for more detailed information – Deputy Head of Culture and Tourism Management, Agnese Lukjanova, tel. 28398367, e-mail agnese.lukjanova@rezeknesnovads.lv

Rezekne Municipality Authority “Culture and Tourism Administration” (tail. No 40900040015) announces an open invitation to tender for a vacant artist-designer place:

 • Cultural and tourism management units in THE management of THE Dricānu association;
 • Cultural and tourism management units in THE management of THE Maltas association;
 • Cultural and tourism management departments in THE management of THE Kaunatas association;
 • In the Department of Culture and Tourism, Viļānu in the administration of the association.

The work duties of the artist-designer shall be performed in cultural and tourism administration cultural centres (with the understanding of cultural houses, the People's House or other cultural centre names), which are located in the territory of the abovementioned Rēzekne District Association.

Less workload is offered - 0.5.

Requirements for the applicant:

 • general secondary or secondary vocational training;
 • the ability to design stage, room and environmental designs in festive events;
 • skills for printing and publishing visual material in the digital environment;
 • understanding of branding and visual identity; knowledge of social networking activities and skills to manage social network profiles;
 • the skills to take photos and process photos;
 • the desire to improve professional qualifications.

Candidates until 8 June 2023 at 14.00 shall be placed in the mailbox of the central administration of the municipality of Rezekne at the entrance (Rezekne, Liberation alley 95A, LV-4601) or sent by post to the above address, or sent to e-mail ktp@rezeknesnovads.lv the following documents:

 1. a description of the lifetime (CV);
 2. the application form;
 3. copies of documents certifying education and work experience;
 4. a collection of creative works (Portfolio);
 5. in the case of a law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Remuneration of basic work gross (pre-tax) for part-time work: EUR 412,5

Contact person for more detailed information – Deputy Head of Culture and Tourism Management, Agnese Lukjanova, tel.: tel. 28398367, e-mail: agnese.lukjanova@rezeknesnovads.lv

SIA “VILNIUS HOUSEKEEPER”, tail No. 52403003451, address: Liep street 2C, Viļāni, Rezekne municipality, LV-4650, tel. 26171835, e-mail: namsaimnieks@vilani.lv, company (local government 100% capital company) whose activities: provision of water-holding services TO the people of THE Viļānu association, institutions and organisations and house management, calls for work:

 • economists,

 (normal working time, for a certain time, gross wage EUR 990.00)

Main duties of work, in accordance with the description of the position:

 • carry out research on internal and external economic environment, conduct economic activity process and analysis of results;
 • formulate the objectives of economic activity and identify pathways for achieving objectives; predict and plan economic activities in general and individual stages;
 • prepare pay invoices for natural and legal persons; prepare debt schedules and control their execution;
 • development of tariff for water management services, in accordance with the methodology for calculation of tariffs for water management services;
 • ensure the maintenance of managed house files, the preparation of revenue-expenditure estimates; collect data, analyse and perform calculations on the balance sheets of the houses to be managed;
 • prepare reports for the Controlling Instances, the company's economic situation and production indicators; calculate the natural resources tax; prepare and submit statistics.

Requirements:

 • higher education in finance or economics;
 • work experience in a similar capacity, not less than 3 years;
 • good skills in working with a computer (Word, Excel, CN program WinNams)
 • analytical thinking, ability to predict and analyse figures;
 • good communication, reasoning and cooperation skills;
 • national language skills AT C1 level;
 • high sense of responsibility, ability to concentrate, accuracy.

We offer:

 • Interesting and dynamic work;
 • Friendly and responsive collective;
 • Social guarantees;
 • Stable remuneration.

A LETTER OF motivation and a letter of motivation, by 31 May 2023, please send to e-mail: namsaimnieks@vilani.lv “economist”

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to ensure the progress of this selection. The data controller is SIA “VILNIUS HOUSEKEEPER”, address: Liep street 2C, Viļāni, Rezekne municipality, LV - 4650.

SIA “VILNIUS HEAT”, tail No. 42403003341, address: Rēzeknes street 6a, Viļāni, Rezekne municipality, LV-4650, tel. 26171835, e-mail: siltums@vilani.lv, company (local government 100% capital company), whose activity sector - heating supply Viļānu for residents, institutions and organisations of the city, calls for work:

Chief accountants,
(normal working time, for a fixed period of time, gross wage OF EUR 950.00)

The main tasks of the work:

 • organisation of the company's accounting processes, in accordance with THE requirements of THE LAWS and regulations OF THE LR;
 • preparation of financial and tax reports for management and public institutions;
 • payroll calculation and working time accounting;
 • accurate accounting of economic and financial activities;
 • preparation of annual report and operational reports;
 • operation of bank operations;
 • participation in the drawing up and control of the budget;
 • development of the tariff for heating energy service in accordance with the methodology for calculation of tariffs for heating energy supply services.

Requirements:

 • higher education in accounting, financing or economics;
 • 3 years of experience in the office of chief accounting officer;
 • work experience in the development of the tariff for heating energy services will be considered as an advantage;
 • good skills in working with computer (Word, Excel, accounting program zalkis)
 • analytical thinking, ability to predict and analyse figures;
 • good communication, reasoning and cooperation skills, competence in all accounting processes;
 • national language skills AT C1 level;
 • high sense of responsibility, ability to concentrate, accuracy.

We offer:

 • Interesting and dynamic work;
 • Friendly and responsive collective;
 • Social guarantees;
 • Stable remuneration.

CV and motivation letter by 9 June 2023 please send to e-mail: siltums@vilani.lv “Chief Accounting Officer”

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to ensure the progress of this selection. The data controller is SIA “VILNIUS WARMTH”, address: Rēzeknes street 6a, Viļāni, Rezekne municipality, LV - 4650.

Rezekne Municipality Authority “Culture and Tourism Administration” (tail. No 40900040015) announces an open invitation to tender for the location of the vacancy operator:

 • Cultural and tourism management units in THE management of THE Dricānu association;
 • Cultural and tourism management units in THE management of THE Maltas association;
 • In the Department of Culture and Tourism, Viļānu in the administration of the association.

The work duties of the operator of the sound operator shall be performed in cultural and tourism administration cultural centres (with the understanding of cultural houses, the People's House or other cultural centre names), which are located in the territory of the abovementioned Rēzekne District Association.

A part-time workload of 28 h per week is offered.

Requirements for the applicant:

 1. general secondary or secondary vocational training;
 2. understanding and configuring digital sound consoles
 3. understanding and skills for working with light systems;
 4. ability to organise their work, self-initiative and a high sense of responsibility;
 5. skills to use the necessary accessories and ancillary equipment, information and communication technologies for the performance of work;
 6. the desire to improve professional qualifications;
 7. Category B driving licence.

Candidates until 8 June 2023 at 14.00 shall be placed in the mailbox of the central administration of the municipality of Rezekne at the entrance (Rezekne, Liberation alley 95A, LV-4601) or sent by post to the above address, or sent to e-mail ktp@rezeknesnovads.lv the following documents:

 1. a description of the lifetime (CV);
 2. the application form;
 3. copies of documents certifying education and work experience;
 4. in the case of a law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Basic pay gross (pre-tax) for part-time work: EUR 577,75

Contact person for more detailed information – Deputy Head of Culture and Tourism Management, Agnese Lukjanova, tel. 28398367, e-mail: agnese.lukjanova@rezeknesnovads.lv.

Rezekne District Municipalities (Reg. No 90009112679) the Central Administration's real estate management service calls for the work of land-based specialists with an activity area OF Kaunatas parcel, Mākoņkalna parcel

Announcing open contest to vacancy Land Affairs Specialist with an activity area OF Kaunatas parish, Mākoņkalna parish. The applicant shall comply with the following requirements:

 • at least secondary education;
  • vocational higher education or education in land, forestry, melioration will be considered as an advantage;
  • work experience in State or local government institutions over the last 5 years of the year will be considered as an advantage;
  • The data of the State cadastre system of the immovable property;
  • knowledge regarding the work with land affairs and the regulatory enactments regulating the immovable property of the local government and the ability to orientate them;
  • knowledge of cartographic material, topographic plans, ability to focus on nature, knowledge of the cadastre information structure;
  • knowledge of land and land surveying processes;
  • knowledge of the principles of drafting documents, their presentation and storage requirements;
  • knowledge of the official language of the official (Level 2);
  • the ability to make full use of the applied pattern language style in day-to-day work;
  • good communication and cooperation skills;
  • ability to work with a large amount of information;
  • high-contact culture, sense of responsibility and precision;
  • the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
  • good computer skills, skills to work with optical programs (MS Word, MS Excel), ability to quickly learn work with special programs and systems required to perform tasks;
  • ability to be mobile, periodically changing the workplace;
  • driving licence (category B);
  • perfect reputation;

The remuneration of the basic salary after probationary period shall be EUR 883 (according to the decision of the Rēzekne District Council), which is correlated in accordance with the assessment of the employee. The remuneration is fixed at EUR 838.85 during the verification.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience, an application questionnaire (located at the local government website) www.rezeknesnovads.lv), in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of the duties of office, with an indication “for the competition to the position of the Land Registry Officer of the Central Administration of the Local Government of Rezekne” until the meeting of 19 May 2023. 12:00 shall be placed in the mailbox of the Central Administration of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the above address, or sent to the e-mail info@rezeknesnovads.lv or eAddress. Contact information: t. 64607188.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. For the second round – examination of theoretical and practical knowledge of applicants and work interview - the tenderers whose documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces open competition to the central administration of the municipality of Rezekne

The position of the staff specialist of the Legal and Registry Officer for an indefinite period of time

An open invitation to tender shall be announced for the position of the staff specialist of the legal and administrative department of the central administration of the local government of Rezekne.

Principal place: release alley 95A, Rezekne, LV-4601.

Candidates must meet the following requirements:           

 • higher education, preferably in the field of professional staff management or in law;
 • the experience will be considered as an advantage over the past 15 years in the field of staff management for more than 1 year;
 • work experience over the past 15 years in national or local government institutions over 6 months will be considered as an advantage;
 • the experience will be considered as an advantage over the past 5 years with databases and information systems over 1 year;
 • knowledge of the activities of the local government, its organisational structure and administration system, regarding the laws and regulations of labour law and the ability to orientate them;
 • knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 • knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law and preferably knowledge of one foreign language at the level of communication;
 • the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 • the ability to work with computer, electronic personnel and document management systems, e-mail;
 • the resulting supplementary education in the field of the practical application of information technologies – working with databases, information systems will be considered as an advantage;
 • the ability to make full use of the applied pattern language style in day-to-day work;
 • good communication and cooperation skills;
 • high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 • ability to work with a large amount of information;
 • perfect reputation.

Remuneration OF basic work AT EUR 1049,75 during the verification period, after a probationary period OF EUR 1105.00 - in accordance with the decision of the Rēzekne District Council A level, for the employee – according to the assessment.

Candidates until On 2 June 2023 at 12.00 shall be placed in the mailbox of the Central Administration of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the above address, or sent to the e-mail info@rezeknesnovads.lv or eAddress for the following documents:

 • a description of the professional activity (CV);
 • a letter of motivation;
 • the application form;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Contact information: 64607191.

The competition is organised in two stages:

 • in the first round of the competition, the Commission shall evaluate the documents submitted by candidates and invite candidates in the competition which comply with the requirements laid down in the regulations;
 • the second round of the competition shall consist of an examination of the theoretical and practical knowledge of candidates and an interview with the candidates selected in the first round.

The personal data specified in the application documents of candidates will be processed in order to ensure the conduct of this selection competition in accordance with regulatory enactments. The controller of the Personal Data Processor is the municipality of Rezekne.

The municipality OF Rēzekne Municipality Kaunatas is invited to work on a full-time electrician for an indefinite period

Requirements for candidates:

 • secondary or secondary vocational training;
 • “B” group certificate in electrical safety;
 • national language use skills at average (B1, B2);
 • Category B driver certificate;
 • preference of previous experience in a similar capacity;
 • a high sense of responsibility and precision;
 • knowledge of technical documentation;
 • the ability to carry out works for the installation, operation, monitoring, maintenance, regulation and repair of electrical installations.

A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Remuneration of basic work at the time of verification 630,00 EUR (before tax).
Remuneration of basic work after probationary period 660,00 EUR (before tax).

Applicants up to 20 June 2023 at 16:30 .00 submit an application with an indication “Kaunatas for an electric vacancy of an association of association” to e-mail kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv, by post or to submit personally Kaunatas in the management of the association: Raznas street 38, Kaunata, Kaunatas civil parish, Rēzekne municipality, to which the following documents are attached:

 • description of the professional activity (CV);
 • the application form;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • feedback from previous jobs or previous jobs (if any).

Contact person for the receipt of more detailed information - Deputy Head of the Rēzekne District Municipality Kaunatas Association for Agriculture Affairs Sergei Bashmakov, tel. 29224840; e-mail: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Social service of the municipality of Rezekne (reg. No 40900003729, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces an open invitation to tender for the vacant social service unit group “Pilcene” (address: Piļcine, Dricānu parish) as a social rehabilitator (for an indefinite period).

Requirements for the applicant:

 • first level vocational higher education - qualification of social rehabilitator or second level vocational higher or academic education in the field of social work;
 • very good communication and motivation capabilities;
 • the ability to carry out its duties independently and to take decisions within the framework of its competence;
 • communication, ability to work in stress situations, ability to analyse critical situations;
 • excellent knowledge of the national language and knowledge of Russian language at the level of communication;
 • good skills in working with computer in multiple programs, skills to work with office technics.

Remuneration OF basic work EUR 723

Normal working time, full load

The applicant must submit:

 • a reasoned application;
 • a description of the professional activity (CV);
 • copies of documents certifying education;
 • copies of documents certifying supplementary education

Applicants shall submit documents to the social service of the municipality of Rezekne, release alley 95A, Rezekne, 11 th office, or send to e-mail: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (with an indication of “invitation to a social rehabiliter in the house“ Pilcene ”).

The application must be submitted or provided by: 16 June 2023 (including), applications received after this deadline are not evaluated.

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces open competition to the central administration of the municipality of Rezekne (for a certain period)
Legal and Registry Officer's Legal Officer

An open competition to a vacancy is announced (for a definite period - the time of absence of a basic employee) the position of a lawyer of the legal and record-keeping unit of the local government of the municipality of Rezekne.

Principal place: release alley 95A, Rezekne, LV-4601.

Candidates must meet the following requirements:

 • higher education in the speciality of legal sciences;
 • work experience relevant to the post at the State or local government institution;
 • the experience of representation in judicial proceedings and the preparation of procedural documents, work with different national registers, databases and experience in debt collection, which are critical of the eligibility of a tenderer, may be regarded as an advantage;
 • knowledge of the conduct of the administrative process in State and local government institutions;
 • knowledge of the laws of local governments, the law of administrative procedure, as well as the knowledge of the laws and regulations necessary for the performance of the duties of a lawyer and the ability to orientate them;
 • knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law and preferably knowledge of one foreign language at the level of communication;
 • the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 • the ability to work with electronic document management systems (at least one), e-mail;
 • good organizer and analytical capacity, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making, communication skills;
 • knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 • high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 • ability to work with a large amount of information;
 • perfect reputation.

The remuneration OF the basic work AT EUR 1098.20 during the verification period, after a probationary period OF EUR 1156, 00 – in accordance with the decision of the Council of Rēzekne council A level, for the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 26 May 2023 at 12:00 with a reference to “the position of a lawyer of the legal and record-keeping unit of the municipality of Rezekne” shall be placed in the mailbox of the central administration of the municipality of Rezekne at the entrance, in Rezekne, in the alley OF release 95A, LV-4601, or sent by post to the abovementioned address, or sent to e-mail info@rezeknesnovads.lv or eAddress the following documents:

 • a description of the professional activity (CV);
 •    a letter of motivation;
 • the application form (located on the website of the www.rezeknesnovads.lv State);
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties;

Contact information: 64607200

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. For the second round - the examination of the theoretical, practical knowledge of candidates and the part of the negotiations - candidates of the office whose documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) shall be invited. www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

The personal data specified in the application documents of candidates will be processed in order to ensure the conduct of this selection competition in accordance with regulatory enactments. The controller of the Personal Data Processor is the municipality of Rezekne.

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” (tail. No. 40900027426, address: Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rēzekne municipality, LV-4630) announces an open competition to the vacancy of the municipality of Rēzekne, “Maltas Association Board”.

Requirements for the applicant:

 • Average vocational or higher education;
 • An appropriate professional experience in the performance or management of engineering communications, including motorways, operations, maintenance or economic activities;
 • Excellent knowledge of the national language;
 • Ability to continuously obtain information on the development of road operation, road daily and periodic maintenance, road (street, bridge) maintenance technologies, as well as traffic organisation;
 • Ability to operate in a team, plan and co-ordinate the development and maintenance works of the local government road and street infrastructure;
 • Ability to plan budget, control the use of budget resources in accounting and resource management applications;
 • The ability to compile simple road repairs, work tasks and specifications;
 • The ability to organise the execution of the work, to improve the competence of the office independently;
 • Skills in drawing up the budget plan and organising its execution;
 • Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team;
 • Good computer skills (MS Word, Excel)
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it;
 • Category B driving licence.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 836,00

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 880,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with an indication of “competitions to the municipality of Rezekne” of THE “Maltas Association Board” vacancy “road construction technician” until 26 May 2023 at 14.00 send to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in a sealed envelope until 26 May 2023 at 14.00 to be submitted personally to the institution “Maltas Association Board”, lietvedei 3, Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rezekne municipality.

Contact person for more detailed information - head of the institution “Maltas association” Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-mail: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (in absence: Gatis Pučka, mob. 26493459).

The competition is organised in two stages.

In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted. For the second round: theoretical (written test-response) and practical knowledge (computer skills) tests, as well as working interviews with candidates selected in the first round.

Rezekne municipality
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for work on Interest education teacher the position
(for an indefinite period)

Basic duties of the office:

 • Develop an interest education programme with concrete and realistic results.
 • Carry out the education of interest in accordance with the individual needs and interests of the client.
 • Motivate the attendance by seeing and activating the client's internal resources.
 • Perform the thematic lesson and the results of the results achieved in the interest education program journal.
 • Respect certain principles in the work process, taking into account the objectives of the activities and their themes.
 • Generate and implement innovative ideas.

Position requirements:

 • Education in accordance with the laws and regulations regarding education and professional qualification necessary for teachers.
 • National language skills at the highest level.
 • High communication and collaboration skills.

The target audience: Minors with functional disorders.

Address of work – multifunctional social service centre “Vecružina”, lake street 23A, Vecružina, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

CV, motivation letter and evidence of education by 29 May 2023 send to e-mail, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Invitation to tender” Post of interest education teacher

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for work on Social worker the position
(for an indefinite period)

Basic duties of the office:

 • Identify the social needs of customers and identify social problems.
 • Create and collect customer files.
 • Schedule individual social care and social rehabilitation.
 • Regularly update customer documents in accordance with the specified terms.
 • Co-ordinate the development of individual social care and social rehabilitation plans in cooperation with members of the interprofessional team, in conformity with the results and needs of the assessment of the performance of clients.
 • Provide support to customers in addressing social problems and provide information on opportunities to improve their social situation.
 • Consider customer proposals and complaints.
 • Make proposals relating to the improvement of the quality of the social care/social rehabilitation process.

Position requirements:

 • Second-level professional or academic education in social work or caritative social work.
 • Experience with customer service, social case management.
 • The ability to assess the quality of the social care and social rehabilitation service provided.
 • The ability to collect, analyse and process information obtained during the care and rehabilitation process.
 • Expertise in health care, psychology, pedagogy and social work.
 • Skill to manage and promote team activities.
 • Ability to take independent decisions and take responsibility for their professional activities.

Work experience in social work with children is desirable.
Normal working time
Salary Gross EUR 935

Address of work – multifunctional social service centre “Vecružina”, lake street 23A, Vecružina, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

CV, motivation letter and evidence of education by 29 May 2023

send to e-mail, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Call for the position of a social worker” phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for a vacancy 
Social rehabilitator the position
(indefinite) 1 vacancy

1. Basic duties of the office:

1.1. to participate in the development, implementation and improvement of the individual social rehabilitation plan of clients;

1.2. to develop and improve customer self-care, hygiene, ethical standards and other social skills;

1.3. to teach customers the ability to focus on their social environment;

1.4. to instruct clients to identify needs, set targets and plan actions to achieve it;

1.5. to involve and promote the participation of customers in leisure time – in groups of interests, recreational afternoons, discussion afternoon, games, singing, drawing, etc.;

1.6. to involve and promote the participation of clients in the attendance and organisation of educational, cultural and sporting events - theatre, cinema, concerts, exhibitions, hiking, excursions, sports days, physical cultural activities - and various other events etc.

2. Position requirements:

2.1. first level vocational higher education

2.2. excellent knowledge of the official language;

2.3. good computer use skills;

2.4. communication and communication skills;

2.5. the ability to take independent decisions and take responsibility for his or her professional activities;

2.7. work experience in social work with children is desirable.

Salary Gross 706,50 EUR

CV and motivation letter by 29 May 2023 e-mail, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Contest for the position of social rehabilitator” phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for work on Psychologist the position
(for an indefinite period)

Basic duties of the office:

Plan psychologist advice in accordance with the documents governing the activities.

Provide personal psychologist advice to a person in crisis situations, problems and psychological discomfort.

Provide personal psychologist advice in cases of personal behaviour involving psychological rehabilitation.

In cooperation with other social workers, analyse the causes of the socio-psychological problems of the person and draw up proposals to address them.

Position requirements:

Higher vocational education - Master's degree in psychology.

A high sense of responsibility, flexibility and initiative.

Compliance with the requirements of Section 72 of the Law on the Protection of Children.

Excellent knowledge of Latvian and Russian language.

Good skills in working with a computer.

Skills to work in the team, skills in job scheduling and organization.
Salary Gross 986 EUR

Address of work – multifunctional social service centre “Vecružina”, lake street 23A, Vecružina, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

CV, motivation letter and evidence of education by 29 May 2023 send to e-mail, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Contest to a psychologist”

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for work on Physiotherapist the position
(for an indefinite period)

Duties of work:

 • perform evaluation and analysis of patient/client functional status;
 • to draw up an individual rehabilitation plan according to the needs of the patient/client;
 • manage physiotherapy individual activities for the patient/customer;
 • train patient/customer for daily activities and their performance;

Requirements for the applicant:

 • professional bachelor degree in health care, qualification – physiotherapist, medical practitioner;
 • professional experience in physiotherapy;
 • a high sense of responsibility.

The competencies necessary for the performance of the duties of work:

 • psychological persistence and high-exposure culture;
 • the ability to create applied cooperation with the staff of the institution, clients and their parents;
 • the ability to work in a team;
 • national language skills at the highest level.

Working time - full load

Wages and salaries brutto - EUR 1555

Place of work – multifunctional social service centre “Vecružina” on the street OF lake 23A, Vecrujin, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636
THE CV and the letter of application are requested to be sent to e-mail: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv by 29 May 2023.

Municipal Joint Authority “Administration of the Rēzekne Special Economic Zone”
open open competition to
legal advisor

Principal duties:

 • prepare and develop draft contracts, draft decisions, opinions, regulations, acts, claims, complaints, claims, regulations, powers, orders, letters, statements and other documents in good quality and within certain deadlines;
 • to examine and harmonise draft decisions regarding compliance with the requirements of external laws and regulations and the requirements of internal regulatory enactments of the institution;
 • to prepare information regarding the legal issues for the needs of the information material of the institution, as well as to follow the information and representative material, as well as the conformity of the information placed on the website of the institution to the requirements of the external regulatory enactments and the requirements of the internal regulatory enactments of the institution;
 • advise the supervisory board of the institution and the enforcement officer in legal matters;
 • to organise a document submitted by commercial companies for the acquisition of the status of Rezekne SEZ commercial company and for the performance of investments and to draw up opinions regarding the conformity of the documents submitted with the requirements of regulatory enactments for the granting of legal aid for the performance of investments and for the performance of commercial activities in the territory of Rezekne SEZ;
 • to prepare a contract regarding investments for the performance of commercial activities, a contract regarding the performance of commercial activities in the territory of Rezekne SEZ and a contract regarding the performance of investments/regarding the performance of the expected wage costs;
 • to prepare a contract regarding the performance of commercial activities in the territory of the Rēzekne SEZ free zone;
 • to prepare a permit for commercial activities in the territory of Rezekne SEZ with the right to apply direct tax relief projects specified in the Law on the Application of Taxes in Free Ports and Special Economic Areas;
 • organise a contract regarding the performance of investments/regarding the performance of the expected wage costs and the contract regarding the performance of commercial activities in the territory of Rezekne SEZ and the supervision of the fulfilment of planned terrestrial conditions referred to therein in conformity with the requirements of external regulatory enactments and the requirements of the internal regulatory enactments of the institution;
 • advise the potential investors OF Rezekne SEZ and the commercial company of Rezekne SEZ regarding the acquisition of the status of Rezekne SEZ commercial company, the performance of investments and the performance of commercial activities in the territory of Rezekne SEZ, as well as the legal issues and the requirements of regulatory enactments;
 • ensure the development and implementation of the documents regulating the activities of the Rēzekne SEZ commercial activity fund in accordance with their competence and ensure compliance of the administration of the Rēzekne SEZ commercial activity fund with the requirements of regulatory enactments;
 • to ensure the development of internal laws, regulations and other documents relating to the leasing and management of immovable property placed at the disposal of the institution;
 • etc.

Requirements for applicants:

 • second level higher legal education and preferably master's degree in law (may also apply for students at the relevant study programme);
 • national language skills at the highest level;
 • the knowledge of Russian and English in the extent necessary for the professional execution of the duties of office;
 • the ability to work with computer programs and office equipment;
 • high level of cultural and management of the organisation of negotiations, presentation skills;
 • ability to work independently, plan and organize;
 • Category B driving licence.

Documents to be submitted:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education;
 • in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

The application documents must be submitted or provided by: 21 May 2023: by post in a registered letter, sending to the address: local authority of local governments “Administration of the Special Economic Zone of Rezekne”, Liberation Alliance 93, Rezekne, LV-4601 (Postal stamp 21 May 2023); in a personally closed envelope, “Rēzekne Special Economic Zone Administration” in Study 222; electronically (by signing with a secure electronic signature) to the e-mail address: office@rsez.lv. In the “Subject” section of the envelope or e-mail, the “application for tender to the office of a solicitor of the“ Rēzekne Special Economic Zone Board ”of the municipality of Rezekne” shall be indicated.

Remuneration: eur 1356 (before tax).

A tender by-law may be found in the website of the local authority “Rēzekne Special Economic Zone Administration” www.rsez.lv “vacancies” in the website.

Contact person for the receipt of more detailed information – Santa Kuzncova, Deputy manager of the “Rēzekne Special Economic Zone Board” of the local government institution, tel. 24428646.

The personal data specified in the application documents of the local authority “Rēzekne Special Economic Zone Administration” shall be processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46 EC (General Data Protection Regulation) with a view to ensuring the progress of the selection competition. The controller is municipal Joint Authority “Administration of the Rēzekne Special Economic Zone”, registration No 90009259543, registered office: Liberation alley 93, Rezekne. Additional information on the processing of personal data is found in municipal Joint Institutions “Rēzekne Special Economic Zone Administration” on the website www.rsez.lv., under “Privacy Policy”.

“Culture and Tourism Board” of the municipality of Rezekne shall open an open competition to the office of the head of the parish library OF Nagļu

Candidates must meet the following requirements:

 • higher academic, higher professional, secondary education in the field of libraries or higher academic, higher vocational, secondary education and further certificate of completion of educational courses in the field of library work;
 • desirable work experience in the field of library work;
 • knowledge of the laws and regulations in the field of libraries, the ability to focus and apply them;
 • the highest degree of national language skills;
 • skills to work with computer, information technology, office technology; skills to work with electronic databases and electronic systems; the ability to work with the library information system (BIS) Alice will be considered a priority;
 • ability to organise work independently and work on a collective basis;
 • be able to plan and organise their own and library work, with creative thinking, initiative;
 •   there must be a high sense of contact and a sense of responsibility.

Remuneration: EUR 391,87 at the time of verification for part-time (0,5 rates), after a probationary period OF EUR 412,50, in accordance with the decision OF the Rēzekne District Council for Level IIIa, for the employee, according to the assessment.

Candidates must submit:

 • letter of motivation;
 • description of the professional activity (CV);
 • the application form;
 • a copy of the certificate of education;

Documents entitled “Cultural and tourism administration of the municipality of Rezekne” “Culture and Tourism Board” SHALL be submitted electronically by the head of the library of the parish library OF Nagļu by 15 May 2023. 12.00 Rēzeknes municipality in the cultural and tourism administration of the municipality to e-mail: ktp@rezeknesnovads.lv 

Contact information: tel. 64607193

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by candidates and comply with the qualification requirements. For the second round - examination of the theoretical knowledge of applicants/work interview - candidates of the office whose documents submitted are in conformity with the requirements laid down in the tender regulations (found on the website of the www.rezeknesnovads.lv) shall be invited.

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” IN Feimaņu parish invites the farm manager to work on full-time (1 rate)
for an indefinite period.

Requirements for candidates:

 • secondary or secondary education;
 • the need for prior experience in the organisation and management of economic processes;
 • good computer skills - Word, Excel prorams, skills to use office hardware, email and other applications and know-how about using digital technologies.
 • excellent communication and cooperation skills;
 • creative and independent approach to work;
 • sense of responsibility and accuracy;

         A tender by-law can be found on the website of the municipality of Rezekne www.rezeknesnovads.lv and ON THE NVA website.

Remuneration of basic work at the time of verification 718,20 EUR (before tax)
Remuneration of basic work after probationary period 756,00 EUR (before tax)

Applicants until 20 May 2023 at 14.00 to be sent to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or submitted personally to the institution “Maltas Association Board”, to the clerk 3. cab, Freedom Street 6, Malta, Maltas civil parish, Rezekne municipality, application in a sealed envelope marked “invitation to tender for Rezekne municipality” vacancy “1 TP44T association” vacancy “farm manager Feimaņu parish” and containing the following documents:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Contact person for more detailed information - Head of the “Maltas association management” of the municipality of Rezekne Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

“Culture and Tourism Board” of the municipality of Rezekne shall open an open competition to the office of the head of the parish library OF Nagļu

Candidates must meet the following requirements:

 • higher academic, higher professional, secondary education in the field of libraries or higher academic, higher vocational, secondary education and further certificate of completion of educational courses in the field of library work;
 • desirable work experience in the field of library work;
 • knowledge of the laws and regulations in the field of libraries, the ability to focus and apply them;
 • the highest degree of national language skills;
 • skills to work with computer, information technology, office technique;
 • the ability to work with electronic databases and electronic systems; the ability to work with the library information system (BIS) Alice will be considered a priority;
 • ability to organise work independently and work on a collective basis;
 • be able to plan and organise their own and library work, with creative thinking, initiative;
 • there must be a high sense of contact and a sense of responsibility.

Remuneration: EUR 391,87 at the time of verification for part-time (0,5 rates), after a probationary period OF EUR 412,50, in accordance with the decision OF the Rēzekne District Council for Level IIIa, for the employee, according to the assessment.

Candidates must submit:

 • letter of motivation;
 • description of the professional activity (CV);
 • the application form;
 • a copy of the certificate of education;

Documents entitled “Cultural and tourism administration of the municipality of Rezekne” “Culture and Tourism Administration” SHALL be submitted in electronic form by the head of the library of the parish library OF Nagļu by 08_May_2023. 12.00 Rēzeknes municipality in the cultural and tourism administration of the municipality to e-mail: ktp@rezeknesnovads.lv 

Contact information: tel. 64607193

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by candidates and comply with the qualification requirements. For the second round - examination of the theoretical knowledge of applicants/work interview - candidates of the office whose documents submitted are in conformity with the requirements laid down in the tender regulations (found on the website of the www.rezeknesnovads.lv) shall be invited.

Rēzekne Municipality Authority “Dricānu Association Board” invites Full-time funeral (1 rate) IN Gaigalavas civil parish for an indefinite period

Requirements for candidates:

 • Education: average or average - special
 • Desire and ability to work actively
 • Physical resilience
 • National language use skills at higher grade
 • Preferred motor saw, bushcutter operator certificate

We are invited to see a description of the position IN THE county of Gaigalavas parish or on the website of the municipality: rezeknesnovads.lv

Remuneration OF basic work EUR 620,00 (before tax))

A copy of the application, a CV, a letter of motivation, a copy of the documents certifying education uz be sent to info@gaigalava.lv until 16 May 2023 (including)whether to submit personally Gaigalavas parish records, by address: Rēzeknes street 2, Gaigalava, Gaigalavas parish, Rezekne municipality.
Phone for reference: 64644537

Rēzekne Municipality Authority “Dricānu Association Board” invites 0.5 load of youth employees IN Gaigalavas civil parish for an indefinite period

Requirements for candidates:
• higher, secondary or secondary education;
• ability to schedule time, create communication and collaborate with others;
• digital content (affinity, social networking) skills;
• understanding of what is non-formal learning, what methods are;
• ability to organise non-formal education activities, events;
• high responsibility for work;
• creative approach to work, ability to respond quickly and self-initiative
• experience with adolescents and young people, the organisation of non-formal activities and events, the implementation of projects, will be considered an advantage;
the preferred category B driving licence;
• the ability to take decisions and demonstrate the initiative.

A description of the job can be found IN THE records of Gaigalavas parish or on the website of the municipality: rezeknesnovads.lv
Principal duties:
• perform work with youth IN Gaigalavas civil parish;
• support and promote youth initiatives by creating favourable conditions for the intellectual and creative development of young people;
• motivate young people to take advantage of the free time - participate in public life activities, engage in various projects and events;
• organize information and educational activities relevant to young people's age to raise awareness among young people about working life, career selection and non-formal education;
• promote the emergence of a positive culture of interaction and behaviour among young people;
• to cooperate with the authorities of the municipality of Rezekne, organisations;
• promote the involvement of young people in volunteering, cooperate with organisations and institutions;
• to establish cooperation with youth workers in the municipality of Rezekne municipality;
• to ensure publicity in social networks;
• improve knowledge and skills for youth work;

Remuneration: EUR 391,88 on part-time verification (0.5 rates), after test time EUR 412,50 – according to the decision of the Council of Rezekne, the level of the employee, according to the assessment.

A copy of the application, a CV, a letter of motivation, a copy of the documents certifying education uz be sent to info@gaigalava.lv until 16 May 2023whether to submit personally Gaigalavas parish records, by address: Rēzeknes street 2, Gaigalava, Gaigalavas parish, Rezekne municipality.
Phone for reference: 64644537

Rēzekne Municipality Authority “Dricānu Association Board” launches open competition for vacancy The post of a youth employee IN Ozolmuižas, Sakstagala and Kantinieku civil parish

Rēzekne Municipality Authority “Dricānu Association Board” calls for an indefinite period of time Youth worker full-time,

Profession code: 2422 57

Requirements for candidates:

 • higher, secondary or secondary education;
  •  skill to schedule time, create communication and collaborate with others.
  •  digital content (affinity, social networking) building skills;
  •  understanding of what is non-formal education, what are its methods;
  • ability to organise non-formal education activities, activities;
  • high responsibility for work;
  •  creative approach to work, ability to respond quickly and self-initiative
  • experience with adolescents and young people, the organisation of non-formal activities and events, the implementation of projects, will be considered an advantage;
  • national language skills at the highest level in accordance with the requirements of the national language law;
  • a driving licence of category B is desirable;
  • the ability to take decisions and demonstrate the initiative

We are invited to see a description of the job IN Dricānu in the management of the association or on the website: rezeknesnovads.lv

Contact person for more detailed information - lietvede Zahare phone - 64644539.

We offer:

- a contract of employment for an indefinite period of time;

- opportunities for professional development and education;         

- remuneration EUR 783,75 during probationary period EUR 825, 00 – according to the decision of the Council of Rezekne, the level of the employee, according to the assessment.

  Applicants until 16 May 2023 submit to the institution (“Last House”, Dricāni, Dricānu civil parish, Rezekne municipality, LV – 4615,) or send to e-mail: an application with an indication “dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv to the position of a youth employee” of the “1 TP7T association of the municipality of Rezekne” shall be indicated in the following documents:

1.1. the application questionnaire;
1.2. a description of the professional activity (CV);
1.3. a letter of motivation;
1.4. copies of documents certifying education.

Rēzekne Municipality Authority “Administration of the Vilnius Alliance” (Reg. No. 40900036645) an invitation to tender shall be issued for the position of a vacant wheelchair. The applicant must carry OUT THE maintenance of Viļānu PII, Viļānu administrative territory of the association, greening of the surroundings, improvement and maintenance of the market area.
Remuneration of basic work: EUR 620.00. Full load.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience; and application questionnaire with a reference to 'invitation to tender for THE office of an association of Viļānu' until 12 May 2023 at 12.00 send to e-mail vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or by 2023 12 May at 12.00 the “Viļānu Association Board” of the municipality of Rezekne, cultural area 1A, Viļānos shall be submitted.
Contact information: 64628033.
The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. For the second round, candidates whose documents submitted are in conformity with the requirements laid down in the tender regulations shall be invited to interview the work interview.

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces open competition to the central administration of the municipality of Rezekne Development planning departments territory Planner Position

An open invitation to tender shall be announced for the position of the spatial planning department of the Central Government Development Planning Division of the municipality of Rezekne.

Principal place of work: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601.

Candidates must meet the following requirements:

Remuneration of basic work EUR  1106.75 during probationary period EUR 1165, 00 – according to the decision of the Council of Rezekne, the level of the employee, according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 10 May 2023 at 12.00 shall be placed in the mailbox of the central administration of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the abovementioned address, or sent to an e-mail info@rezeknesnovads.lv or eAdresi application with an indication “invitation to the office of the spatial planning department of the Central Government Development Planning Division of Rezekne”, the following documents:

 • a description of the professional activity (CV);
 • a letter of motivation;
 • the application form;
 • copies of documents certifying education;
 • in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Contact person for the receipt of more detailed information – Deputy Head of the Regional Development Planning Division of Rezekne Brigita Arbidane, 64607185, 26582773.
The competition is organised in two stages:

 • in the first round of the competition, the Commission shall assess the applications of candidates and the documents submitted and invite candidates for the second round of the competition which comply with the requirements laid down in Section 6 of the Regulation, attested by the documents submitted in paragraph 7;
 • the second round of the competition shall consist of an examination of the theoretical and practical knowledge of candidates and an interview with the candidates selected in the first round.

“Rēzekne Municipality Authority“ Administration of Vilnius Alliance ”(tail 40900036645) launches open competition to the position of a vacancy specialist.

Applicants must meet the following requirements: second-level vocational higher education in the field of commercial knowledge and administration science or law; an appropriate working experience of a national or local government institution at least 2 (two) years; an appropriate working experience with different national registers, databases that are critical of the eligibility of the applicant, may be considered an advantage; experience in organising and performing procurement work may be considered an advantage; the experience of the organisation of the procurement work at the highest level; the knowledge of the national language at the highest level; the knowledge of information technologies, electronic means of communication and office technique; communication of the laws and regulations necessary for the performance of the duties; communication of the laws and regulations necessary for the performance of duties; communication, high-contact culture, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making;

The remuneration OF the basic salary OF EUR 880.00, AT the time of the verification, EUR 836,00, description of the post - can be found in the Annex.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience; and application questionnaire with a reference to “competition to Rezekne”, the office of the “1 TP5T association of the association” shall hold the position of the procurement specialists ”until 21 April 2023 at 12.00 send to e-mail vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or by 21 April 2023 at 12.00 the “Viļānu Association Board” of the municipality of Rezekne, cultural area 1A, Viļānos shall be submitted. Contact information 64628033. The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. Candidates whose documents submitted comply with the requirements laid down in the tender regulations shall be invited to an interview on the examination of the theoretical and practical knowledge of applicants.

Rezekne Municipality Institution “Dricāni Union Board”  (Reg. No 40900027407 shall open an open invitation to tender for the position of the construction technician of the vacancy and technical security department.

Requirements for the applicant:

 • Secondary vocational or higher education
 • Previous experience in the design and construction of road maintenance or roads (streets, bridges) will be considered as an advantage for at least 2 years.
 • Excellent knowledge of the national language.
 • Ability to independently obtain information on the development of road construction, road daily and periodic maintenance, road (street, bridge) maintenance technologies, as well as traffic organisation.
 • Ability to work in a team, ability to plan, coordinate and manage local road and street infrastructure development and maintenance works.
 • The ability to organise the execution of the work, to improve the competence of the office independently.
 • Ability to schedule budget, control the use of budget resources in accounting and resource management applications.
 • The ability to compile simple road repairs, work tasks and specifications.
 • Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team.
 • Excellent computer skills (MS Word, Excel).
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it.
 • Category B driving licence.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 836,00

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 880,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with reference to “competition on the municipality of Rezekne”  authority of the institution “Dricānu association” road construction technician 'until 28 April 16.30 To be sent to e-mail dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or in a sealed envelope until 28 April 2023 at 16.30 is submitted personally to the institution “Dricānu Association Board”, “Last House”, Dricāni, Dricanu parish, Rezekne municipality, application in a sealed envelope marked “competition on the municipality of Rezekne”  authority of the institution “Dricānu association” road construction technician '.

Contact:

 • head of the institution “Dricānu Association” Andrejs Tsarud, tel. 29388271

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants and comply with the qualification requirements. For the second round – examination of theoretical knowledge of applicants/work interview - the tenderers whose documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rezekne Municipality Institution “Dricāni Union Board”  (Reg. No 40900027407 shall open an open invitation to tender for the position of the head of the Road Grid of the vacancy department.

Requirements for the applicant:

 • Secondary or secondary vocational training;
 • Category of driver of tractor (TR4);
 • A level 2 national language knowledge;
 • A high sense of responsibility and precision;
 • Desirable work experience in this capacity;

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 705,85.

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 743.00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with reference to “competition on the municipality of Rezekne”  authority of the institution “Dricānu association” “Head of the driver of the road grader” until 2023 28 April at 16.30  send to e-mail dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or in a sealed envelope until 28 April 2023 at 16.30 submitted personally to the institution “Dricānu Association Board”, “Last House”, Dricāni, Dricanu parish, Rezekne municipality, application in a sealed envelope marked “competition on the municipality of Rezekne”  authority of the institution “Dricānu association” “Head of the driver of the road grader”.

Contact:

 • head of the institution “Dricānu Association” Andrejs Tsarud, tel. 29388271.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants and comply with the qualification requirements. For a second round - work interview, candidates whose documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzekne District Municipality “Maltas Association Board” (tail. No. 40900027426, address: Freedom Street 6, Malta, Maltas civil parish, Rēzekne municipality, LV-4630) announces an open invitation to tender for the vacant position of the “Maltas association of the municipality of Rezekne”

The applicant shall comply with the following requirements:

 • higher, secondary or secondary education;
 • skill to schedule time, create communication and collaborate with others.
 • developing digital content (affinity, social networking content);
 • understanding of what is non-formal education, what are its methods;
 • ability to organise non-formal education activities, activities;
 • high responsibility for work;
 • creative approach to work, ability to respond quickly and self-initiative
 • experience with adolescents and young people, the organisation of non-formal activities and events, the implementation of projects, will be considered an advantage;
 • a driving licence of category B is desirable;
 • the ability to take decisions and demonstrate the initiative

Description of the position, by-laws, application form - can be found on the website of the municipality, www.reseknesnovads.lv.

Documents with an indication of “competitions to the municipality of Rezekne” in the “Maltas Association Board” vacancy “youth employee Feimaņu parish” until 20 April 2023 at 14.00 send to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in a sealed envelope until 20 April 2023 at 14.00 to be submitted personally to the institution “Maltas Association Board”, lietvedei 3, Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rezekne municipality.

The applicant must submit:

 • a description of the professional activity (CV);
 • a letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • application questionnaire

Contact person for more detailed information - head of the institution “Maltas association” Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-mail: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Remuneration of basic work 412,50 EUR (0.5 load IN Feimaņu civil parish)
Remuneration of basic work at the time of verification 391,87 EURO.

The competition is organised in two stages.
In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted.
To the second round: theoretical (written test-response) of applicants and work interviews with candidates selected in the first round.

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces open competition to the central administration of the municipality of Rezekne Development planning departments territory Planner Position

An open invitation to tender shall be announced for the position of the spatial planning department of the Central Government Development Planning Division of the municipality of Rezekne.

Principal place of work: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601.

Candidates must meet the following requirements:

 • higher education in engineering, architecture, urban planning, spatial development planning, spatial planning, land-use or geography;
 • understanding of the development of municipal planning documents;
 • experience of working with cartographic material and experience at work with drawing computer programs (Micro Station, AutoCAD, ArcGIS) at user level;
 • knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 • good skills in working with computer, applications and other office equipment;
 • the knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law;
 • high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 • ability to work with a large amount of information;
 • the ability to work with electronic document management systems, e-mail;
 • good organizer and analytical capacity, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making, communication and cooperation skills.

Remuneration of basic work EUR  1106.75 during probationary period EUR 1165, 00 – according to the decision of the Council of Rezekne, the level of the employee, according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 20 April 2023 at 12.00 shall be placed in the mailbox of the central administration of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the abovementioned address, or send to e-mail a info@rezeknesnovads.lv application with an indication of “invitation to the office of the spatial planning department of the Central Government Development Planning Division of Rezekne”, the following documents:

 • a description of the professional activity (CV);
 • a letter of motivation;
 • the application form;
 • copies of documents certifying education;
 • in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Contact person for the receipt of more detailed information – Deputy Head of the Regional Development Planning Division of Rezekne Brigita Arbidane, 64607185, 26582773.
The competition is organised in two stages:

 • in the first round of the competition, the Commission shall assess the applications of candidates and the documents submitted and invite candidates for the second round of the competition which comply with the requirements laid down in Section 6 of the Regulation, attested by the documents submitted in paragraph 7;
 • the second round of the competition shall consist of an examination of the theoretical and practical knowledge of candidates and an interview with the candidates selected in the first round.

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board”
calls for an umbrella (with archives and economic duties) AT Feimaņu in primary school

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” (tail. No. 40900027426, address: Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rēzekne municipality, LV-4630) announces an open competition to the vacancy of the municipality of Rēzekne “Maltas Association Board” (with archives and economic duties) AT Feimaņu primary school.

Requirements for the applicant:

 • average vocational or higher education;
 • desirable work experience in a local government institution or public administration;
 • the need for regulatory expertise in the field of records, staff, labour law and the ability to address them and the ability to carry out their analysis and application;
 • the activities of the local government, its organisational structure and the management system must be familiar;
 • rational skills of the work organisation, the system of systematisation, the ability to identify errors and eliminate them immediately;
 • the ability to use theoretical knowledge in practice;
 • skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 • the ability to work with electronic document management systems;
 • good communication and cooperation skills;
 • high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 • national language skills at the highest grade;
 • perfect reputation.

Remuneration of basic work at the time of verification 760,00 EUR

The remuneration of basic work after a probationary period of EUR 800,00 – in accordance with the decision of the Council of Rezekne, the level of the employee – according to the assessment.

Description of the position, by-laws, application form - found on the municipal website www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with an indication “Competition on Rezekne Municipality Authority “Maltas Association Board” vacancy “novede Feimaņu primary school” by 2023 20 April at 14.00 send to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in sealed envelope until 2023 20 April at 14.00 to be submitted personally to the institution “Maltas Association Board”, lietvedei 3, Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rezekne municipality.

Contact person for more detailed information - head of the institution “Maltas association” Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-mail: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

The competition is organised in two stages.
In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted.
To the second round: theoretical (written test-response) of applicants and work interviews with candidates selected in the first round.

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for work on Social worker the position
(for an indefinite period)

Basic duties of the office:

 • Identify the social needs of customers and identify social problems.
 • Create and collect customer files.
 • Schedule individual social care and social rehabilitation.
 • Regularly update customer documents in accordance with the specified terms.
 • Co-ordinate the development of individual social care and social rehabilitation plans in cooperation with members of the interprofessional team, in conformity with the results and needs of the assessment of the performance of clients.
 • Provide support to customers in addressing social problems and provide information on opportunities to improve their social situation.
 • Consider customer proposals and complaints.
 • Make proposals relating to the improvement of the quality of the social care/social rehabilitation process.

Position requirements:

 • Second-level professional or academic education in social work or caritative social work.
 • Experience with customer service, social case management.
 • The ability to assess the quality of the social care and social rehabilitation service provided.
 • The ability to collect, analyse and process information obtained during the care and rehabilitation process.
 • Expertise in health care, psychology, pedagogy and social work.
 • Skill to manage and promote team activities.
 • Ability to take independent decisions and take responsibility for their professional activities.
 • Work experience in social work with children is desirable.

Normal working time

Salary Gross EUR 935

Address of work – multifunctional social service centre “Vecružina”, lake street 23A, Vecružina, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

CV, motivation letter and evidence of education by 28 April 2023.

send to e-mail, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Call for the position of a social worker” phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for a vacancy
Social rehabilitator the position
(for an indefinite period)

Basic duties of the office:

 • participate in the development, implementation and development of the individual social rehabilitation plan of clients;
 • developing and improving customer self-care, hygiene, ethical standards and other social skills;
 • teach clients to focus on their social environment;
 • instruct clients to identify needs, set targets and plan actions to achieve it;
 • to involve and promote the participation of customers in leisure time – in interest groups, recreational afternoons, discussion afternoons, games, singing, drawing, etc.;
 • involve and promote the participation of customers in the attendance and organisation of educational, cultural and sporting events - theatre, cinema, concerts, exhibitions, hiking, excursions, sports days, physical cultural activities - and various other events etc.

Position requirements:

 •  1. first level vocational higher education;
 • excellent knowledge of the national language;
 • good computer skills;
 • communication and communication skills;
 • the ability to take independent decisions and take responsibility for their professional activities;
 • work experience in social work with children is desirable.

CV and motivation letter by 28 April 2023 e-mail, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Contest for the position of social rehabilitator” phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Salary Gross 706,50 EUR

Company - Rezekne municipality, multi-functional social service centre “Vecružina”

Address of work - LATVIA, lake street 23A, Vecružina, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for work on Psychologist the position
(for an indefinite period)

Basic duties of the office:

Plan psychologist advice in accordance with the documents governing the activities.

Provide personal psychologist advice to a person in crisis situations, problems and psychological discomfort.

Provide personal psychologist advice in cases of personal behaviour involving psychological rehabilitation.

In cooperation with other social workers, analyse the causes of the socio-psychological problems of the person and draw up proposals to address them.

Position requirements:

Higher vocational education - Master's degree in psychology.

A high sense of responsibility, flexibility and initiative.

Compliance with the requirements of Section 72 of the Law on the Protection of Children.

Excellent knowledge of Latvian and Russian language.

Good skills in working with a computer.

Skills to work in the team, skills in job scheduling and organization.

Salary Gross 986 EUR

Address of work – multifunctional social service centre “Vecružina”, lake street 23A, Vecružina, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

CV, motivation letter and evidence of education by 28 April 2023 send to e-mail, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Contest to a psychologist”

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for work on Ergotherapist the position
(for an indefinite period)

Duties of work:

 • Perform a full-cycle ergotherapy patient (evaluation of functional condition, resources and abilities, preparation of treatment plan and conclusions, provision of ergotherapy procedure, observation and analysis of rehabilitation results).
 • Prepare and prepare medical and accounting documentation.

For the applicant:

 • Bachelor's degree in health care, qualification – ergotherapist.
 • Registration in the Register of Medical Persons.
 • Preferably certificate in the speciality of ergotherapist
 • Compliance with the requirements of the national language law.

The competencies necessary for the performance of the duties of work:

 • Skill to work in the Multidisciplinary team.
 • The medical technologies necessary for professional activities should be familiar with.
 • The theoretical and practical knowledge corresponding to speciality must be managed.
 • Good communication skills. The ability to communicate with the patient and his or her own language in a language that is comprehensible to them.
 • Basic skills in the use of information technologies and the preparation of documents.
  Working time - full load
  Wages and salaries brutto-1555 EUR
  Place of work – multifunctional social service centre “Vecružina” on the street OF lake 23A, Vecrujin, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636
  THE CV and the letter of application are requested to be sent to e-mail: tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv by 28 April 2023

Rēzekne Municipality Authority “Administration of the Vilnius Alliance” (Reg. No. 40900036645) izsludina  konkursu uz vakanto projektu vadītāja amatu.

The applicant must have higher education complemented with expertise in the field of document management, good skills at work with information technologies, excellent communication and cooperation skills, creative and independent approaches to work, sense of responsibility and accuracy, a desire to acquire new skills and knowledge, skills to work with modern information technologies.

Remuneration of basic work: EUR 919, EUR 60 at the time of verification, EUR 968.00 after probationary period.
Description of the position - see below.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience; and application questionnaire with a reference to 'invitation to tender for THE management project of THE 1 TP5T association' until 12 April 2023 at 12.00 to be sent to e-mail vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or until 12 April 2023 12.00 is to be submitted to the Rēzekne Municipality Authority “Viļānu Association Board”, cultural area 1A, Viļānos.
Contact information: 64628033.
The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. For the second round, candidates whose documents submitted are in conformity with the requirements laid down in the tender regulations shall be invited to interview the work interview.

Rēzekne Municipality Authority “Viļānu Association Board” (tail No 40900036645) is announced open a competition on a vacant holding office in the parish OF Sokolku.

Applicants shall comply with the following requirements:

Education – preferable in higher or secondary vocational engineering, commercial service management, construction, real estate management or similar areas; higher education will be considered an advantage;

An appropriate work experience in accounting of material values, planning and organisation of economic activities, organisation of work placement works, street, road maintenance work, handling of transport-related issues and management, organisation and control of subordinate employees in a State or local government institution or private commercial structure is desirable.

Knowledge of the national language at the highest level, good communication and cooperation capacities;

The ability to handle information technologies, office equipment, electronic document management and procurement systems and electronic means of communication;

Knowledge of the laws and regulations necessary for the performance of the duties of office and the ability to orientate them;

Communication, high-contact culture, the ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making;

Category B driving licence; in addition TO the CATEGORY C1 or C driving licence, the right will be considered as an advantage;

Remuneration OF basic work EUR 748.00, description of office - found on the website www.rezeknesnovads.lv .

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience and an application form (located on the local government website) www.rezeknesnovads.lv) with an indication “for the competition to Rezekne Municipality Authority“ 1 TP5T Association Board ”, the position of the manager of the holding manager IN the parish OF Sokolku” until 12 April 2023 at 12.00 send to e-mail vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or by 12 April 2023 at 12.00 the “Viļānu Association Board” of the municipality of Rezekne, cultural area 1A, Viļānos shall be submitted. Contact information 64628033. The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. Candidates whose submitted documents are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) shall be invited to the second round of the work on the examination of theoretical and practical knowledge of applicants. www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

In the municipality of Rezekne, THE “Viļānu Association Board” (tail No 40900036645) is open to tender for the vacant kitchen staff position.

Applicants shall comply with the following requirements:

Education – secondary education, vocational education, primary education. National language use skills at average (B1, B2).

Appropriate work experience is desirable for the post:

 • Responsible for the sanitary condition of the kitchen and canteen rooms, taking part in cleaning and arranging them.
 • Ensure that dishes are washed regularly and qualitatively, they are properly stored and disinfected. To comply with the working discipline and the working time schedule, to use maximum working time to carry out the work entrusted.
 • Communication, high-contact culture, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making.

Remuneration OF basic work OF EUR 620,00 - found on the website www.rezeknesnovads.lv .

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience and an application form (located on the local government website) www.rezeknesnovads.lv) by means of an indication “for the competition to Rēzekne Municipality Authority“ Viļānu Association Board ”Viļānu secondary school staff position” until 6 April 2023 at noon 12.00 to be sent to e-mail vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or by 6 April 2023 at 12.00 is submitted by the “Viļānu Association Board” of the municipality of Rezekne, cultural area 1A, Viļānos. Contact information 64628033. The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. Candidates whose documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) shall be invited to the second round of the work. www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

In the municipality of Rezekne, THE “Viļānu Association Board” (tail No 40900036645) is issued a call for a vacancy cook.

Applicants shall comply with the following requirements:

Education – average, secondary education, higher education will be considered an advantage;

An appropriate working experience to ensure the preparation of high-quality food in the school canteen, subject to sanitary norms and requirements, is desirable.

Knowledge of the national language at the highest level, good communication and cooperation capacities;

Skills to handle information technology, office technique.

Communication, high-contact culture, the ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making;

Remuneration OF basic work EUR 630,00, description of office - found on the website www.rezeknesnovads.lv .

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience and an application form (located on the local government website) www.rezeknesnovads.lv) with a reference to “the competition on Rezekne Municipal Authority“ Viļānu Association Board ”cook AT Viļānu in secondary school” until 6 April 2023 at noon 12.00 to be sent to e-mail vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or by 6 April 2023 at 12.00 is submitted by the “Viļānu Association Board” of the municipality of Rezekne, cultural area 1A, Viļānos. Contact information 64628033. The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. Candidates whose submitted documents are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) shall be invited to the second round of the work on the examination of theoretical and practical knowledge of applicants. www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces an open invitation to tender for the post of Deputy Head of the “Culture and Tourism Board” of the municipality of Rezekne. 

An open invitation to tender shall be announced for the position of the head of the head of the “cultural and tourism administration” of the local government institution of the municipality of Rezekne. Candidates must meet the following requirements:

 1. higher education (with the exception of Level 1 vocational higher education) in the field of cultural management;
 2. desirable work experience in cultural management;
 3. desirable work experience in a local government institution or public administration;
 4. a desirable experience in organising the general Latvian song and dance festival and/or Latvian school youth songs and dance festivals at local government level;
 5. knowledge of laws and regulations in the field of cultural centres, libraries, museums and tourism, the ability to focus and apply them;
 6. the ability to analyse large-scale documents, including legal documents, to assess their compliance with the regulatory framework;
 7. the ability to perform assigned tasks under increased intensity and limited time;
 8. the ability to analyse the situation and the consequences of the action, find the most appropriate solution;
 9. knowledge of the activities of the local government, its organisational structure and the administrative system;
 10. national language skills at the highest grade;
 11. knowledge of at least one foreign language, which is the official language of the European Union;
 12. skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 13. the ability to work with electronic document management and other systems;
 14. the ability to make full use of the applied pattern language style in day-to-day work;
 15. there must be an understanding of ethical standards, be able to work in a team, be able to plan and organize the work of their and subordinate employees, have creative and flexible thinking, initiative;
 16. there must be a high culture of contact, sense of responsibility and precision;
 17. perfect reputation.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 1201,75.

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 1265,00 – in accordance with the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates for post by 31 March 2023 at 14.00 inserts Rezekne municipality in the central administration mailbox at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or send by post to the above address, or send to e-mail info@rezeknesnovads.lv  the following documents:

 1. a letter of motivation;
 2. a description of the professional activity (CV);
 3. the application form;
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Contact information 64607174; 64607202. The evaluation of candidates' candidates shall be commenced no later than 3 (three) days after the end of the time period for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces open competition to the central administration of the municipality of Rezekne (for a certain period)

Legal and Registry Officer's Legal Officer

An open competition to a vacancy is announced (for a definite period - the time of absence of a basic employee) the position of a lawyer of the legal and record-keeping unit of the local government of the municipality of Rezekne.

Principal place: release alley 95A, Rezekne, LV-4601.

Candidates must meet the following requirements:

 • higher education in the speciality of legal sciences;
 • work experience relevant to the post at the State or local government institution;
 • the experience of representation in judicial proceedings and the preparation of procedural documents, work with different national registers, databases and experience in debt collection, which are critical of the eligibility of a tenderer, may be regarded as an advantage;
 • knowledge of the conduct of the administrative process in State and local government institutions;
 • knowledge of the laws of local governments, the law of administrative procedure, as well as the knowledge of the laws and regulations necessary for the performance of the duties of a lawyer and the ability to orientate them;
 • knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law and preferably knowledge of one foreign language at the level of communication;
 • the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 • the ability to work with electronic document management systems (at least one), e-mail;
 • good organizer and analytical capacity, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making, communication skills;
 • knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 • high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 • ability to work with a large amount of information;
 • perfect reputation.

Remuneration of basic work EUR  1098.20 during probationary period EUR 1156, 00 – according to the decision of the Council of Rezekne, the level of the employee, according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 31 March 2023 at 14.00 the following documents shall be placed in the mailbox of the central administration of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the abovementioned address, or sent to e-mail, with the indication “competitions to Rēzekne Municipality's legal and record-keeping unit”:

1. a description of the professional activity (CV);

2. a letter of motivation;

3. the application form (located on the website of the www.rezeknesnovads.lv State);

4. copies of documents certifying education and work experience;

5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties;

Contact information: 64607200

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzekne Municipality Authority “Nautrēnu Association Board” (tail. No 40900027430, address: “Last house”, Rogovka, Nautrēnu civil parish, Rēzekne municipality, LV-4652) re-launches open competition on the vacancy of the municipality of Rēzekne “Nautrēnu association” road construction technician the position.

Requirements for the applicant:

 • Average vocational or higher education.   
 • An appropriate work experience in the field of engineering communications, including motorways, operating, maintenance or economic activities, is desirable.
 • Excellent knowledge of the national language.
 • Ability to continuously obtain information on the development of road operation, road daily and periodic maintenance, road (street, bridge) maintenance technologies as well as traffic organisation.
 • Ability to operate in a team, plan and coordinate local road and street infrastructure development and maintenance works.
 • Ability to schedule budget, control the use of budget resources in accounting and resource management applications.
 • The ability to compile simple road repairs, work tasks and specifications.
 • The ability to organise the execution of the work, to improve the competence of the office independently.
 • Skills in drawing up a budget plan and organising its execution.
 •  Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team.
 •  Good computer skills (MS Word, Excel).
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it.
 • Category B driving licence.

Principal duties:

 • To perform regular surveys of the state of the local government road, their elements, organise and monitor their maintenance, in conformity with the requirements of regulatory enactments.
  • Organise and monitor activities for improvement of traffic organisation (also during events and repairs).
  • Coordinating activities in the field of road construction and reconstruction.
  • Develop and update road lists and road maintenance logs and other documentation, promote the use of digital systems.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 836,00

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 880,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Applicants until 31 March 2023 at 16.00 send to e-mail info@nautreni.lv or submitted personally to the institution “Nautrēnu Association Board” for the node, “Last house”, Rogovka, Nautrēnu civil parish, Rezekne municipality, application in a sealed envelope marked “competition on the municipality of Rezekne”  the authority of the institution “Nautrēnu association” means the establishment of a road builder and which contains the following documents:

 • description of the professional activity (CV);
  • letter of motivation;
  • copies of documents certifying education and work experience;
  • the application form.

Contact person for more detailed information - head of the institution “Nautrēnu association” Livija Plavinska, tel. 29468107, e-mail: info@nautreni.lv.

VACANCY SOCIAL WORKER/CE
(for a certain period)
The social service of the municipality of Rezekne invites to apply for a vacancy
THE POSITION OF a SOCIAL WORKER IN a Kaunatas association (for a specified period)

Requirements for the applicant:

 • second-level professional or academic education in social work or caritative social work or obtain appropriate education;
 • desirable work experience in social work;
 • very good communication and motivation capabilities;
 • the ability to carry out its duties independently and to take decisions within the framework of its competence;
 • the ability to work in the team and promote cooperation;
 • ability to work in dynamic and changing working conditions;
 • excellent knowledge of the national language and knowledge of Russian language at the level of communication;
 • work with a computer at a good user level.

Principal duties:

 • To inform and advise adult persons on their right to social services and social assistance and the opportunities for their implementation as well as their co-operation obligations in the provision of social services and social assistance;
 • To accept and register written and oral submissions of the adult person, to ensure the examination of submissions in accordance with the procedures laid down in regulatory enactments;
 • To assess the social situation of the family of adult or adult persons, if necessary, to visit a person, family in a place of residence or location and to agree on a social problem which requires support;
 • Identify and raise the necessary resources in managing or addressing social cases, taking into account the specificities of social work in various areas of practice;
 • Develop and implement individual social rehabilitation plans, change and complement them according to identified social challenges and needs;
 • To organise the social services necessary for adult persons or families of adult persons;

Wages and salaries (gross) 935 euro.

Workload - full-time work.

Applicant by 2023 19 April (including) invited to submit:

 • a reasoned application;
 • professional description (CV);
 • copies of documents certifying education;
 • Copy of category B driving licence (preferably)

Applications to be sent electronically to e-mail: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv or to submit a personal Rezekne municipality in the social service of the local government in the 11 th office (Alley of Liberation 95 A, Rezekne)

Additional information can be requested by phone 20223392 (Sylvia Strankale).

We will contact applicants who meet the requirements and will be included in the second round of the selection.

Candidates for the vacant will be invited to a work interview, during which it will be possible to ascertain the knowledge and experience of labour issues.

Social service of the municipality of Rezekne (reg. No. 40900003729, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces an open competition to the position of social rehabilitator of the social rehabilitator of the social support unit of the social support unit of the vacant social service unit (for an indefinite period).

Requirements for the applicant:

 • first level vocational higher education - qualification of social rehabilitator or second level vocational higher or academic education in the field of social work;
 • specific knowledge in the field of the protection of children's rights;
 • very good communication and motivation capabilities;
 • the ability to carry out its duties independently and to take decisions within the framework of its competence;
 • communication, ability to work in stress situations, ability to analyse critical situations;
 • excellent knowledge of the national language and knowledge of Russian language at the level of communication;
 • good skills in working with computer in multiple programs, skills to work with office technics.

Remuneration OF basic work EUR 723

Normal working time, full load

The applicant must submit:

 • a reasoned application;
 • a description of the professional activity (CV);
 • copies of documents certifying education;
 • copies of documents certifying supplementary education

Applicants shall submit documents to the social service of the municipality of Rezekne, release alley 95A, Rezekne, 11 th Cabinet, or send to e-mail: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (with a reference to “competition to the position of social rehabiliter”).

The application must be submitted or made available by 19 April 2023 (including), the applications received after that deadline are not evaluated.

Rēzekne Municipality Authority “Nautrēnu Association Board” (tail. No 40900027430, address: “Last house”, Rogovka, Nautrēnu civil parish, Rēzekne municipality, LV-4652) re-launches open competition on the vacancy of the municipality of Rēzekne “Nautrēnu association” road construction technician the position.

Requirements for the applicant:

 • Average vocational or higher education.
 • An appropriate work experience in the field of engineering communications, including motorways, operating, maintenance or economic activities, is desirable.
 • Excellent knowledge of the national language.
 • Ability to continuously obtain information on the development of road operation, road daily and periodic maintenance, road (street, bridge) maintenance technologies as well as traffic organisation.
 • Ability to operate in a team, plan and coordinate local road and street infrastructure development and maintenance works.
 • Ability to schedule budget, control the use of budget resources in accounting and resource management applications.
 • The ability to compile simple road repairs, work tasks and specifications.
 • The ability to organise the execution of the work, to improve the competence of the office independently.
 • Skills in drawing up a budget plan and organising its execution.
 • Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team.
 • Good computer skills (MS Word, Excel).
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it.
 • Category B driving licence.

Principal duties:

 • To perform regular surveys of the state of the local government road, their elements, organise and monitor their maintenance, in conformity with the requirements of regulatory enactments.
 • Organise and monitor activities for improvement of traffic organisation (also during events and repairs).
 • Coordinating activities in the field of road construction and reconstruction.
 • Develop and update road lists and road maintenance logs and other documentation, promote the use of digital systems.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 836,00

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 880,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Applicants until 31 March 2023 at 16.00 send to e-mail info@nautreni.lv or submitted personally to the institution “Nautrēnu Association Board” for the node, “Last house”, Rogovka, Nautrēnu civil parish, Rezekne municipality, application in a sealed envelope marked “competition on the municipality of Rezekne”  the authority of the institution “Nautrēnu association” means the establishment of a road builder and which contains the following documents:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Contact person for more detailed information - head of the institution “Nautrēnu association” Livija Plavinska, tel. 29468107, e-mail: info@nautreni.lv.

Announcing open contest to vacancy Energist the position. The applicant shall comply with the following requirements:

 1. at least first level higher education in energy, engineering, construction, manufacturing, or other secondary education;
 2. a training course involving sustainable energy sector management issues will be considered an advantage;
 3. at least one year's professional experience in the work or profession related to his duties;
 4. a certificate of energy auditor will be considered as an advantage;
 5. experience in the implementation of the energy management system or the performance of energy audits will be considered as an advantage;
 6. work experience in State or local government institutions over the last 5 years of the year will be considered as an advantage;
 7. be familiar with energy and energy efficiency issues;
 8. be able to carry out an analysis of the factors affecting energy costs;
 9. the planning, management, implementation and control of projects;
 10. be able to present its vision and vision of dealing with energy-planning issues in the municipality;
 11. knowledge of the principles of drafting documents, presentation and storage of documents;
 12. the knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law;
 13. the ability to make full use of the applied pattern language style in day-to-day work;
 14. good communication and cooperation skills;
 15. ability to work with a large amount of information;
 16. high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 17. perfect reputation;
 18. the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 19. good computer skills, skills to work with optical programs (MS Word, MS Excel), skills to work with GIS, CAD programs, ability to quickly learn work with special programs and systems required to perform tasks;
 20. Category B driving licence.

The remuneration of the basic salary after probationary period shall be EUR 1113 (according to the decision of the Rēzekne District Council), which is correlated in accordance with the assessment of the employee. During the verification, the remuneration is set at EUR 1057.35.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

A description of the professional activity (CV), a letter of motivation, a copy of the documents certifying education and work experience, an application questionnaire (located at the local government website) www.rezeknesnovads.lv), in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of the duties of office, with an indication “for the competition to the position of the energy manager of the real estate management service of the local government of the municipality of Rezekne” until On 4 April 2023 at 12.00 send to e-mail info@rezeknesnovads.lv whether to be placed in the municipal central administration mailbox at the entrance, in the alley OF Liberation, IN Rēzekne. Contact information: t .22013625; t .64607202. The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants. For the second round – examination of theoretical and practical knowledge of applicants and work interview - the tenderers whose documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces open competition to the central administration of the municipality of Rezekne

Position of the construction technician of the construction board

An open invitation to tender shall be announced for the position of construction technician of the construction board of the local government of the municipality of Rezekne.

Principal place of work: Liberation alley 81, Rezekne, LV-4601

Candidates must meet the following requirements:

 1. secondary vocational or higher/non-finished higher education in the construction or architectural study programme;
 2. at least one year's professional experience in construction is desirable;
 3. excellent knowledge of the national language;
 4. know the legislation of the construction process;
 5. know the administrative process;
 6. excellent skills in working with a computer (MS Word, Excel); desirable skills in the use of the construction information system;
 7. a driving licence of category B is desirable;
 8. perfect reputation.

Remuneration of basic work during the examination EUR 1049.75, after probationary period EUR 1105, 00 – according to the decision of the Council of Rezekne, the level of the employee, according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 27 March 2023 at 12.00 shall be placed in the mailbox of the Central Administration of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the above address, or sent to e-mail info@rezeknesnovads.lv the following documents:

1. a description of the professional activity (CV);

2. a letter of motivation;

3. the application form;

4. copies of documents certifying education and work experience;

5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Contact information: 26531328.

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

           Rēzekne District Municipality “Kaunatas Association Board” (tail. No 40900027426, address: Raznas street 38, Kaunata, Kaunatas civil parish, Rēzekne municipality, LV-4622) announces an open invitation to tender for the vacant position of the “Kaunatas association” of the municipality of Rezekne.

The applicant shall comply with the following requirements:

 • higher, secondary or secondary education;
 • skill to schedule time, create communication and collaborate with others.
 • developing digital content (affinity, social networking content);
 • understanding of what is non-formal education, what are its methods;
 • ability to organise non-formal education activities, activities;
 • high responsibility for work;
 • creative approach to work, ability to respond quickly and self-initiative
 • experience with adolescents and young people, the organisation of non-formal activities and events, the implementation of projects, will be considered an advantage;
 • a driving licence of category B is desirable;
 • the ability to take decisions and demonstrate the initiative

Applicants until 23 March of the year submitted to the administration (central street 27, Sprudzev, Griškānu civil parish, Rezekne municipality, LV-4641) or sent to e-mail: info@griskani.lv an application with an indication “Competitions on the position of the government youth employee of the municipal council Kaunatas of the municipality of Rezekne ” and the following documents:

  • a description of the professional activity (CV);
  • a letter of motivation;
  • copies of documents certifying education and work experience;
  • application questionnaire

Contact person for more detailed information – head of “Kaunatas association” Janis Aleksans email: info@griskani.lv, mob. 26451063

Remuneration OF basic work EUR 412,50 (0,5 load IN Griškānu and Stoļerovas parish)

By-laws of the open competition, description of the position and application form - found on the local government website www.rezeknesnovads.lv.

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board”
calls for work road construction technicians

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” (tail. No. 40900027426, address: Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rēzekne municipality, LV-4630) announces an open competition to the vacancy of the municipality of Rēzekne, “Maltas Association Board”.

Requirements for the applicant:

 • Average vocational or higher education;
 • An appropriate professional experience in the performance or management of engineering communications, including motorways, operations, maintenance or economic activities;
 • Excellent knowledge of the national language;
 • Ability to continuously obtain information on the development of road operation, road daily and periodic maintenance, road (street, bridge) maintenance technologies, as well as traffic organisation;
 • Ability to operate in a team, plan and co-ordinate the development and maintenance works of the local government road and street infrastructure;
 • Ability to plan budget, control the use of budget resources in accounting and resource management applications;
 • The ability to compile simple road repairs, work tasks and specifications;
 • The ability to organise the execution of the work, to improve the competence of the office independently;
 • Skills in drawing up the budget plan and organising its execution;
 • Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team;
 • Good computer skills (MS Word, Excel)
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it;
 • Category B driving licence.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 836,00

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 880,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with an indication “Contest to Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” vacancy technician“” by 2023 24 March at 14.00 send to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in sealed envelope until 2023 24 March at 14.00 to be submitted personally to the institution “Maltas Association Board”, lietvedei 3, Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rezekne municipality.

Contact person for more detailed information - head of the institution “Maltas association” Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-mail: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (in absence: Gatis Pučka, mob. 26493459).

The competition is organised in two stages.

In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted. For the second round: theoretical (written test-response) and practical knowledge (computer skills) tests, as well as working interviews with candidates selected in the first round.

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board”
calls for an umbrella (with archives and economic duties) AT Feimaņu in primary school

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” (tail. No. 40900027426, address: Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rēzekne municipality, LV-4630) announces an open competition to the vacancy of the municipality of Rēzekne “Maltas Association Board” (with archives and economic duties) AT Feimaņu primary school.

Requirements for the applicant:

 • average vocational or higher education;
 • desirable work experience in a local government institution or public administration;
 • the need for regulatory expertise in the field of records, staff, labour law and the ability to address them and the ability to carry out their analysis and application;
 • the activities of the local government, its organisational structure and the management system must be familiar;
 • rational skills of the work organisation, the system of systematisation, the ability to identify errors and eliminate them immediately;
 • the ability to use theoretical knowledge in practice;
 • skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 • the ability to work with electronic document management systems;
 • good communication and cooperation skills;
 • high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 • national language skills at the highest grade;
 • perfect reputation.

Remuneration of basic work at the time of verification 760,00 EUR

The remuneration of basic work after a probationary period of EUR 800,00 – in accordance with the decision of the Council of Rezekne, the level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with an indication “Competition on Rezekne Municipality Authority “Maltas Association Board” vacancy “novede Feimaņu primary school” by 2023 24 March at 14.00 send to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv or in sealed envelope until 2023 24 March at 14.00 to be submitted personally to the institution “Maltas Association Board”, lietvedei 3, Freedom Street 6, Malta, Maltas parish, Rezekne municipality.

Contact person for more detailed information - head of the institution “Maltas association” Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-mail: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

The competition is organised in two stages.
In the first round, the Commission shall assess the applicants' applications and the documents submitted.
For the second round: theoretical (written test-response) and practical knowledge (computer skills) tests, as well as working interviews with candidates selected in the first round.

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces an open invitation to tender for the office of the administrative inspection officer of the central administration of the municipality of Rezekne

An open invitation to tender shall be announced for the position of an inspector of the administrative inspector of the local government of Rezekne.

Principal place of work: Krasuha Street-1, k-1, Audriņi, Audriņu civil parish, Rēzekne municipality, LV-4611.

Candidates must meet the following requirements:

- second-level higher education (higher education in law will be considered an advantage);

- knowledge of the conduct of the administrative process in State and local government institutions;

- knowledge of the law on administrative liability as well as the laws and regulations governing administrative liability and administrative infringement processes and the ability to address them;

- recommended work experience in local government or public institutions in the field of administrative infringement proceedings, or professional experience in law enforcement or controlling institution (institution);

- the experience of accounting, storage and use of material values may be considered as an advantage;

- knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law and preferably knowledge of one foreign language at the level of communication;

- the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;

- the ability to work with electronic document management systems (at least one), e-mail; understanding of the functioning of the e-case platform and the administrative infringement support information system (APAS);

- a driving licence of category “B”;

- good organizer and analytical capacity, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making, communication skills;

- high-contact culture, sense of responsibility and precision;

- ability to work with a large amount of information;

- a perfect reputation;

Remuneration of basic work EUR  957.60 during probationary period EUR 1008, 00 – according to the decision of the Council of Rezekne, the level of the employee, according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 21 March 2023 at 14:00 the following documents shall be placed in the mailbox of the Central Administration of the local government of the municipality of Rezekne, in Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the abovementioned address, or sent to e-mail for the following documents, with the indication “info@rezeknesnovads.lv to Rēzekne District Administrative Inspection Inspectorate”:

 1. a description of the professional activity (CV);
 2. a letter of motivation;
 3. the application form (located on the website of the www.rezeknesnovads.lv State);
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties;
 6. Copy of category “B” certificate

Contact information: 28080456
The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

The municipality of Rezekne, “Maltas Association Board”, calls for an indefinite period of time for youth workers to 0.5 load.

Profession code: 2422 57
Requirements for candidates:
• at least secondary education;
• ability to schedule time, create communication and collaborate with others;
• digital content (affinity, social networking) skills;
• understanding of what is non-formal learning, what methods are;
• ability to organise non-formal education activities, events;
• high responsibility for work;
• creative approach to work, ability to respond quickly and self-initiative
• experience with adolescents and young people, the organisation of non-formal activities and events, the implementation of projects, will be considered an advantage;
category B driving licence;
• the national language skills at the highest level in accordance with the requirements of the national language law and at least one official language of the European Union to the extent necessary for professional activity;
Principal duties:
• perform work with youth IN Feimaņu civil parish;
• support and promote youth initiatives by creating favourable conditions for the intellectual and creative development of young people;
• motivate young people to take advantage of the free time - participate in public life activities, engage in various projects and events;
• organize information and educational activities relevant to young people's age to raise awareness among young people about working life, career selection and non-formal education;
• promote the emergence of a positive culture of interaction and behaviour among young people;
• to cooperate with the municipal authorities of Rezekne, organisations, see school authorities;
• to spend young people in international youth exchanges within the Erasmus + programme and local training;
• promote the involvement of young people in volunteering, cooperate with organisations and institutions;
• to establish cooperation with youth workers in the municipality of Rezekne municipality;
• to ensure publicity in social networks;
develop knowledge and skills for youth work.

We offer:
- a contract of employment for an indefinite period of time;
- opportunities for professional development and education;
- remuneration of EUR 412.50 before tax

CV, letter of motivation, copies of documents certifying education and answers to the following questions:
“What do you associate with young people?”
“What do you think is a mobile job with youth?”
- call at least 3 ideas for activities that you can offer and implement within mobile exits,
send to maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv to 20 March 2023whether to submit a personal Feimaņu in the parish administration, after the address “parish house”, c. Feimaņi, Feimaņu parish, Rezekne municipality.
Phone for reference: 26128599

Rēzekne Municipality Authority “Dricānu Association Board” invites Full-time funeral (1 rate) IN Gaigalavas civil parish for an indefinite period

Requirements for candidates:

 • Education: average or average - special
 • Desire and ability to work actively
 • Physical resilience
 • National language use skills at higher grade
 • Preferred motor saw, bushcutter operator certificate

We invite you to see the description of the job and the rules in the files you've added.

Remuneration OF basic work EUR 620,00 (before tax).

A CV, a letter of motivation, a copy of documents certifying education to info@gaigalava.lv to 9 March 2023 (including)whether to submit personally IN Gaigalavas parish, by address: Rēzeknes street 2, Gaigalava, Gaigalavas parish, Rezekne municipality.
Phone for reference: 64644537

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces an open invitation to tender for the office of the head of the “cultural and tourism administration” of the municipality of Rezekne

An open invitation to tender shall be announced for the position of the head of the “cultural and tourism administration” of the local government institution of the municipality of Rezekne. Candidates must meet the following requirements:
1. higher education (except 1 st level vocational higher education);
2. work experience in cultural management;
3. a desirable work experience in a local government institution or public administration;
4. knowledge of laws and regulations in the field of cultural centres, libraries, museums and tourism, the ability to focus and apply them;
5. ability to analyse large-scale documents, including legal documents, to assess their compliance with the regulatory framework;
6. the ability to perform assigned tasks under increased intensity and limited time;
7. the ability to analyse the situation and the consequences of the action, find the most appropriate solution;
8. knowledge of the activities of the local government, its organisational structure and the administrative system;
9. national language skills at the highest grade;
10. knowledge of at least one foreign language, which is the official language of the European Union;
11. ability to work with computer, information technology, as well as with office equipment;
12. ability to work with electronic document management and other systems;
13. the ability to fully apply the applied pattern language style to day-to-day work;
14. be aware of ethical standards, be able to work in a team, be able to plan and organise the work of their and subordinate staff, have creative and flexible thinking, initiative;
15. have a high culture of contact, sense of responsibility and precision;
16. a perfect reputation.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 1401,25.
Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 1475,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality, www.reseknesnovads.lv.
Candidates until On 8 March 2023 at 14.00 shall be placed in the mailbox of the Central Administration of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the above address, or sent to e-mail info@rezeknesnovads.lv the following documents:
1. a letter of motivation;
2. a description of the professional activity (CV);
3. the application form;
4. copies of documents certifying education and work experience;
5. The concept of development of the cultural and tourism administration of the municipality of Rezekne (not more than one A4 format lapaspuse);
In the case laid down in Law 6, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of the duties of office.

Contact information 64607174; 64607202. The evaluation of candidates' candidates shall be commenced no later than 3 (three) days after the end of the time period for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. For the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview shall be invited by candidates whose documents submitted are in conformity with the requirements laid down in the tender regulations (found in the www.rezeknesnovads.lv of the local government).

 

Duties of work:

 • Perform full-cycle ergotherapy patient (functional condition,

assessment of resources and capabilities, preparation of treatment plan and conclusions, provision of ergotherapy procedures, monitoring and analysis of rehabilitation results).

 • Prepare and prepare medical and accounting documentation.

 

For the applicant:

 • Bachelor's degree in health care, qualification – ergotherapist.
 • Registration in the Register of Medical Persons.
 • Preferably certificate in the speciality of ergotherapist
 • Compliance with the requirements of the national language law.

 

The competencies necessary for the performance of the duties of work:

 • Skill to work in the Multidisciplinary team.
 • The medical technologies necessary for professional activities should be familiar with.
 • The theoretical and practical knowledge corresponding to speciality must be managed.
 • Good communication skills. The ability to communicate with the patient and his or her own language in a language that is comprehensible to them.
 • Basic skills in the use of information technologies and the preparation of documents.

  Working time - full load
  Wages and salaries brutto-1555 EUR
  Place of work – multifunctional social service centre “Vecružina” on the street OF lake 23A, Vecrujin, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

THE CV and the letter of application are requested to be sent to e-mail: tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv by 31 March 2023

Duties of work:

 • perform evaluation and analysis of patient/client functional status;
 • to draw up an individual rehabilitation plan according to the needs of the patient/client;
 • manage physiotherapy individual activities for the patient/customer;
 • train patient/customer for daily activities and their performance;

Requirements for the applicant:

 • professional bachelor degree in health care, qualification – physiotherapist, medical practitioner;
 • professional experience in physiotherapy;
 • a high sense of responsibility.

The competencies necessary for the performance of the duties of work:

 • psychological persistence and high-exposure culture;
 • the ability to create applied cooperation with the staff of the institution, clients and their parents;
 • the ability to work in a team;
 • national language skills at the highest level.

Working time - full load

Wages and salaries brutto - EUR 1555

Place of work – multifunctional social service centre “Vecružina” on the street OF lake 23A, Vecrujin, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636
THE CV and the letter of application are requested to be sent to e-mail: tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv by 31 March 2023

Basic duties of the office:

Identify the social needs of customers and identify social problems.

Create and collect customer files.

Schedule individual social care and social rehabilitation.

Regularly update customer documents in accordance with the specified terms.

Co-ordinate the development of individual social care and social rehabilitation plans in cooperation with members of the interprofessional team, in conformity with the results and needs of the assessment of the performance of clients.

Provide support to customers in addressing social problems and provide information on opportunities to improve their social situation.

Consider customer proposals and complaints.

Make proposals relating to the improvement of the quality of the social care/social rehabilitation process.

 Position requirements:

Second-level professional or academic education in social work or caritative social work.

Experience with customer service, social case management.

The ability to assess the quality of the social care and social rehabilitation service provided.

The ability to collect, analyse and process information obtained during the care and rehabilitation process.

Expertise in health care, psychology, pedagogy and social work.

Skill to manage and promote team activities.

Ability to take independent decisions and take responsibility for their professional activities.

Work experience in social work with children is desirable.
Normal working time

Salary Gross EUR 935

Address of work – multifunctional social service centre “Vecružina”, lake street 23A, Vecružina, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

CV, motivation letter and evidence of education by 20 March 2023

send to e-mail, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Call for the position of a social worker” phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Basic duties of the office:

Plan psychologist advice in accordance with the documents governing the activities.

Provide personal psychologist advice to a person in crisis situations, problems and psychological discomfort.

Provide personal psychologist advice in cases of personal behaviour involving psychological rehabilitation.

In cooperation with other social workers, analyse the causes of the socio-psychological problems of the person and draw up proposals to address them.

Position requirements:

Higher vocational education - Master's degree in psychology.

A high sense of responsibility, flexibility and initiative.

Compliance with the requirements of Section 72 of the Law on the Protection of Children.

Excellent knowledge of Latvian and Russian language.

Good skills in working with a computer.

Skills to work in the team, skills in job scheduling and organization.

Salary Gross 986 EUR

Address of work – multifunctional social service centre “Vecružina”, lake street 23A, Vecružina, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

CV, motivation letter and evidence of education by 20 March 2023 send to e-mail, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Contest to a psychologist”

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

 

Basic duties of the office:

1.1. to participate in the development, implementation and improvement of the individual social rehabilitation plan of clients;

1.2. to develop and improve customer self-care, hygiene, ethical standards and other social skills;

1.3. to teach customers the ability to focus on their social environment;

1.4. to instruct clients to identify needs, set targets and plan actions to achieve it;

1.5. to involve and promote the participation of customers in leisure time – in groups of interests, recreational afternoons, discussion afternoon, games, singing, drawing, etc.;

1.6. to involve and promote the participation of clients in the attendance and organisation of educational, cultural and sporting events - theatre, cinema, concerts, exhibitions, hiking, excursions, sports days, physical cultural activities - and various other events etc.

Position requirements:

2.1. first level vocational higher education

2.2. excellent knowledge of the official language;

2.3. good computer use skills;

2.4. communication and communication skills;

2.5. the ability to take independent decisions and take responsibility for his or her professional activities;

2.7. work experience in social work with children is desirable.

CV and motivation letter by 15 March 2023 e-mail, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Contest for the position of social rehabilitator” phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

 

Rēzekne Municipality Authority “Dricānu Association Board” invites youth employee 0.5 load, sports hall manager 0.25 load (total 0.75 rates) IN Gaigalavas civil parish for indefinite time

Requirements for candidates:
• higher, secondary or secondary education;
• ability to schedule time, create communication and collaborate with others;
• digital content (affinity, social networking) skills;
• understanding of what is non-formal learning, what methods are;
• ability to organise non-formal education activities, events;
• high responsibility for work;
• creative approach to work, ability to respond quickly and self-initiative
• experience with adolescents and young people, the organisation of non-formal activities and events, the implementation of projects, will be considered an advantage;
the preferred category B driving licence;
• Competence to take decisions and take the initiative
A description of the job can be found IN THE parish administration of Gaigalavas or on the website of the municipality

Principal duties:
• perform work with youth IN Gaigalavas civil parish;
• support and promote youth initiatives by creating favourable conditions for the intellectual and creative development of young people;
• motivate young people to take advantage of the free time - participate in public life activities, engage in various projects and events;
• organize information and educational activities relevant to young people's age to raise awareness among young people about working life, career selection and non-formal education;
• promote the emergence of a positive culture of interaction and behaviour among young people;
• to cooperate with the authorities of the municipality of Rezekne, organisations;
• promote the involvement of young people in volunteering, cooperate with organisations and institutions;
• to establish cooperation with youth workers in the municipality of Rezekne municipality;
• to ensure publicity in social networks;
• improve knowledge and skills for youth work;
• manage and monitor an ongoing trainer in the hall.

Remuneration OF EUR 573,75 (before tax)
A CV, a letter of motivation, a copy of documents certifying education to info@gaigalava.lv to 3 March 2023, or submit personally IN Gaigalavas parish administration, by address: Rēzeknes street 2, Gaigalava, Gaigalavas parish, Rezekne municipality.


Phone for reference: 64644537

02 March from the 13.00 to 14.30 ZOOM website of the country of employment for any interested party

offers an opportunity to meet STATE REVENUE SERVICE for representatives and learn about work and career opportunities.

 It will be possible for participants to ask questions of interest to their representatives.

Login Help: https://www.nva.gov.lv/lv/form/tiessaistes_tiksanas_vid_02_03_2023

 1. in Marchemail sent to your questionnaire will send a meeting link ZOOMon the site.

THE STATE REVENUE SERVICE (SRS) is one of the largest public institutions in Latvia. In order to carry out their tasks in the field of taxation, customs and excise supervision, we need educated, motivated, honest and responsible employees - the enthusiastic of tax, customs, social and legal sciences, records, ETC.

Forming a career SRS and we'll make better Latvia together! "

Current vacancies

 1. PPJD SOLICITOR  https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/343449988
 2. JIPSYP 1TD SOLICITOR  https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/343480519
 3. NNVP SOLICITOR  https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/343483936
 4. NNVP HEAD OF BUSINESS UNIT (legal education required) https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/343491718

Additional information - https://www.vid.gov.lv/lv/personals

Information on the institution - https://www.youtube.com/watch?v=Ce6tkdDVi-0

The municipality of Rezekne, “Dricānu Association Board” IN Gaigalavas parish, invites the farm manager to work on full-time (1 rate) for an indefinite period.

 Requirements for candidates:

 • Education: average or medium - special;
 • The need for prior experience in the organisation and management of economic processes;
 • Good computer skills, skills to use office techniques;
 • Category B driving licence;
 • High responsibility for work;
 • The initiative, analytical thinking, the ability to identify the problem and find a solution to it;
 • National language use skills at the highest grade.

We are invited to see a description of the position IN THE parish administration of Gaigalavas or on the website of the www.rezeknesnovads.lv

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 807,50 (before tax)
Remuneration of basic work after probationary period OF EUR 850,00 (before tax)

A CV, a letter of motivation, a copy of documents certifying education to info@gaigalava.lv to 23 February 2023 (including), or submit personally IN Gaigalavas parish administration, by address: Rēzeknes street 2, Gaigalava, Gaigalavas parish, Rezekne municipality.
Phone for reference: 64644537

Social service of the municipality of Rezekne (reg. No. 40900003729, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces an open invitation to tender for the position of the head of the “Pilcene” family of the vacant social service unit.

Requirements for the applicant:

 • higher education in the field of social work;
 • the knowledge of the official language at the highest level in accordance with the requirements of the national language law and the skills necessary for professional activity of at least one official language of the European Union are desirable;
 • at least 3 years of experience in social work
 • experience with persons with mental disorders will be considered as an advantage;
 • knowledge of regulatory enactments regulating the activities of the institution;
 • understanding of the functions and responsibilities of the local government in the field of social protection of the population, social services;
 • good working organisation and management skills, ability to work in a team, organise work to achieve the objectives of the unit;
 • good skills in working with MS Office programs;
 • ability to build positive relationships, skills in conflict resolution, good communication skills, psychological stress in stress situations;
 • Category B driving licence.

Remuneration OF basic work EUR 950,00

Description of the position - found on the municipal website.

The applicant must submit:

 • a reasoned application;
 • a description of the quality of life (curriculum vitae);
 • copies of documents certifying education and training;
 • other documents confirming the fulfilment of the requirements of the applicant;
 • the organisation and development priorities of the vision group's home activities in the next 2 (two) years, future developments, challenges and solutions (up to two A4 pages).

The application with the indication 'head of the group “Pilcene”/social worker ”shall be submitted within the prescribed time period to the social service of the municipality of Rezekne, the alley OF Liberation 95A, Rezekne, 11 th Cabinet, or send to e-mail: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (with an indication - competition on the position of the head of the group“ Pilcene ”/socialworker)

The application must be submitted or provided by: 3 March 2023. The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants and comply with the qualification requirements. The applicants whose documents submitted are in conformity with the requirements laid down in the tender regulations (found on the website of the local government) shall be invited to the second www.rezeknesnovads.lv – the applicant's work interview. 

 

Municipal authority of Rezekne municipalityViļānu association management '(tail No 40900036645, address: Cultural area 1A, Viļāni, Rezekne municipality, LV-4650) announces an open competition to the office of the local government authority “Viļānu association” of the municipality of Rezekne.

Candidates must meet the following requirements:

 1. Average vocational or higher education;
 2. An appropriate professional experience in the performance or management of engineering communications, including motorways, operations, maintenance or economic activities;
 3. Excellent knowledge of the national language;
 4. Ability to continuously obtain information on the development of road operation, road daily and periodic maintenance, road (street, bridge) maintenance technologies, as well as traffic organisation;
 5. Ability to operate in a team, plan and co-ordinate the development and maintenance works of the local government road and street infrastructure;
 6. Ability to plan budget, control the use of budget resources in accounting and resource management applications;
 7. The ability to compile simple road repairs, work tasks and specifications;
 8. The ability to organise the execution of the work, to improve the competence of the office independently;
 9. Skills in drawing up the budget plan and organising its execution;
 10. Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team;
 11. Good computer skills (MS Word, Excel)
 12. Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it;
 13. Category B driving licence.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 836,00
Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 880,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.
Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 28 February 2023 14.00 must be submitted TO THE Management Board of THE Viļānu association 2.7. Cultural area 1A, Viļāni, Rezekne municipality, LV-4650whether to be sent by post to the above address, or may be submitted by electronic mail to e-mail vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, the following documents:

 1. description of life (CV);
 2. letter of motivation;
 3. copies of documents certifying education and work experience;
 4. the application form.

Contact information 29285545.

The evaluation of candidates' candidates shall be commenced no later than 3 (three) working days after the end of the time period for submission of documents.
The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. For the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview shall be invited by candidates whose documents submitted are in conformity with the requirements laid down in the tender regulations (found in the www.rezeknesnovads.lv of the local government).

 

Rēzekne Municipality Authority “Kaunatas Association Board”, Tail. No 40900027411, registered office: Raznas street 38, Kaunata, Kaunatas parish, Rēzekne municipality, LV-4622, announces an open invitation to tender for the office of the “Kaunatas association of the municipality of Rezekne”.

Requirements for the applicant:

 • Average vocational or higher education.
 • An appropriate work experience in the field of engineering communications, including motorways, operating, maintenance or economic activities, is desirable.
 • Excellent knowledge of the national language.
 • Ability to continuously obtain information on the development of road operation, road daily and periodic maintenance, road (street, bridge) maintenance technologies as well as traffic organisation.
 • Ability to operate in a team, plan and coordinate local road and street infrastructure development and maintenance works.
 • Participate in the planning of road fund funds; follow the utilisation of the allocated road fund funds according to the annual expenditure estimates.
 • The ability to compile simple road repairs, work tasks and specifications.
 • The ability to organise the execution of the work, to improve the competence of the office independently.
 • Skills in drawing up a budget plan and organising its execution.
 • Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team.
 • Good computing skills (MS Word, Excel, etc.).
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it.
 • Category B driving licence.

Principal duties:

 • To perform regular surveys of the state of the local government road, their elements, organise and monitor their maintenance, in conformity with the requirements of regulatory enactments.
 • To organise the supervision of road safety at the time of repairs of roads (streets, bridges), during the organisation of events etc.
 • Coordinating activities in the field of road construction and reconstruction.
 • Develop and update road lists and road maintenance logs and other documentation, promote the use of digital systems.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 836,00. After a probationary period OF EUR 880,00, according to the decision of the Rēzekne District Council A level, the employee, according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Applications by applicants until 25 February 2023 at 14.00 send to e-mail kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lvby writing letters to THE administration address OF THE Kaunatas association: Raznas street 38, Kaunata, Kaunatas civil parish, Rēzekne municipality, LV-4622, or submit a personal administration in a sealed envelope with an indication of “competition to THE office of the building technician of THE 1 TP22T association”.

The following documents shall be appended to the application:

 • description of the applicant's activities (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Contact person for more detailed information - head of the institution “Kaunatas association” Janis Aleksans, mob. tel. 26451063, e-mail: janis.aleksans@griskani.lv.

Rēzekne Municipality Authority “Viļānu Association Board” (tail. No 40900036645, address: Cultural area 1A, Viļāni, Rezekne municipality, LV-4650) announce an open competition on the position of the local government authority of the municipality of Rēzekne “Viļānu Association Board” in economic matters.

Candidates must meet the following requirements:

 1. higher education;
 2. desirable work experience in the construction, design or management of economic processes at least 3 (three) years;
 3. there is a need for a wide range of laws and regulations and the ability to address them, as well as the ability to carry out analysis and application of legislation;
 4. the activities of the local government, its organisational structure and the management system must be familiar;
 5. rational skills of the work organisation, the system of systematisation, the ability to identify errors and eliminate them immediately;
 6. the ability to use theoretical knowledge in practice;
 7. skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 8. the ability to work with electronic document management systems;
 9. good communication and cooperation skills;
 10. high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 11. national language skills at the highest grade;
 12. perfect reputation.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 1672,00
Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 1760,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.
Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv. Candidates until 24 February 2023 14.00 must be submitted TO THE Management Board of THE Viļānu association 2.7. Cultural area 1A, Viļāni, Rezekne municipality, LV-4650whether to be sent by post to the above address, or may be submitted by electronic mail to e-mail vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, the following documents:

 1. a letter of motivation;
 2. a description of the life (CV);
 3. the application form;
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. The concept of development of the “Viļānu Association” of the municipality of Rezekne (not more than one A4 format lapaspuse);
 6. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Contact information 29285545.

The evaluation of candidates' candidates shall be commenced no later than 3 (three) working days after the end of the time period for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. For the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview shall be invited by candidates whose documents submitted are in conformity with the requirements laid down in the tender regulations (found in the www.rezeknesnovads.lv of the local government).

Rezekne Municipality Institution “Dricāni Union Board”  (Reg. No 40900027407 shall open an open invitation to tender for the position of the construction technician of the vacancy department.

Requirements for the applicant:

 • Secondary vocational or higher education
 • Previous experience in the design and construction of road maintenance or roads (streets, bridges) will be considered as an advantage for at least 2 years.
 • Excellent knowledge of the national language.
 • Ability to independently obtain information on the development of road construction, road daily and periodic maintenance, road (street, bridge) maintenance technologies, as well as traffic organisation.
 • Ability to work in a team, ability to plan, coordinate and manage local road and street infrastructure development and maintenance works.
 • The ability to organise the execution of the work, to improve the competence of the office independently.
 • Ability to schedule budget, control the use of budget resources in accounting and resource management applications.
 • The ability to compile simple road repairs, work tasks and specifications.
 • Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team.
 • Excellent computer skills (MS Word, Excel).
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it.
 • Category B driving licence.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 836,00

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 880,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents with reference to “competition on the municipality of Rezekne”  authority of the institution “Dricānu association” road construction technician 'until 24 February at 14.00  send to e-mail dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv or in sealed envelope until 2023 24 February at 14.00 submitted personally to the institution “Dricānu Association Board”, “Last House”, Dricāni, Dricanu parish, Rezekne municipality, application in a sealed envelope marked “competition on the municipality of Rezekne”  authority of the institution “Dricānu association” road construction technician '.

Contact:

 • head of the institution “Dricānu Association” Andrejs Tsarud, tel. 29388271

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants and comply with the qualification requirements. For the second round – examination of theoretical knowledge of applicants/work interview - the tenderers whose documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzekne Municipality Authority “Nautrēnu Association Board” (tail. No 40900027430, address: “Last house”, Rogovka, Nautrēnu civil parish, Rēzekne municipality, LV-4652) announces open competition to the municipality of the municipality of Rēzekne “Nautrēnu association” road construction technician the position.

Requirements for the applicant:

 • Average vocational or higher education.
 • An appropriate work experience in the field of engineering communications, including motorways, operating, maintenance or economic activities, is desirable.
 • Excellent knowledge of the national language.
 • Ability to continuously obtain information on the development of road operation, road daily and periodic maintenance, road (street, bridge) maintenance technologies as well as traffic organisation.
 • Ability to operate in a team, plan and coordinate local road and street infrastructure development and maintenance works.
 • Ability to schedule budget, control the use of budget resources in accounting and resource management applications.
 • The ability to compile simple road repairs, work tasks and specifications.
 • The ability to organise the execution of the work, to improve the competence of the office independently.
 • Skills in drawing up a budget plan and organising its execution.
 • Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team.
 • Good computer skills (MS Word, Excel).
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it.
 • Category B driving licence.

Principal duties:

 • To perform regular surveys of the state of the local government road, their elements, organise and monitor their maintenance, in conformity with the requirements of regulatory enactments.
 • Organise and monitor activities for improvement of traffic organisation (also during events and repairs).
 • Coordinating activities in the field of road construction and reconstruction.
 • Develop and update road lists and road maintenance logs and other documentation, promote the use of digital systems.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 836,00

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 880,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Applicants until 28 February 2023 at 10.00 send to e-mail info@nautreni.lv or submitted personally to the institution “Nautrēnu Association Board” for the node, “Last house”, Rogovka, Nautrēnu civil parish, Rezekne municipality, application in a sealed envelope marked “competition on the municipality of Rezekne”  the authority of the institution “Nautrēnu association” means the establishment of a road builder and which contains the following documents:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Contact person for more detailed information - head of the institution “Nautrēnu association” Livija Plavinska, tel. 29468107, e-mail: info@nautreni.lv.

Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for work on Social worker the position
(for an indefinite period)

Basic duties of the office:

 • Identify the social needs of customers and identify social problems.
 • Create and collect customer files.
 • Schedule individual social care and social rehabilitation.
 • Regularly update customer documents in accordance with the specified terms.
 • Co-ordinate the development of individual social care and social rehabilitation plans in cooperation with members of the interprofessional team, in conformity with the results and needs of the assessment of the performance of clients.
 • Provide support to customers in addressing social problems and provide information on opportunities to improve their social situation.
 • Consider customer proposals and complaints.
 • Make proposals relating to the improvement of the quality of the social care/social rehabilitation process.

Position requirements:

 • Second-level professional or academic education in social work or caritative social work.
 • Experience with customer service, social case management.
 • The ability to assess the quality of the social care and social rehabilitation service provided.
 • The ability to collect, analyse and process information obtained during the care and rehabilitation process.
 • Expertise in health care, psychology, pedagogy and social work.
 • Skill to manage and promote team activities.
 • Ability to take independent decisions and take responsibility for their professional activities.
 • Work experience in social work with children is desirable.

Normal working time

Salary Gross EUR 935

Address of work – multifunctional social service centre “Vecružina”, lake street 23A, Vecružina, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

CV, motivation letter and evidence of education by 13 February 2023 send to e-mail, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Call for the position of a social worker” phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

 Rezekne District Municipalities
Multi-functional social service centre “Vecružina”
calls for a vacancy
Social rehabilitator the position
(indefinite) 2 vacancies

Basic duties of the office:

 • participate in the development, implementation and development of the individual social rehabilitation plan of clients;
 • developing and improving customer self-care, hygiene, ethical standards and other social skills;
 • teach clients to focus on their social environment;
 • instruct clients to identify needs, set targets and plan actions to achieve it;
 • to involve and promote the participation of customers in leisure time – in interest groups, recreational afternoons, discussion afternoons, games, singing, drawing, etc.;
 • involve and promote the participation of customers in the attendance and organisation of educational, cultural and sporting events - theatre, cinema, concerts, exhibitions, hiking, excursions, sports days, physical cultural activities - and various other events etc.

Position requirements:

 • first-level vocational higher education
 • excellent knowledge of the national language;
 • good computer skills;
 • communication and communication skills;
 • the ability to take independent decisions and take responsibility for their professional activities;
 • work experience in social work with children is desirable.

We offer:
- contract of employment for an indefinite period
- Gross remuneration of EUR 706,50

A LETTER of motivation and a letter of motivation by 24 February 2022 to e-mail, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, entitled “invitation to tender for the position of social rehabilitator”, telephone for reference 64646135.
Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.
On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rezekne District Municipalities Multi-functional social service centre “Vecružina” calls for work on Psychologist position (for an indefinite period)

Basic duties of the office:

 • Plan psychologist advice in accordance with the documents governing the activities.
 • Provide personal psychologist advice to a person in crisis situations, problems and psychological discomfort.
 • Provide personal psychologist advice in cases of personal behaviour involving psychological rehabilitation.
 • In cooperation with other social workers, analyse the causes of the socio-psychological problems of the person and draw up proposals to address them.

Position requirements:

 • Higher vocational education - Master's degree in psychology.
 • A high sense of responsibility, flexibility and initiative.
 • Compliance with the requirements of Section 72 of the Law on the Protection of Children.
 • Excellent knowledge of Latvian and Russian language.
 • Good skills in working with a computer.
 • Skills to work in the team, skills in job scheduling and organization.

Salary Gross 986 EUR

Address of work – multifunctional social service centre “Vecružina”, lake street 23A, Vecružina, Silmalas civil parish, Rezekne municipality, LV-4636

Up to 03.03.2023

CV, motivation letter and evidence of education by 3 March 2023 send to e-mail, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, with indication “Contest to a psychologist” phone for inquiries 64646135.

Applications submitted which meet the requirements laid down will be considered.

On the basis of the General Data Protection Regulation, it is informed that the personal data provided in the application documents will be processed in order to provide only the selection process for this vacancy.

Rēzekne Municipality Authority “Dricānu Association Board” invites youth employee to 0.5 load IN Gaigalavas civil parish for indefinite time

Requirements for candidates:
• higher, secondary or secondary education;
• ability to schedule time, create communication and collaborate with others;
• digital content (affinity, social networking) skills;
• understanding of what is non-formal learning, what methods are;
• ability to organise non-formal education activities, events;
• high responsibility for work;
• creative approach to work, ability to respond quickly and self-initiative
• experience with adolescents and young people, the organisation of non-formal activities and events, the implementation of projects, will be considered an advantage;
the preferred category B driving licence;
• the ability to take decisions and demonstrate the initiative.

A description of the job can be found in THE parish administration OF Gaigalavas.

Principal duties:
• perform work with youth IN Gaigalavas civil parish;
• support and promote youth initiatives by creating favourable conditions for the intellectual and creative development of young people;
• motivate young people to take advantage of the free time - participate in public life activities, engage in various projects and events;
• organize information and educational activities relevant to young people's age to raise awareness among young people about working life, career selection and non-formal education;
• promote the emergence of a positive culture of interaction and behaviour among young people;
• to cooperate with the authorities of the municipality of Rezekne, organisations;
• promote the involvement of young people in volunteering, cooperate with organisations and institutions;
• to establish cooperation with youth workers in the municipality of Rezekne municipality;
• to ensure publicity in social networks;
develop knowledge and skills for youth work.

We offer:
- contract of employment for an indefinite period

- opportunities for professional development and education;
- remuneration of EUR 412.50 before tax

A CV, a letter of motivation, a copy of documents certifying education to info@gaigalava.lv to 15 February 2023, or submit personally IN Gaigalavas parish administration, by address: Rēzeknes street 2, Gaigalava, Gaigalavas parish, Rezekne municipality.
Phone for reference: 64644537

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces an open invitation to tender for the position of the economic security division of the central administration of the municipality of Rezekne.

Requirements for the applicant:

 • Higher education.
 • An appropriate work experience in a State or local government institution, which may be regarded as an advantage, is desirable for the position.
 • Excellent knowledge of the language of the country and the desired foreign language.
 • Ability to independently obtain information on the development of road construction, road daily and periodic maintenance, road (street, bridge) maintenance technologies, as well as traffic organisation.
 • Ability to design documentation related to the development and maintenance of road and street infrastructure (traffic organisation schemes, technical specifications, etc.).
 • Ability to plan, coordinate and manage local road and street infrastructure development and maintenance works.
 • The ability to organise the execution of the work, to improve the competence of the office independently.
 • Ability to control compliance of road infrastructure design, traffic organisation, construction and maintenance service providers.
 • Skills in drawing up a budget plan and organising its execution.
 • Good communication abilities, high sense of responsibility, precision and ability to work in a team.
 • Excellent computer skills (MS Word, Excel, AutoCAD, QGIS).
 • Initiative, analytical thinking, ability to identify the problem and propose options for resolving it.
 • Category B driving licence.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 1212,20

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 1276,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

The applicant must submit:

 • description of the professional activity (CV);
 • letter of motivation;
 • copies of documents certifying education and work experience;
 • the application form.

Documents entitled “Contest to the vacancy of the economic security division of the municipality of Rezekne” by the “road engineer” until 15 February 2023. 14.00 to be sent to e-mail info@rezeknesnovads.lv or in a sealed envelope until 15 February 2023 at 14.00 shall be placed in the mailbox of the central administration of the municipality of Rezekne at the entrance, release alley 95A, Rēzekne, LV-4601, or to be submitted to the central administration of the municipality of Rezekne, the Liberation Alliance 95A, Rezekne, 17 th Cabinet.

Contact:

 • head of Unit Andris Koļčs, 64607170, (in absence - Andris Stafeckis)

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants and comply with the qualification requirements. For the second round – examination of theoretical knowledge of applicants/work interview - the tenderers whose documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Rēzekne Municipality Authority “Maltas Association Board” (tail. No. 40900027426, address: Freedom Street 6, Malta, Maltas civil parish, Rezekne municipality, LV-4630) announces an open invitation to tender for the deputy of the head of the “Maltas association” of the municipality of Rezekne planning and Property Management the position.

An open invitation to tender shall be opened for municipal authority of the municipality of Rēzekne “Maltas Association Board” the position of Planning and Property Management. Candidates must meet the following requirements:

 1. higher education;
 2. 3 (three) years of work experience in a local government institution or public administration if there is higher education;
 3. there is a need for a wide range of laws and regulations and the ability to address them, as well as the ability to carry out analysis and application of legislation;
 4. the activities of the local government, its organisational structure and the management system must be familiar;
 5. rational skills of the work organisation, the system of systematisation, the ability to identify errors and eliminate them immediately;
 6. the ability to use theoretical knowledge in practice;
 7. skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 8. the ability to work with electronic document management systems;
 9. good communication and cooperation skills;
 10. high-contact culture, sense of responsibility and precision;
 11. national language skills at the highest grade;
 12. perfect reputation.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 1672,00

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 1760,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 17 February 2023 at 14.00 to be submitted TO the Management Board of THE Maltas Association for Cab 3, Freedom Street 6, Malta, Maltas civil parish, Rēzekne municipality, LV-4630, or to be sent by post to the above address, or may be submitted by electronic mail to e-mail maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv the following documents:

 1. a letter of motivation;
 2. a description of the professional activity (CV);
 3. the application form;
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. The concept of development of the “Maltas association” of the municipality of Rezekne (not more than one A4 format lapaspuse);
 6. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Contact information 27870687 The evaluation of candidates' candidates shall be commenced no later than 3 (three) days after the end of the time period for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Social service of the municipality of Rezekne (reg. No. 40900003729, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces an open competition to the position of social rehabilitator of the social rehabilitator of the social support unit of the social support unit of the vacant social service unit.

Requirements for the applicant:
first level vocational higher education - qualification of social rehabilitator or second level vocational higher or academic education in the field of social work;
• specific expertise in the field of children's rights;
• very good communication and motivation capabilities
• ability to carry out his duties independently and to take decisions within the framework of his competence;
• Communications, ability to work in stress situations, ability to analyse critical situations;
• excellent knowledge of the national language and knowledge of Russian language at the level of communication;
• Good skills in working with a computer in multiple programs, skills to work with office hardware.

Remuneration OF basic work EUR 723

Normal working time, full load

The applicant must submit:
• a motivated application;
a description of the professional activity (CV);
copies of documents certifying education;
copies of documents certifying supplementary education

Applicants shall submit documents to the social service of the municipality of Rezekne, release alley 95A, Rezekne, 11 th Cabinet, or send to e-mail: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (with a reference to “competition to the position of social rehabiliter”).

The application must be submitted or sent by 6 February 2023 (including), the applications received after that deadline are not evaluated.

Social service of the municipality of Rezekne (reg. No. 40900003729, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces an open invitation to tender for the position of the head of the “Pilcene” family of the vacant social service unit.

Requirements for the applicant:

 • higher education in the field of social work;
 • the knowledge of the official language at the highest level in accordance with the requirements of the national language law and the skills necessary for professional activity of at least one official language of the European Union are desirable;
 • at least 3 years of experience in social work
 • experience with persons with mental disorders will be considered as an advantage;
 • knowledge of regulatory enactments regulating the activities of the institution;
 • understanding of the functions and responsibilities of the local government in the field of social protection of the population, social services;
 • good working organisation and management skills, ability to work in a team, organise work to achieve the objectives of the unit;
 • good skills in working with MS Office programs;
 • ability to build positive relationships, skills in conflict resolution, good communication skills, psychological stress in stress situations;
 • Category B driving licence.

Remuneration OF basic work EUR 950,00

Description of the position - found on the municipal website.

The applicant must submit:

 • a reasoned application;
 • a description of the quality of life (curriculum vitae);
 • copies of documents certifying education and training;
 • other documents confirming the fulfilment of the requirements of the applicant;
 • the organisation and development priorities of the vision group's home activities in the next 2 (two) years, future developments, challenges and solutions (up to two A4 pages).

The application with the indication 'head of the group “Pilcene”/social worker ”shall be submitted within the prescribed time period to the social service of the municipality of Rezekne, the alley OF Liberation 95A, Rezekne, 11 th Cabinet, or send to e-mail: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (with an indication - competition on the position of the head of the group“ Pilcene ”/socialworker)

The application must be submitted or provided by: 16 February 2023  (including), applications received after this deadline are not evaluated.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the applicants and comply with the qualification requirements. The applicants whose documents submitted are in conformity with the requirements laid down in the tender regulations (found on the website of the local government) shall be invited to the second www.rezeknesnovads.lv – the applicant's work interview.

An open invitation to tender shall be announced for the position of the head of the head of the “cultural and tourism administration” of the local government institution of the municipality of Rezekne. Candidates must meet the following requirements:

 1. higher education in the field of cultural management;
 2. desirable work experience in cultural management;
 3. desirable work experience in a local government institution or public administration;
 4. a desirable experience in organising the general Latvian song and dance festival and/or Latvian school youth songs and dance festivals at local government level;
 5. knowledge of laws and regulations in the field of cultural centres, libraries, museums and tourism, the ability to focus and apply them;
 6. the ability to analyse large-scale documents, including legal documents, to assess their compliance with the regulatory framework;
 7. the ability to perform assigned tasks under increased intensity and limited time;
 8. the ability to analyse the situation and the consequences of the action, find the most appropriate solution;
 9. knowledge of the activities of the local government, its organisational structure and the administrative system;
 10. national language skills at the highest grade;
 11. knowledge of at least one foreign language, which is the official language of the European Union;
 12. skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 13. the ability to work with electronic document management and other systems;
 14. the ability to make full use of the applied pattern language style in day-to-day work;
 15. there must be an understanding of ethical standards, be able to work in a team, be able to plan and organize the work of their and subordinate employees, have creative and flexible thinking, initiative;
 16. there must be a high culture of contact, sense of responsibility and precision;
 17. perfect reputation.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 1201,75.

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 1265,00 – in accordance with the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 10 February 2023 at 14.00 shall be placed in the mailbox of the Central Administration of the municipality of Rezekne at the entrance, Rēzekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the above address, or sent to e-mail info@rezeknesnovads.lv  the following documents:

 1. a letter of motivation;
 2. a description of the professional activity (CV);
 3. the application form;
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Contact information 64607174; 64607202. The evaluation of candidates' candidates shall be commenced no later than 3 (three) days after the end of the time period for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Municipality of Rezekne Municipality (Reg. No 90009112679, address: Liberation alley 95A, Rezekne, LV-4601) announces an open invitation to tender for the office of the head of the “cultural and tourism administration” of the municipality of Rezekne

An open invitation to tender shall be announced for the position of the head of the “cultural and tourism administration” of the local government institution of the municipality of Rezekne. Candidates must meet the following requirements:

 1. higher education or higher education in the field of cultural management;
 2. 3 (three) years of professional experience in cultural management where there is higher education;
 3. 1 (one) annual work experience in cultural management where there is higher education in the field of cultural management;
 4. desirable work experience in a local government institution or public administration;
 5. knowledge of laws and regulations in the field of cultural centres, libraries, museums and tourism, the ability to focus and apply them;
 6. the ability to analyse large-scale documents, including legal documents, to assess their compliance with the regulatory framework;
 7. the ability to perform assigned tasks under increased intensity and limited time;
 8. the ability to analyse the situation and the consequences of the action, find the most appropriate solution;
 9. knowledge of the activities of the local government, its organisational structure and the administrative system;
 10. national language skills at the highest grade;
 11. knowledge of at least one foreign language, which is the official language of the European Union;
 12. skills to work with computer, information technologies as well as office equipment;
 13. the ability to work with electronic document management and other systems;
 14. the ability to make full use of the applied pattern language style in day-to-day work;
 15. there must be an understanding of ethical standards, be able to work in a team, be able to plan and organize the work of their and subordinate employees, have creative and elesty thinking, initiative,
 16. there must be a high culture of communication, sense of responsibility and precision;
 17. perfect reputation.

Remuneration of basic work at the time of verification EUR 1401,25.

Remuneration of basic work after a probationary period OF EUR 1475,00 – according to the decision of the Council of Rezekne, level of the employee – according to the assessment.

Description of the position - found on the website of the municipality www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 10 February 2023 14.00 is placed in the central administration mailbox of the municipality of Rezekne at the entrance, Rezekne, Liberation Alliance 95A, LV-4601, or sent by post to the above address, or sent to e-mail info@rezeknesnovads.lv  the following documents:

 1. a letter of motivation;
 2. a description of the professional activity (CV);
 3. the application form;
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. The concept of development of the cultural and tourism administration of the municipality of Rezekne (not more than one A4 format lapaspuse);
 6. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties.

Contact information 64607174; 64607202. The evaluation of candidates' candidates shall be commenced no later than 3 (three) days after the end of the time period for submission of documents.

The competition is organised in two stages. In the first round, the Commission shall assess the documents submitted by the candidates. On the second round, the examination of theoretical and practical knowledge of candidates and the work interview - candidates for which the documents submitted are in conformity with the tender regulations (found on the website of the local government) are invited www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.