Kaunatas apvienības pārvalde aicina darbā autogreidera vadītāju

17.05.2024

Parish news

Kaunatas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027411 adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kaunatas apvienības pārvaldes autogreidera vadītaja amatu. Amata pretendentam ir jāveic  Kaunatas apvienības pārvaldes teritoriālajās vienībās autoceļu uzturēšanas darbus: autoceļu greiderēšanu, ceļa klātnes planēšanu un profilēšanu, sniega tīrīšanu.   

Requirements for the applicant:

  • valsts valodas prasme pamata līmeņa 2. pakāpe atbilstoši  (A2);
  • tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR4;
  • darba pieredze darbā ar traktortehniku ne mazākai pa 5 gadiem;
  • zināt transportlīdzekļu ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
  • veikt uzdotus darba uzdevumus labā kvalitātē.

Pamatdarba atalgojums EUR 850,00, summēteis darba laiks, stundas amata likme EUR 5,09 EUR.

Profesionālās darbības apraksts (CV),  izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu  kopijas un pieteikuma anketu  ar norādi  “Konkursam  uz Kaunatas apvienības  pārvaldes  autogreidera vadītāja  amatu” līdz 2024. gada 30. maijam  plkst. 16.00 jāiesniedz  Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes “Kaunatas apvienības  pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641  

Kontaktinformācija: Daivis Rudzgailis tālr. 22403080

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk ka 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisijas izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus, uz otro kārtu - darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Click to Listen highlighted Text!