2023

Valsts svētku priekšvakarā tika pasniegts augstāko Rēzeknes novada apbalvojums – Atzinības raksts, kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas izdoto kolekcijas monētu. 2023. gadā tika pasniegta kolekcijas monēta – “Augšup”. Šī gada pasākumā tika godināti gan Atzinības rakstu saņēmēji, gan Pateicības rakstu saņēmēji. Pateicības raksts tika pasniegts piecām personām. Svinīgā pasākuma dalībnieki šogad pulcējās Dricānu apvienības pārvaldes Gaigalavas pagasta kultūras namā.

Recipients of recognition articles (by nomination):

Health and social work:

 • Silvija Skutele, Medicīnas māsa SIA “Viļānu doktorāts I” (Viļānu apvienības pārvalde, Viļānu pilsēta).
 • Ina Litvinko, ārsta palīgs ģimenes ārsta praksē Rēzeknes novada Lūznavas pagastā (Maltas apvienība, Lūznavas pagasts).

Economy and economy:

 • Viktors Marjuničs, “VikArt Service” īpašnieks (Viļānu apvienības pārvalde, Dekšāres pagasts).
 • Valentīna Sarkane, Lopkopības izmēģinājumu stacijas “Latgale” valdes priekšsēdētāja (Viļānu apvienības pārvalde, Viļānu pilsēta).

Education, science, sports:

 • Rita Siņavska, vizuālās mākslas skolotāja Maltas vidusskola (Maltas apvienības pārvalde, Maltas pagasts).
 • Anita Ruth, Izglītības un sporta pārvaldes interešu izglītības speciāliste (Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde).

Public activity:

 • Jolanta Smane, Dekšāres pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāja (Viļānu apvienības pārvalde, Dekšāres pagasts).
 • Ausma Sprukte-Kozule,  Latgales Reģionālās televīzijas žurnāliste (Nautrēnu apvienības pārvalde, Lendžu pagasts).
 • Vija Čehoviča, sētniece, apkopēja Čornajas pagasta tautas namā un bibliotekā (Kaunatas apvienības pārvalde, Čornajas pagasts).
 • Ilze Sondore, laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste (Viļānu apvienības pārvalde, Viļānu pilsēta).

Culture:

 • Elina's prize, Kultūras pasākumu organizatore Maltas kultūras namā (Maltas apvienības pārvalde, Maltas pagasts).
 • Dace Baltfoe, Kaunatas pagasta Folkloras kopas “Rāzna” vadītāja  (Kaunatas apvienības pārvalde, Kaunatas pagasts).

Work in local government:

 • Anatolijs Kamkovskis, Saimniecības un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Stružānu pagastā autobusa vadītājs (Dricānu apvienības pārvalde, Stružānu pagasts).
 • Ineta Skudra, Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas Klientu apkalpošanas speciāliste, Maltas apvienības pārvaldes vecākā lietvede (Maltas apvienības pārvalde, Maltas pagasts).
 • Daila Ekimane, Nautrēnu apvienības pārvalde, projektu vadītāja (Nautrēnu apvienības pārvalde, Bērzgales pagasts).

Rēzeknes novada pašvaldības pateicības raksta saņēmēji:

 • Elita Velinkāne, Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas Klientu apkalpošanas speciāliste, Nautrēnu apvienības pārvaldes vecākā lietvede –  par nesavtīgu darbu un atbalsta sniegšanu kolēģiem Ukrainas civiliedzīvotāju jautājumu risināšanā.
 • Inga Girgule, Kultūras un tūrisma pārvaldes (Lūznavas muižas) projektu vadītāja – par profesionālu darbu un Rēzeknes novada kultūrvides bagātināšanu.
 • Sergejs Šilovs, pensionārs, novadpētnieks – par ieguldījumu novadpētniecības jomā, stiprinot lokālo identitāti.
 • Skaidrite Squicky, Maltas bērnu un jauniešu centra pulciņa “Volūdu detektīvi” vadītāja – par profesionālu, nesavtīgu un radošu pieeju darbā ar bērniem.
 • Silvija Laizāne, vēsturniece, vēstures skolotāja Dricānu vidusskolā – par latgaliešu valodas un lokālās piederības stiprināšanu skolēnu un pagasta iedzīvotāju vidū.

Click to Listen highlighted Text!