Binding Provisions Projects

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”” projekta apspriešana

Publicēts 11.06.2024

Saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 “RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projekta apspriešana

Publicēts 28.05.2024

Saistošo noteikumu “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 50 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novadā”” projekta apspriešana

Publicēts 20.05.2024

Saistošo noteikumu “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Prasības regulējamā Lubāna ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu”” projekta apspriešana

Publicēts 20.05.2024

Saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 28 “Prasības regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu”” projekta apspriešana

Publicēts 20.05.2024

Saistošo noteikumu “Rēzeknes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” projekta apspriešana

Publicēts 30.04.2024

Saistošo noteikumu “Rēzeknes novada iedzīvotāju padomes nolikums” projekta apspriešana

Publicēts 30.04.2024

Saistošo noteikumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem” projekta apspriešana

Publicēts 08.04.2024

Saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.51 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novadā”” projekta apspriešana

Publicēts 26.03.2024

Saistošo noteikumu “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.50 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novadā”” projekta apspriešana

Publicēts 26.03.2024

Click to Listen highlighted Text!