Rēzeknes novada pašvaldības Publisko iepirkumu nodaļa aicina darbā iepirkumu speciālistu

11.04.2024

Local government

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu (uz nenoteiktu laiku).

Pamatdarba vieta (ar iespēju izvēlēties):

 1. Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV–4601;
 2. Centra iela 1, Sondori-Škeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4647;
 3. Krasuhas iela 1A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4611;
 4. “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag. Rēzeknes novads, LV–4652;
 5. Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV–4612;
 6. Centra iela 1, Ilzeskalns, Rēzeknes novads, LV–4619;
 7. Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV–4625.

Candidates must meet the following requirements:

 1. augstākā izglītība (augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē tiek uzskatīta par priekšrocību);
 2. work experience relevant to the post at the State or local government institution;
 3. pieredze darbā ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm;
 4. knowledge of the conduct of the administrative process in State and local government institutions;
 5. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 6. the ability to perform assigned tasks under increased intensity and limited time;
 7. the ability to analyse the situation and the consequences of the action, find the most appropriate solution;
 8. zināšanas par Pašvaldību likumu, publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 9. the ability to handle information technologies, electronic communications and office equipment;
 10. the knowledge of the official language in accordance with the requirements of the national language law;
 11. the ability to work with electronic document management systems (at least one), e-mail;
 12. knowledge of the design, presentation and storage of documents;
 13. good organizer and analytical capacity, ability to make objective, reasoned conclusions and independent decision-making, communication skills;
 14. augsta saskarsmes kultūra, ētiskums, atbildības sajūta un precizitāte;
 15. perfect reputation.

Pamatdarba atalgojums iepirkumu speciālistam - EUR  1140,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts – atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Candidates until 2024. gada 30. aprīlim plkst. 12.00 ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu" ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV–4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. a description of the professional activity (CV);
 2. a letter of motivation;
 3. the application form (located on the website of the www.rezeknesnovads.lv State);
 4. copies of documents certifying education and work experience;
 5. in the case of law, a document certifying the knowledge of the official language to the extent necessary for the performance of his duties;

Kontaktinformācija: 64607171.

The evaluation of candidates shall be initiated no later than 3 (three) days after the expiry of the time limit for submission of documents.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu - amata kandidātu teorētisko, praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) the requirements set.

Click to Listen highlighted Text!