Rēzeknes SEZ iecelta jauna pārvaldniece

27.05.2024

Business

Rēzeknes SEZ Uzraudzības padome 2024. gada 23. maijā lēma Rēzeknes SEZ pārvaldnieka amatā iecelt Maiju Elksni-Meirāni, kas jau vairākus gadus strādā par Rēzeknes SEZ projektu vadītāju.

Maija Elksne-Meirāne ir dzimusi un augusi Rēzeknes novadā, Dricānos. Pēc Dricānu vidusskolas absolvēšanas, Maija 2016. gadā ieguvusi bakalaura grādu Rēzeknes Augstskolā elektroniskajā komercijā. 2018. gadā ieguvusi arī maģistra grādu datorzinātnēs. Kopš 2021. gada Maija strādā Rēzeknes SEZ pārvaldē un pārzina Rēzeknes SEZ darbības specifiku, kā projektu vadītāja. Šo gadu laikā Maija ir uzkrājusi pieredzi un zināšanas, kas nepieciešamas, pildot pārvaldnieka amata pienākumus. Turklāt, strādājot kā projektu vadītāja, Maijai šos gadus ir bijis ciešs kontakts ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām, administrējot to ieguldījumu projektus.

Rēzeknes SEZ pārvaldniece Maija Elksne – Meirāne par jauno amatu: “Man ir patiess prieks un gods par iespēju turpināt iesākto darbu Rēzeknes SEZ pārvaldē  pārvaldnieka amatā. Uzņēmēji šobrīd ir neapskaužamā situācijā, ekonomiskie izaicinājumi un nenoteiktība rada triecienus ik dienu. Kopā mēs spēsim uzlabot esošos apstākļus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējiem un nostiprināt zonas pozīcijas kā nozīmīgu uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu Rēzeknes valstspilsētā, Rēzeknes novadā un Latgales reģionā.”

Jauno pārvaldnieku vienbalsīgi iecēla Rēzeknes SEZ Uzraudzības padome, kuras sastāvā ir padomes priekšsēdētāja Ērika Teirumnieka, priekšsēdētājas vietnieks Aleksejs Stecs, padomes loceklis Staņislavs Šķesters un padomes locekle Ilvija Pastare.

Rēzeknes SEZ pārvalde ir Rēzeknes valstspilsētas domes un Rēzeknes novada domes pārraudzībā esoša kopīga pašvaldību iestāde, kuras izveidošanas mērķis ir lietderīga un efektīva Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšana, veicinot tirdzniecību, attīstot rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai, kā arī jaunu darba vietu radīšanai, veicinot Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un visa Latgales reģiona attīstību.

Sagatavoja Daiga Utāne, Rēzeknes SEZ pārvaldes komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to Listen highlighted Text!