Centre of Water Tourism Development „Bāka”

Posted 16.05.2016

Address: Lubāna ezera piekrastē, „Bāka”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads T: +371 26663358 E-mail: baka@rezeknesnovads.lv baka.rezeknesnovads.lv GPS: 56.7949443, 26.9449898

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0