Centre of Water Tourism Development „Bāka”

Posted 16.05.2016

Address: Lubāna ezera piekrastē, „Bāka”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads
T: +371 26663358
E-mail: baka@rezeknesnovads.lv
baka.rezeknesnovads.lv
GPS: 56.7949443, 26.9449898

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0