Viļānos atklāta grupu dzīvokļu māja un dienas aprūpes centrs

10.05.2024

Projects

10. maijā tika atklātas ERAF projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā” izbūvētās ēkas.  Projekts realizēts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ietvaros. Grupu dzīvokļu mājā varēs pastāvīgi dzīvot 16 personas ar garīga rakstura traucējumiem un dienas aprūpes centrā paredzētas 13 vietas un  specializētajās darbnīcā 10 vietas, kur varēs darboties personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta mērķis bija sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldībā, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā  (2017.-2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem. Grupu dzīvokļu māja un dienas aprūpes centrs atrodas  Viļānu pilsētā, Liepu iela 2B teritorijā.  Būvuzraudzību veica SIA "Marčuks", būvniecības darbus veica  SIA "Jēkabpils PMK" un SIA "Kind service". Kopējās projekta izmaksas sastāda 2,6 milj., no tiem 1,7 milj. pašvaldības līdzfinansējums un 0,9 ERAF un valsts finansējums.

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā ir izveidota sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūra personām ar garīga rakstura traucējumiem. Grupu dzīvokļu māja  personām ar garīga rakstura traucējumiem ir izbūvēta viena stāva dzīvojamā māja, ar 16 vienvietīgām dzīvojamām istabiņām, kurās katrā ir  individuāls  sanmezgls ar dušu un labierīcībām. Ēkā ir izveidota koplietošanas virtuve un atpūtas telpa iemītnieku ērtībām. Telpas ir aprīkotas ar mēbelēm, elektrotehniku un mājturības precēm, lai klienti varētu izmantot grupu mājas pakalpojumu pilnvērtīgai dzīvei.

Otrā ēkā ir izveidots dienas aprūpes centra (13 vietas) un  specializēto darbnīcu (10 vietas) telpas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kur viena stāva ēkā atrodas divas darbnīcu telpas kokapstrādes un šūšanas nodarbību norisei, koplietošanas virtuves un atpūtas telpa, sociālo darbinieku darba kabineti un telpa dažādu nodarbību norisei. Telpas ir aprīkotas ar mēbelēm, elektrotehniku, kokapstrādes un šūšanas iekārtām, un mājturības precēm, kas nepieciešamas darbības nodrošināšanai.

Telpas ir aprīkotas ar nepieciešamo aprīkojumu, lai kvalificēti speciālisti klientiem spētu sniegt pilnvērtīgu pakalpojumu. Jānorāda, ka grupu dzīvokļu māja, dienas aprūpes centrs un specializēto darbnīcu pakalpojums spēs atvieglot personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvinieku ikdienas dzīvi.

The established services provide an opportunity to provide social services to persons with mental disorders who have assessed and received a social rehabilitation plan in the project “Implementation of deinstitutionalisation measures in Latgale region” implemented by the Latgale planning region.

Sagatavoja Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Photo: July Jurane

Click to Listen highlighted Text!