“Ēnu diena” Rēzeknes novada pašvaldībā

Publicēts 15.02.2017
Ēnas Santa Latiševa Čudare un Viktorija Adijāne kopā ar Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu Jāni Šaudiņu

15. februārī Rēzeknes novada pašvaldībā norisinājās skolēnu karjeras izglītības pasākums “Ēnu diena”. Jauniešiem tika sniegta iespēja vērot pašvaldības darbinieku ikdienu un to pienākumus. Šodien divas “ēnas” iepazinās ar Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālista Jāņa Šaudiņa darbu. Viena no jaunietēm pārstāvēja Nautrēnu vidusskolu, savukārt otra – Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu.

Uzzinot darbinieka ikdienas pienākumus, jaunietes atzina, ka labprāt vēlētos strādāt par jaunatnes lietu speciālistēm, kā arī uzskata to par interesantu darbu. Viena no Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālista Jāņa Šaudiņa “ēnām” – Santa Latiševa Čudare pastāstīja: “Noteikti vēlētos strādāt par jaunatnes lietu speciālisti. Jau tagad strādāju kaut ko līdzīgu – Lendžos esmu jaunatnes lietu organizatore. Uzskatu, ka “Ēnu diena” ir noderīgs un vajadzīgs pasākums, tāpēc arī piedalos jau otro gadu. Manuprāt, tā ir lieliska iespēja iejusties profesijas pārstāvja “ādā”, izprast darba nianses, kā arī apgūt daudz ko jaunu”. Līdzīgi domā arī otra “ēna” Viktorija Adijāne: “Šāda veida pasākumi sniedz jauniešiem iespēju iepazīties ar profesiju daudz tuvāk, līdz ar to var noskaidrot, vai tu vēlies savu nākotni saistīt ar izvēlēto specialitāti”. Pasākuma ietvaros jaunietes ne tikai uzzināja par ikdienas pienākumiem, bet arī iesaistījās darba procesā, kā arī guva atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Jāuzsver, ka “Ēnu diena” ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. “Ēnu dienas” mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju pienākumiem, lai palīdzētu jauniešiem labāk izprast to būtību un izvēlēties savu nākotnes profesiju.

Samanta Žilinskaite
Autores foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0