ESF projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” pasākumi 2017. gada augustā

Publicēts 28.07.2017

ESF projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros šī gada augustā paredzēti šādi pasākumi: turpināsies projekta pasākums “Izbraukuma veselības istaba”; tiks īstenoti pasākumi – veselības veicināšanas nometne bērniem ar īpašām vajadzībām, pasākumi “Skrējiens pēc veselības” un “Veselības veicināšanas olimpiāde”.

Uz pasākumiem “Izbraukuma veselības istaba”, “Veselības veicināšanas nometne bērniem ar īpašām vajadzībām”, “Veselības veicināšanas olimpiāde” dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties pasākumiem savlaicīgi, zvanot uz zemāk norādītajiem telefona numuriem.

Pasākuma “Izbraukuma veselības istabas” laikā būs iespēja veikt veselības paškontroles mērījumus, kā arī tiks sniegts neliels ieskats sirds un asinsvadu sistēmas veselībā un slimību profilaksē, tiks sniegta informācija par paaugstināta un pazemināta arteriālā asinsspiediena ietekmi, liekā svara problēmām, izmaiņām holesterīna un cukura līmeņa rādītājos (asinīs).

Veselības veicināšanas nometnē bērniem ar īpašām vajadzībām būs pieejamas dažādas veselību veicinošas aktivitātes un nodarbības, tostarp nodarbības dabā, izmantojot dabas materiālus, dažādas radošās darbnīcas, veselību veicinošas aktivitātes ar speciāli apmācītiem dzīvniekiem sertificētu speciālistu uzraudzībā un citas aktivitātes atbilstoši vecuma grupām.

Pasākuma “Skrējiens pēc veselības” laikā tā dalībniekiem tiks sniegta teorētiska informācija par pareizu un nepareizu skriešanu un skriešanas ietekmi uz cilvēka veselību, kā arī būs iespēja piedalīties pasākuma praktiskajā daļā jeb skriešanas sacensībās, izmantojot pareizas skriešanas ieteikumus, kas pozitīvi ietekmē indivīda asinsrites, elpošanas orgānu, nervu, iekšējās sekrēcijas dziedzeru, kaulu un muskuļu sistēmas. Pasākums būs paredzēts dažāda vecuma grupām, kā arī personām ar īpašām vajadzībām, ar dažāda garuma distancēm. Šajā projekta pasākumā dalībnieku skaits nav ierobežots.

Pasākumā “Veselības veicināšanas olimpiāde” plānota sacensība dažādu veselības veicināšanu aktivitāšu jomā starp 5 Rēzeknes novada teritoriju iedzīvotājiem, kopumā pasākums paredzēts 100 dalībniekiem, divas dienas, ar nakšņošanu. Pasākumā tiks piedāvātas dažāda kustību aktivitātes ar sacensību elementiem (piem., stafetes – skriešanā, nūjošanā utml.), kā arī veselības veicināšanas jomas zināšanu un prasmju pārbaude.

N.p.k.

Norises datums

Norises laiks (plkst.no-līdz)

Īstenošanas vietas adrese

Pasākums “Izbraukuma veselības istaba”

1. 03.08.2017 8.30 – 11.30 Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, Tautas nams, Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, LV 4619. (Velga t.26670347)
2. 04.08.2017 8.30 – 11.30 Bērzgales Kultūras nams, Rītupes iela 34, Bērzgale,Bērzgales pagasts Rēzeknes novads, LV 4612. (Velga t.26670347)
3. 07.08.2017 8.30 – 11.30 Jauniešu centrs, J.Zvīdra iela 3C, Sondori, Verēmu pagasts Rēzeknes novads, LV 4647. (Velga t.26670347)
4. 08.08.2017 8.30 – 11.30 Lendžu pagasta kultūras nams, Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts Rēzeknes novads, LV 4625. (Velga t.26670347)
5. 15.08.2017 8.30 – 11.30 Administratīvais centrs (pagasta ēka), c.Liuža, Kantinieku pagsts Rēzeknes novads, LV 4621. (Kristīne t.26466734)
6. 16.08.2017 8.30 – 11.30 Kultūras nams, Kalna iela2, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads, LV 4650. (Kristīne t.26466734)
7. 23.08.2017 8.30 – 11.30 Kultūras nams , Piemiņas iela 9, Audriņu c.,Audriņu pagasts Rēzeknes novads, LV 4611. (Kristīne t.26466734)
8. 24.08.2017 8.30 – 11.30 Kultūras nams “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads, LV 4633. (Kristīne t.26466734)

Pasākums “Veselības veicināšanas nometne bērniem ar īpašām vajadzībām”

9. 07.08.2017 – 13.08.2017 Diennakts
(sākums – 8.00;
noslēgums – 17.30)
Sauču kalna iela 3, “Veczosna”, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.SIA “Rehabilitācijas centrs Rāzna”. (Mārīte t.29847719)

Pasākums “Skrējiens pēc veselības”

10. 27.08.2017 Sākums 13.00
Noslēgums ~16.30
Nautrēnu pagasta teritorija, Rēzeknes novads (var būt izmaiņas, precizēsim). (Mārīte t.29847719)

Pasākums “Veselības veicināšanas olimpiāde”

11. 29.08.2017.-30.08.2017.

(var būt izmaiņas, precizēsim)

Laiks tiks precizēts Silmalas pagasta teritorija, Rēzeknes novads (var būt izmaiņas, precizēsim)

Uz pasākumu Gaigalavas, Nagļu, Rikavas, Dricānu, Strūžānu pagasta iedzīvotājiem pieteikties pie Ingūnas Semules, tālr. +371 28670203,

Nautrēnu, Ilzeskalna, Bērzgales, Lendžu, Vērēmu pagasta iedzīvotājiem pieteikties pie Velgas Lāces, tālr. +371 26670347,

Kantinieku, Sakstagala, Audriņu, Ozolmuižas, Griškānu pagasta iedzīvotājiem pieteikties pie Kristīnes Rimšas, tālr. +37126466734,

Silmalas, Ozolaines, Maltas, Pušas, Feimaņu pagasta iedzīvotājiem pieteikties pie Aivara Mežatuča, tālr. +371 22013477,

Mākoņkalna, Kaunatas, Lūznavas, Čornajas, Stoļerovas pagasta iedzīvotājiem pieteikties pie Svetlanas Mikanovas, tālr. 26447713.

Mārīte Kaļva,
Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” vadītāja

Projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” (9.2.4.2/16/I/027) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

llogo 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0