Etnogrāfiskais ansamblis “Rikava” svinēs 65 darbības gadu jubileju

Publicēts 29.07.2019

Katra jubileja ir kā atskaites punkts, lai pārlūkotu paveikto. Etnogrāfiskais ansamblis “Rikava” ir aizvadījis vēl vienu rosīgu un raženu darba cēlienu, kas ir bijis ražīgs gan kolektīva izaugsmē, gan projektu realizēšanā, gan bijis bagāts ar kolektīva dalībnieku dzīves jubilejām – no piedalīšanās pagasta, novada svētkos līdz Latvijas simtgades pasākumiem. Par atbalstu un sadarbību esam pateicīgi Rēzeknes novada pašvaldībai, Kultūras nodaļai un Rikavas pagasta pārvaldei.

Neatņemama kolektīva darbības joma ir gadskārtu ieražas, vairakkārt esam piedalījušies tradicionālajās Muzeju naktīs, ikgadējās Rēzeknes novada dienās, svētkos, koncertos un pasākumos gan savā novadā, gan pārnovados, pabijuši “Baltu vienības dienas” sarīkojumā Klaipēdā. Garajos darbības gados uzkrātā pieredze un tradīciju pārmantošana ļauj atrast arvien jaunas krāsas uzvedumiem, nezaudējot tradicionālo. Ansambļa repertuārā šobrīd ir desmit etnogrāfiskie uzvedumi. Līdzās senākiem, skatītāju iecienītiem, ierindojušies nesen atjaunotie un jaunie uzvedumi: “Dīneškys sīna pļovā”, “Pyrmō gonu dīna”, “Pīguļa”, “Aizgaviens”, “Brōleišam lela tolka” (jeb Māslu tolka), “Kōzys, kōzys byus!”.

Nozīmīgs notikums etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” darbībā – uzaicinājums Folkloras krātuvē Gaismas pilī ierakstīt Rikavas dziesmas, kas paliks vēsturē tālākajām paaudzēm. Studijā iedziedājām 30 Rikavā pierakstītas tautasdziesmas – senākās un tieši Rikavas apkārtnei raksturīgākās.

Neizpalika arī viesošanās pie seniem un jauniem draugiem jubileju svinībās tepat, savā novadā – Rogovkā, Nagļos, Bērzgalē, Dricānos, kaimiņos Viļānos un Vydsmuižā, kā arī Kurzemē pusē – Nīcā un Gudeniekos. Ne tikai ciemos esam braukuši, bet uzņēmuši ciemiņus arī savās mājās. Gaidīti un atmiņā paliekoši ir Straptautiskā etnofestivāla “GOSTI” pasākumi Rikavā ar pašmāju un ārzemju kolektīvu piedalīšanos. Koši un krāšņi Rikavā ir izskanējuši starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” koncerti un skates.

Pagājušais gads aizritēja Latvijas simtgades zīmē. Svētku kulminācijas notikumos – gan starptautiskajā folkloras festivāla “Baltica 2018”, gan XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos rikavieši pulcināja skatītājus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Visur, kur kolektīvs ir aicināts un gaidīts, esam dāvinājuši skatītājiem daļu no sava bagātā tradīciju pūra. Daudzi skatītāji bieži vien teikuši paldies par atklājumu, ka arī šāda var būt folklora, ne tikai tās pierastajā, tradicionālajā izpildījumā.

Varens ozols ar stiprām saknēm un kuplu lapotni ieausts kolektīva karogā. Aug un zaļo mūsu stādītais ozols Likteņdārzā. Turpina dzīvot un augt arī etnogrāfiskais ansamblis “Rikava”. Nodomu un jaunu ieceru ir daudz. Būs daudz jāstrādā. Esam gatavi jauniem izaicinājumiem, izaugsmei un savas misijas – vērtīgā latgaliešu etnogrāfiskā mantojuma nodošanu nākamajām paaudzēm – turpinājumam!

Šis stāsts sākās pirms 65 gadiem, kad ar “Magoņkalna” māju svētību etnogrāfiskais ansamblis “Rikava” posās ceļam. Ceļam, kas ir tautasdziesmas pavadīts, senču gudrības piepildīts, tautas tradīcijām apvīts.

2019.gada 10.augustā plkst. 15.00 aicinām uz jubilejas pasākumu

“Soļu raksts aiz vecā loga”

Rikavas kultūras namā.

Mēs ļoti gaidīsim visus, kuru sirdīs etnogrāfiskajam ansamblim „Rikava” joprojām ir īpaša vieta – bijušos kolektīva dalībniekus.

Sanāksim kopā!

Lai atcerētos un sapņotu.

Lai satiktos un uzdziedātu!

Koncertā piedalīsies gaviļnieki – etnogrāfiskais ansamblis “Rikava” ar uzvedumu “Kōzys, kōzys byus!” un draugu kolektīvi.

Etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” vārdā –

vadītāja Aija Dundure

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0