Events

Datums un laiks Pasākums
20.02.2020
09:45
Rēzeknes novada domes sēde un Finanšu pastāvīgās komitejas ārkārtas sēde
Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas mazā zāle, Rēzekne
20.02.2020
11:00
Informatīva stunda, veltīta Starptautiskās dzimtās valodas dienai
Nautrēnu pagasta bibliotēka, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
20.02.2020
11:00
Tematisks pasākums “Mūsu mīļā valodiņa”. Veltīts Starptautiskai dzimtās valodas dienai
Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, Maltas pagasts Rēzeknes novads
21.02.2020
10:00
Informatīvais seminārs “ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā”
Kaunatas pagasta pārvalde, Kaunata Rēzeknes novads
21.02.2020
13:00
Rēzeknes novada skolu tautas deju kolektīvu skate
Bērzgales kultūras nams, Bērzgale Rēzeknes novads
21.02.2020
15:00
“Kulinārais mantojums”. Pasākums visām paaudzēm.
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads
22.02.2020
10:00
Ziemas sporta spēles – veselīga dzīvesveida saglabāšana Mākoņkalnā
Mākoņkalna Tautas nams, Lipuški Rēzeknes novads
22.02.2020
11:00
Aizgavēņa pasākums. Jautras stafetes un spēles, mīklu minēšana, cepsim un ēdīsim pankūkas
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
22.02.2020
12:00
Meteņdiena Dricānos. Meteņdienas tradīcijas, rotaļas, dziesmas kopā ar folkloras kopu “Bolta vīšņa”. Kopēja Meteņputras baudīšana
Laukumā pie Dricānu pagasta kultūras nama, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
22.02.2020
14:00 - 16:00
Pasākums bērniem
Maltas kultūras nams, Rēzeknes novads
1 2 3