Events

Datums un laiks Pasākums
04.07.2020
16:00
Bērnības svētki Rikavā. Aktivitātes pagasta bērniem. Gaviļnieku godināšana. Lielie burbuļi
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
05.07.2020
12:00
Bērnības svētki Silmalā. Aktivitātes kopā ar animatoriem, sveikšana
Silmalas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
10.07.2020
13:00
Pasākums bērniem ”Varavīksne”. Jautras spēles, radošā darbnīca, izjādes ar zirgiem
Dubuļu klubs, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
10.07.2020
13:00
Radošā darbnīca bērniem “Laukakmeņu apgleznošana”
Pušas tautas nama brīvā laika pavadīšanas centrs, Pušas pagasts Rēzeknes novads
10.07.2020
20:00
Nautrēnu apvienības kolektīvu koncerts “Ceļā iz nūvoda svātkim”, ieskandinot Rēzeknes novada dienas
Lendžu brīvdabas estrāde, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
11.07.2020
12:00
Bērnības svētki Maltas pagasta piecgadniekiem
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
11.07.2020
13:00
Dricānu jauniešu centra Iniciatīvu projekts “Aktīvs un vienots”
Dricānu pagasta jauniešu centrs “Kukuži” , Dricānu pagasts Rēzeknes novads
11.07.2020
18:00
Akcijas “Apceļo dzimto novadu” noslēgums, svētku koncerts
Bērzgales brīvdabas estrāde, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
12.07.2020
13:00
Radošā darbnīca – brošiņas “Bitītes”. Darbs ar filcu. Materiāli darbam tiks nodrošināti
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
12.07.2020
16:00
Radošās darbnīcas ģimenēm “Ķersim sapņus!”. Materiāli tiks nodrošināti
Dricānu birztalas estrāde, Dricānu pagasts Rēzeknes novads