Events

Datums un laiks Pasākums
06.12.2019
10:00
Radošā darbnīca “Ziemassvētku kompozīciju izgatavošana”
Kruku kultūras nams, Rēzeknes novads
07.12.2019
11:00 - 16:00
Krāmu tirdziņš “Pirmssvētku andele” Maltā
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
07.12.2019
13:00
Radošā darbnīca “Sniegavīru parāde”. Darbs ar papīru
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
08.12.2019
11:00
Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Gaidīšanas prieks” Dricānu katoļu baznīcā. Piedalās Dricānu kultūras nama, Strūžānu kultūras nama dziedošie kolektīvi
Dricānu ciems, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
08.12.2019
14:00
Kaunatas pagastu apvienības Labdarības pasākums “No sirds uz sirdi”
Griškānu pagasta kultūras nams, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
11.12.2019
09:30
Radošā darbnīca “Telpu un eglīšu rotājumi pašu rokām”
Audriņu pagasta bibliotēka, Audriņu pagasts Rēzeknes novads
12.12.2019
00:00
Radošās darbnīcas ,,Ziemassvētku rotājumi”
Vecstrūžānu bibliotēka, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
13.12.2019
15:00
Lielās Ziemassvētku egles iedegšana Strūžānos
Strūžānu kultūras nams, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
13.12.2019
15:00
Radošā darbnīca „Zvaniņš skan!”. Ziemassvētku dekoru veidošana eglītes rotāšanai, čaklāko lasītāju apbalvošana, eglītes rotāšana un dzejoļu lasīšana
Kantinieku pagasta bibliotēka, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
13.12.2019
18:00
Ikgadējais konkurss “Talantu parāde” Griškānos
Griškānu pagasta kultūras nams, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10