Events

Datums un laiks Pasākums
27.09.2020
16:00
Sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem filma “Sarkanās kurpītes un septiņi rūķīši”. Filmas garums 1 h 32 min. Biļetes cena: 1,00 eiro
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
28.09.2020
15:00
Miķeļdienas pasākums visiem vecumiem brīvā dabā “Kas rudenim vezumā?”. Miķeļdienas tradīcijas, rotaļas, sportiskas aktivitātes
Strūžāni, laukums iepretī skolai, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
29.09.2020
13:00
Miķeļdienas pasākums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem “Rudens nāca sētiņā”
Dricānu birztalas estrāde, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
29.09.2020
14:00
Miķeļdienas pasākums “Rudentiņš bagāts vīrs”. Ražas izstāde, dalīšanās ar receptēm, cienāšanās ar rudens veltēm
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
29.09.2020
16:30
Miķeļdienas pasākums “Rudu, rudu rudenīti, kas tavā vezumā?”
Griškānu pagasta bibliotēka, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
30.09.2020
17:00
Galda spēļu cienītāju sacensības
Silmalas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads