Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
13.10.2018
10:00
“Iepazīsti savu dzimto pusi!” Lendžos
Lendžu kultūras nams, Rēzeknes novads
13.10.2018
13:00
Radošā darbnīca “Latvija – 100 pērlītēs”. Otrā nodarbība – vainadziņu darināšana no pērlītēm
Stoļerovas pagasta Saietu nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
13.10.2018
14:00
“Franča dienas svinības. Trasunu dzimtas saiets”
Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
13.10.2018
17:00
Otrais Rēzeknes novada senioru klubu salidojums Maltā
Maltas kultūras nams, Rēzeknes novads
13.10.2018
17:00
“Vecu lietu jaunā dzīve” Bērzgalē
Bērzgales pagasta kultūras nams, Bērzgales ciems Rēzeknes novads
13.10.2018
18:00
Baltinavas dramatiskā kolektīva “Palādas” komēdija “Ontans i saime”
Vērēmu tautas nams, Rēzeknes novads
13.10.2018
19:00
Meirānu amatierteātra „Zeltrači” izrāde – Māras Hornas komēdija „Brangais ķēriens”. Ieeja – 1.50 EUR
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads