Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
20.10.2018
12:00
Pensionāru pēcpusdiena.
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
20.10.2018
15:00
Atpūtas pasākums senioriem “Nekļūsim veci”
Strūžānu kultūras nams, Rēzeknes novads
20.10.2018
19:00
Atpūtas vakars pie gadiņiem “Rudens lapkritī”. Aicināti Sakstagala un Kantinieku pagasta iedzīvotāji
Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrs, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
20.10.2018
19:00
Atpūtas vakars “Lapas dzeltenās…”
Kaunatas pagasta Dubuļu klubs, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
20.10.2018
19:00
Jauniešu deju kolektīva “ŪDZEŅA” 15 gadu ballīte
Lendžu kultūras nams, Rēzeknes novads
20.10.2018
19:00
Teātru saiets “Smieklu vācelīte”
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads