Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
27.10.2018
12:00
Radošā darbnīca bērniem un jauniešiem “Mans sapnis nākotnei”
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads
27.10.2018
15:00
Krievu dziesmu ansambļa “Kalinuška” 20 gadu jubilejas koncerts
Maltas kultūras nams, Rēzeknes novads
27.10.2018
19:00
Uz kopīgu dziesmu, deju, atmiņu vakaru tiek aicināti visi, kuru darbība bija saistīta ar saimniecību “Nautrēni”, kolhozu “Liesma”. Spēlēs Zintis Krakops
Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams, Nautrēnu pagasts
27.10.2018
20:00
Atpūtas vakars zemniekiem Štikānos
Štikānu klubs, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
27.10.2018
20:00
Rudens balle Ružinā. Groziņu vakars, mūzika, konkursi, spēles
Ružinas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
27.10.2018
22:00
Rudens balle Mākoņkalnā
Mākoņkalna Tautas nams, Lipuški Rēzeknes novads