Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
04.11.2018
11:00
Radošā darbnīca bērniem „Lentīšu locīšana”
Pušas pagasta Tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
04.11.2018
12:00 - 14:00
Pārpratumu komēdija “HOMO NOVUS”
Lendžu pagasta kultūras nams, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
04.11.2018
15:00
Dokumentālās filmas „Baltu ciltis”. Filma no programmas „Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. Ieeja – 1.50 EUR
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads