Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
09.11.2018 - 11.11.2018
08:40
Lāpu gājiens uz Pauru kapsētā kritušo karavīru piemiņas vietu. Svecīšu iedegšana, dalīšanās ar atmiņu, pasēdēšana pie tējas tases
Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
09.11.2018
10:00
Radošās darbnīcas. Kulinārijas pulciņš ,, Ieskats Mārtiņdienas tradīcijās”
Sabiedrisko aktivitāšu centrs “Strūžānu skola”, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
09.11.2018
14:00
Konkurss “Ko tu zini par Latviju?”
Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, Maltas pagasts Rēzeknes novads
09.11.2018
14:00
Lāčplēša dienai veltīta radošā pēcpusdiena – „Gaismiņa Lāčplēsim”
Kantinieku pagasta bibliotēka, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
09.11.2018
16:00
Spēlfilma “Tēvs nakts”
Lendžu pagasta kultūras nams, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
09.11.2018
17:00
Aktīvs pasākums visu vecumu dalībniekiem „Lāčplēša kauss”
Ilzeskalna pagasta Tautas nams, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads