Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
09.11.2018 - 11.11.2018
08:40
Lāpu gājiens uz Pauru kapsētā kritušo karavīru piemiņas vietu. Svecīšu iedegšana, dalīšanās ar atmiņu, pasēdēšana pie tējas tases
Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
11:00
Personālizstādes “Stoļerovas ciema vēsture” atklāšana. Iedzīvotāja O. Selicka materiālu apkopojums
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
12:00 - 14:00
Stoļeroviešu “Mārtiņdienas tirdziņš”
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
13:00
Viktorīna jauniešiem “Vai tu zini Latgali?”
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads
10.11.2018
20:00
Kāzu jubilāru vakars
Ružinas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
20:00
Mārtiņdienas balle Ratniekos ”Pār deviņi novadiņi graudi bira klētiņā”
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
20:00
Mārtiņdienas jampadracis kopā ar Pušas tautas nama kolektīviem un ciemiņiem
Pušas pagasta Tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
10.11.2018
21:00
Balle. Spēlēs Zintis Krakops. Ieeja – 3 eiro
Nagļu pagasta Tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads