Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
09.11.2018 - 11.11.2018
08:40
Lāpu gājiens uz Pauru kapsētā kritušo karavīru piemiņas vietu. Svecīšu iedegšana, dalīšanās ar atmiņu, pasēdēšana pie tējas tases
Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
11:00
“Baltu ciltis”. Populārzinātniska dokumentālā filma par baltu ciltīm ar krāšņām animētām epizodēm un vēsturiskās realitātes inscenējumiem. Ieeja 1.00 EUR
Bērzgales pagasta kultūras nams, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
12:00
Dokumentālā filma “Lustrum”
Lendžu pagasta kultūras nams, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
12:00
Lāčplēša dienai veltīts konkurss dažādās sporta disciplīnās zēniem no 9 līdz 11 gadiem “Superpuika 2018”
Štikānu klubs, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
12:30
Piemiņas akmens iesvētīšana nacionālajiem partizāniem Rozentovas kapos
Rozentovas kapsēta, Maltas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
14:00
Estrādes koncertā “Mana mīļā Latvija” – Irēna Ancāne un profesionālu mūziķu grupa “Arnolda Grīnberta kvintets”
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
14:00
Lāčplēša dienai veltīts pasākums ar dokumentālās filmas „Astoņas zvaigznes” demonstrēšanu. Filma no programmas „Latvijas filmas Latvijas simtgadei”
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
15:00
Lāčplēša dienas skrējiens „Kopā mēs varam!”
Stružānu pagasta kultūras nams, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
15:00
Pasākums “Tuvāk saknēm” Maltas vēstures muzejā
Maltas vēstures muzejs, Maltas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
16:00
Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Karavīru nakts”, pasākuma gaitā, tikšanās ar NBS pārstāvjiem, armijas ieroču izstāde, paraugdemonstrējumi, lāpu gājiens, ugunskurs, karavīru stāsti un karavīru vakariņas
Kaunatas pagasta Tautas nams, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
11.11.2018
17:00
Svinīga atjaunotā ceļa posma Lūznava – Veczosna atklāšana. Iesvētīšana, koncerts, karsta tēja
Lūznavas – Veczosnas ceļa krustojums Lūznavā, Lūznavas pagasts Rēzeknes novads