Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
18.11.2018
08:00
Latvijas ieskandināšana. Latvijas valsts karoga pacelšana, Latvijas himnas dziedāšana, rituāla darbība, rakstaino cimdu uzvilkšana
Rāznas ezera krastā pie atpūtas kompleksa “Ezerkrasti”, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
08:11
Svinīgais brīdis par godu Latvijas simtgadei, sagaidot saullēktu rakstainos cimdos
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
08:11
Valsts karoga pacelšana pie Nautrēnu pagasta mājas. Tradicionālais skrējiens apkārt Rogovkai
Nautrēnu pagastmāja, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
08:15
Iesaistoties akcijā „Cimdotā Latvija” – uzvelkam rakstainus cimdus un ar Latvijas valsts himnas kopīgu dziedāšanu sagaidām Latvijas valsts dzimšanas dienu
Griškānu pagasta kultūras nams, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
08:15
Latvijas valsts himnas kopīga dziedāšana Dricānos. Kopīga silta tēja. Videostāsts “Dricanīšu sātu stuosti”
Dricānu pagasta kultūras nams, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
10:00
Svinīgs svētku pasākums „Simts gaismas Latvijai dedzu, simts gaismās Latviju redzu!”
Strūžānu kultūras nams, Rēzeknes novads
18.11.2018
11:00
Latvijas dzimšanas dienas pasākums “Mūsu Dzimtenei – 100”. Viensētu stāstu izstāde. Svētku koncerts, kurā piedalās gan tautas nama pašdarbības kolektīvi, gan ciemiņi, noslēgumā – lielā svētku torte
Ilzeskalna tautas nams, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
11:00
Latvijas Republikas simtgadei veltīts svinīgs pasākums Silmalā
Silmalas pagasta kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
11:00
Svinīgs pasākums par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai “Es – Latvijas simtgades jubilārs”. Svētku torte
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
11:00
Svinīgs pasākums “Es ozola zīle Tev vainagā…”
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
11:00
Viktorīna bērniem no 9 līdz 17 gadu vecumam “Mana Dzimtene – Latvija”
Štikānu klubs, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
12:00
Latvijas valsts simtgadei veltīts svinīgs pasākums Sakstagala un Kantinieku pagasta iedzīvotājiem
Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrs, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
12:00
Valsts 100-gadei veltīts svinīgs pasākums Vērēmos
Vērēmu tautas nams, Rēzeknes novads
18.11.2018
14:00
Svētā Mise, veltīta Latvijas simtgadei. Svētku torte muižas sarkanajā zālē
Lūznavas muiža, Lūznava Rēzeknes novads
18.11.2018
14:00
Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 100. gadadienai „Teic, kur zeme skaistāka”
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
15:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts koncerts Mākoņkalnā “Mēs Latvijai”
Mākoņkalna pagasta kultūras nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
15:00
Svētku koncerts “Tu esi Latvija!”, Feimaņu pagasta iedzīvotāju godināšana
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
15:00
Svinīgs pasākums “Latvija – mūsu skaistā zeme” Rikavā
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
16:00
Svinīgs pasākums Pušā veltīts Latvijas valsts simtgadei
Pušas pagasta tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
17:00
Latvijas Republikas simtgadei veltīts svinīgs pasākums Čornajā. Labāko darbinieku sveikšana, Viktora Zemgala koncerts, svētku torte
Čornajas tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
18:00
Latvijas simtgadei veltīts pasākums “Latvijai 100”
Ozolmuižas pagasta kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
18:00
Latvijas simtgades svinības Nagļos
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
18:00
Svinīgs pasākums Maltā
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
19:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums “Mēs esam Latvija” Bērzgalē
Bērzgales pagasta kultūras nams, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
19:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums „Mēs esam- Latvija”. Programmā – svētku koncerts, pagasta iedzīvotāju godināšana, Gaigalavas musturdeķa prezentācija, kopīga svētku tortes baudīšana, balle
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
19:00
Latvijas valsts simtgades pasākums, pagasta svētki “Es esmu daļa no Latvijas” Lendžos
Lendžu pagasta kultūras nams, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
20:00
Atpūtas vakars pie galdiņiem Ružinā
Ružinas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
18.11.2018
20:00
Svinīgs pasākums “Veltījums Latvijai, Latgalei, Rogovkai”. “100-gades mazais pilsonis”
Nautrēnu sporta halle – kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads