Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
01.12.2018
09:00 - 13:00
Ādas rotaslietu un puzuru veidošanas meistardarbnīca
Čornajas tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
01.12.2018
13:00
Radošā darbnīca ”Mans Adventes vainags”
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
01.12.2018
14:00
Maltas pagasta pensionāru 2018. gada balle
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
01.12.2018
14:00
Spēlfilma „Homo Novus”. Ieeja – 1.00 euro
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
01.12.2018
16:00
Krievu dziesmu ansambļa „Raduga” koncerts „Zavaļinka”
Strūžānu kultūras nams, Rēzeknes novads