Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
16.12.2018
09:00 - 13:00
Meistardarbnīcas – Papje-mašē maskas (Jūlija Šilova un Viktorija Grappa)
Čornajas pagasta tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
16.12.2018
11:00
Radošā darbnīca Ziemassvētku kompozīciju izgatavošanai
Silmalas pagasta Štikānu klubs, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
16.12.2018
11:00
Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Lai skan!”. Piedalās Dricānu kultūras nama vokālais ansamblis “Almus”, Rēzeknes novada jauktais koris “Ezerzeme”. Ieeja brīva
Dricānu pagasta kultūras nams, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
16.12.2018
11:00
Ziemassvētku tirdziņš
Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams, Nautrēnu pagasts
16.12.2018
13:00
Adventa koncerts „Lai sirdīs ienāk prieks!”
Ilzeskalna tautas nams, Rēzeknes novads
16.12.2018
13:00
Animācijas filma “Saule brauca debesīs”. Vizuāla poēma par Latviju kā Saules meitu, kura piedzimst tumsā, tiek nozagta, bet vēlāk atbrīvota, lai uzplauktu kā skaists zieds mūžībā
Lendžu kultūras nams, Rēzeknes novads
16.12.2018
15:00
3. Adventes pasākums – “Vēstules debesīm”
Kaunatas tautas nams, Kaunatas pagasts
16.12.2018
15:00
Ziemassvētku ieskaņu koncerts „Pa baltu ceļu Ziemassvētki atnāk…”. Piedalās koris „Septiņkalne” un Strūžānu kultūras nama amatierkolektīvi
Strūžānu kultūras nams, Rēzeknes novads