Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
25.12.2018
10:00
Teātra – studijas “Joriks” izrāde bērniem “Salaveča kļūda”
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
11:00
Ziemassvētku pasākums Audriņu pagasta bērniem “Ziemas pasaka”
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads
25.12.2018
12:00
Bērnu dramatiskā pulciņa izrāde “Ziemassvētki”
Štikānu klubs, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
13:00
Ziemassvētku pasākums Lendžu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem ”Kā dūmu rūķi pie mazziediņu rūķiem ciemojās”
Lendžu kultūras nams, Rēzeknes novads
25.12.2018
14:00
Koncerts “Priecīgi Ziemassvētki”
Nagļu pagasta Tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
15:00
Ziemassvētku eglītes pasākums Gaigalavas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
16:00
Bērnu eglīte – sagaidām Salaveci un lielo dāvanu maisu
Ozolmuižas pagasta kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
18:00
Ziemassvētku koncerts „Brīnumu gaidot”
Mākoņkalna pagasta kultūras nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
19:00
Ziemassvētku koncerts Pušā
Pušas pagasta tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
19:00
Ziemassvētku pasākums Silmalā
Silmalas pagasta kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
20:00
Atpūtas pasākums pie galdiņiem Ružinā
Ružinas kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
20:00
Atpūtas vakars “Jau pusnakts tuvojas…”. Vakars pie galdiņiem. Pašdarbnieku koncerts, dejas disko ritmos
Audriņu pagasta kultūras nams, Audriņi Rēzeknes novads
25.12.2018
20:00
Ziemassvētku balle kopā ar muzikantiem Ingu un Normundu
Kaunatas tautas nams, Kaunatas pagasts
25.12.2018
20:00
Ziemassvētku balle pie galdiņiem. Spēlē Ināra Kuzmina
Kaunatas pagasta Dubuļu klubs, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
20:00
Ziemassvētku balle Rikavā
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
20:00
Ziemassvētku koncerts “Ar mīlestības dzirkstelīti”, pēc koncerta balle, spēlē Lauris Neilands
Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams, Nautrēnu pagasts
25.12.2018
20:00
Ziemassvētku koncerts. “Un visa pasaule ir atkal kopā”
Lendžu kultūras nams, Rēzeknes novads
25.12.2018
21:00
Atpūtas vakars pie galdiņiem Ozolmuižā
Ozolmuižas pagasta kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
25.12.2018
22:00
Ziemassvētku atpūtas vakars Ilzeskalnā
Ilzeskalna pagasta tautas nams, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads