Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
12.01.2019
18:00
Rēzeknes novada, pilsētas un Viļānu novada deju kolektīvu koncertkarnevāls „Jautrais sadancis”
Gaigalavas kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
12.01.2019
20:00
Tematisks pasākums „Vecais – Jaunais gads” Ratniekos
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
12.01.2019
20:00
“Vecais – jaunais gads”. Atpūtas vakars pie galdiņiem, konkursi, mīklu minēšana, spēles, dejas, zīlēšana. Ieeja – brīva
Čornajas tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads