Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
26.01.2019
10:00
Sniega skulptūru festivāls. Sniega skulptūru veidošana pie Čornajas tautas nama. Darbus vadīs Gundars Kozlovskis
Čornajas pagasta tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
26.01.2019
12:00
Deju festivāls “Ritms”. Radoša sadarbība ar kaimiņu pagastu bērnu deju grupām
Stoļerovas pagasta saieta nams, Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads
26.01.2019
13:00
Radošā darbnīca „Zvaigžņu ceļš’. Visi nepieciešamie materiāli darbam tiks nodrošināti
Ratnieku tautas nams, Rēzeknes novads
26.01.2019
19:00
Dricānu vidējās paaudzes deju kolektīva “JUMALO” 15 darbības gadu jubilejas koncerts. Balle
Dricānu pagasta kultūras nams, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
26.01.2019
19:00
Pašdarbnieku balle
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
26.01.2019
20:00
Pēcpusdiena “Senlatviešu tradīcijas”. Dziesmas, rotaļas, dejas kopā ar folkloras kopu
Mākoņkalna Tautas nams, Lipuški Rēzeknes novads