Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
27.03.2019
11:00
Derīgo padomu stunda ,,Ko sēsim savos mazdārziņos”
Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu bibliotēka, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
27.03.2019
11:00
Poētiskas tikšanās
Rēzeknes novada pašvaldības lielā zāle, Rēzekne
27.03.2019
13:00
Informatīvs pasākums “Gribu lasīt e-grāmatas”
Vērēmu pagasta bibliotēka, Vērēmu pagasts Rēzeknes novads
27.03.2019
15:00
Radošā darbnīca bērniem “Lieldienu pārsteigums”
Audriņu pagasta bibliotēka, Audriņu pagasts Rēzeknes novads
27.03.2019
15:00
Tematisks pasākums “Informācijas meklēšana datu bāzēs” Digitālās nedēļas ietvaros
Ozolmuižas pagasta bibliotēka, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads