Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
28.03.2019
09:00
Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes
Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle, Rēzekne
28.03.2019
10:00
Pārrunas ar apmeklētājiem “Dari digitāli”. Drošība un pārliecība digitālajā vidē
Sakstagala pagasta 1. bibliotēka, Sakstagala pagasts Rēzeknes novads
28.03.2019
11:00
Bibliotekārā stunda „Mācies savā labā izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus”
Nagļu pagasta bibliotēka, Nagļu pagasts Rēzeknes novads