Pasākumi

Datums un laiks Pasākums
21.04.2019
10:00
Radošā darbnīca “Lieldienu olu krāsošana” Rikavā
Rikavas kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
11:00
Lieldienu pasākums Silmalā
Silmalas pagasta kultūras nams, Silmalas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
12:00
Lieldienu pasākums Ozolmuižas pagasta iedzīvotājiem. Vārīsim putru uz ugunskura, ripināsim olas un dejosim tautu dejas
Pie Ozolmuižas kultūras nama, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
12:00
Lieldienu pasākums ”Raibās Lieldienas”. Lieldienu pasākums kopā ar Dricānu folkloras kopu “Bolta vīšņa”, Dricānu lauku kapelu un Lieldienu zaķi
Dricānu kultūras nams, Dricānu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
Koncerts “Priecīgas Lieldienas” Nagļos. Koncertā piedalās tautas nama pašdarbības kolektīvi.
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
Lieldienu jampadracis Kaunatā, pašdarbnieku koncerts, Lieldienu tradīcijas un dažādas aktivitātes, šūpošanās, lieldienu zaķa sagaidīšana
Kaunatas pagasta tautas nams, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
Lieldienu jampadracis Strūžānos maziem un lieliem „LIELDIENIŅAS BRAUKŠUS BRAUCA…”.
Strūžāni, laukums pie Lielajām šūpolēm pretī skolai, Stružānu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
Lieldienu pasākums “ Lūznavā Lieldieniņas braukšus brauca”
Lūznavas pagasta zāle, Lūznavas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
Lieldienu pēcpusdiena “Atīt Leldīna par augstu kalneņu”. Ieeja brīva
Bērzgales pagasta kultūras nams, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
14:00
Zaķu skrējiens jeb Ļepatonis. Sportiskas un tradicionālas Lieldienu aktivitātes ģimenēm. Apbalvošana, muzikāli un dejiski sveicieni
Vērēmu pagasta tautas nams, Vērēmu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
15:00
Lieldienu pasākums ģimenēm „Pie bagātās vistas”
Ratnieku tautas nams, Čornajas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
15:00
Lieldienu pasākums Griškānos „Ripo saulīte pār kalna galu”. Teatralizēts uzvedums, spēles, dejas, olu kaujas, zaķu tāllēkšanas sacensības un citas Lieldienu izdarības
Griškānu pagasta kultūras nams, Griškānu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
16:00
Svētku koncerts Maltā “Iedziedāju, iedancoju Lielu dienu”
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
18:00
Lieldienu koncerts “Saule ziedu klētiņā”. Piedalās Nautrēnu pagasta un Nautrēnu vidusskolas pašdarbnieki
Nautrēnu sporta halle -kultūras nams, Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
18:00
“Lieldienu jampadracis” Mākoņkalnā. Jautras rotaļas, spēles, olu kaujas, ticējumu un mīklu minēšana, pašdarbnieku uzstāšanās.
Mākoņkalna Tautas nams, Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
19:00
Lieldienu pasākums “Saulainas Lieldienas!”. Svētku koncerts, piedalās Feimaņu pagasta pašdarbības kolektīvi
Feimaņu pagasta kultūras nams, Feimaņu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
19:00
Pušas tautas nama pašdarbnieku Lieldienu koncerts
Pušas tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
20:00
Atpūtas vakars pie galdiņiem Pušā
Pušas tautas nams, Pušas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
20:00
Lieldienu atpūtas pasākums Kantiniekos pie galdiņiem disko mūzikas ritmos
Kantinieku sporta un atpūtas centrs, Kantinieku pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
20:00
Lieldienu balle Kaunatā kopā ar muzikanti Sintiju Velmi
Kaunatas pagasta tautas nams, Kaunatas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
20:00
Lieldienu balle Ozolmuižā. Spēlē Marčello
Ozolmuižas kultūras nams, Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
20:00
Lieldienu pasākums Lendžos. Piedalās kultūras nama pašdarbības kolektīvi.
Lendžu pagasta kultūras nams, Lendžu pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
21:00
Diskotēka Bērzgalē
Bērzgales pagasta kultūras nams, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
21:00
Diskotēka Rikavā
Rikavas pagasta kultūras nams, Rikavas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
21:00
Lieldienu balle Maltā, spēlē Jānis Ločmelis no grupas “Sikspārnis”. Ieeja 1,00 euro, 18 +
Maltas pagasta kultūras nams, Maltas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
22:00
Lieldienu atpūtas vakars pie galdiņiem Ilzeskalnā
Ilzeskalna pagasta tautas nams, Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
22:00
Lieldienu balle Gaigalavā. Spēlē grupa „Kingi”. Ieeja – 3,00 euro
Gaigalavas pagasta kultūras nams, Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads
21.04.2019
22:00
Lieldienu balle Nagļos. Spēlē brāļi Puncuļi. Ieeja 3,00 euro
Nagļu pagasta tautas nams, Nagļu pagasts Rēzeknes novads